Belangrijk bericht voor alle Nederlanders met een bankspaarrekening…

Veel Nederlanders – u ook wellicht! – maakten 10 tot 15 jaar geleden een verstandige keuze door hun spaargeld voor langere tijd vast te zetten op een geblokkeerde (bank-)spaarrekening, bijvoorbeeld ten behoeve van hun pensioenopbouw. Of, om simpelweg substantieel sneller te sparen.

Als u bij een willekeurige verzekeraar in 2005 een (bank-)spaarrekening opende en het geld toen vastzette voor een periode van 15 jaar, dan garandeerden verzekeraars u zomaar een rentepercentage van soms wel 5% of meer.

Maar aan al het moois komt een einde.

En, spijtig voor u: de tijden van hoge rentepercentages op (bank)spaarrekeningen, gekoppeld aan lange looptijden, keren in de komende jaren ook niet meer terug.

Daar zijn de meeste deskundigen het over eens.

Best fijn dus als u 10 á 15 jaar geleden die keuze maakte want dat betekent dat u nú elk jaar nog steeds flink wat aan rente krijgt bijgeschreven, op de voorwaarde dat die euro’s vast staan op een geblokkeerde rekening én omdat de afgesproken termijn met de verzekeraar nog niet is verlopen.

Het wordt echter voor velen onder u langzamerhand wél de hoogste tijd om een nieuwe keuze te maken. De looptijden van veel geblokkeerde (bank-)spaarrekeningen lopen namelijk af.

Wat nu te doen?

De opties…

  1. Het door u opgebouwde saldo laten staan op een (geblokkeerde) bankspaarrekening rendeert niet. Immers: de rente is nagenoeg 0%. Of, misschien is deze 0,2% als u die euro’s opnieuw vastzet voor een periode van 15 jaar. Het levert u niets op! Sterker nog: u teert in op uw opgebouwde vermogen omdat de inflatie nog steeds hoger is dan het rentepercentage. Uw geld wordt dus minder waard. Wat ons betreft vervalt deze optie!
  2. Natuurlijk kunt u het gespaarde bedrag laten uitkeren. Dat kan een verstandige keuze zijn als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt of deze intussen bent gepasseerd. Of, als u de euro’s hard nodig hebt. Hou er wel rekening mee dat u over het uit te keren bedrag belasting moet betalen. Voor velen onder u is deze tweede optie derhalve ook niet realistisch.
  3. De derde optie is wellicht de meest verstandige: u kunt de euro’s die vrijvallen van uw geblokkeerde (bank-)spaarrekening storten op een geblokkeerde beleggingsrekening, ook voor uw pensioen!

Bij optie 3 laat u dan als het ware het vrijgekomen (bank-)spaarsaldo overschrijven.

U kiest bovendien zelf uw risicoprofiel. We kunnen ons goed voorstellen dat u wat voorzichtiger wilt zijn als u wat ouder bent, maar u kunt ook voor wat meer risico kiezen als u nog ver weg bent van de pensioengerechtigde leeftijd. Uiteindelijk is die keuze overigens volledig aan u en los van de keuze die u maakt: de kans op rendement – door te gaan beleggen – is wel groter dan het interen op uw eigen vermogen als u dáár een rentepercentage van nagenoeg 0% accepteert op een reguliere (bank-)spaarrekening.

Dat ‘overstappen’ is overigens geen ingewikkeld administratief proces. Integendeel.

Alle banken en verzekeraars hebben onderling een gedragscode afgesproken en die werkt goed. Voor uzelf is het echter van belang dat u verstandig omgaat met uw opgebouwde vermogen en dat u dus een slimme strategische keuze maakt om verder aan dat vermogen te bouwen.

Beleggen is daarom met 100% zekerheid een realistische optie geworden. Vele Nederlanders gingen u al voor.

Hebt u vragen?
Neem meteen contact met ons op!

Nog een nuttige slottip:
Kijk nu meteen na in uw administratie wanneer de looptijden van uw bankspaarrekeningen aflopen. Plaats een alert of waarschuwing in uw agenda op die datum zodat u niet vergeet dat u op het moment van aflopen een besluit neemt. Plaats dan de link van dit blog in die alert, zodat u meteen deze informatie bij de hand hebt.

SUPER handig!
Vul uw gegevens in en wij geven u automatisch een email als het zover is!

Wilt u geheel vrijblijvend een alvast een voorstel ontvangen? Klik hier

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.