Beleggingskoorts?

Beleggen is om meerdere redenen populair. Op de eerste plaats zijn er de pandemie en de lockdowns. Mensen hebben hierdoor meer vrije tijd en ook meer budget. Ze zijn bijvoorbeeld minder op vakantie, minder naar restaurants en minder naar evenementen gegaan en hebben daarom geld over. Daarnaast is de spaarrente extreem laag of zelfs negatief.

Beleggen kan nog wel rendement op je vermogen opleveren, is de gedachte.

Uit het onderzoek van Kantar TNS blijkt dat er nu bijna 1,75 miljoen beleggers actief zijn in Nederland en dat betekent een groei van 17% over het afgelopen jaar.

Inderdaad de groei zit er goed in!

Verder speelt nog mee dat 2020 een goed beursjaar en instapmoment was. Na een fikse koersval in de eerste maanden van 2020 zijn aandelen flink in waarde gestegen, en deze trend is ook in 2021 doorgezet.

Tegelijkertijd wordt er ook gewaarschuwd voor de wildgroei die altijd ontstaat na een lange uptrend in combinatie met de toetreding van ‘nieuwe’, wellicht minder ervaren beleggers of spaarders die toch de stap zetten naar beleggen.

De nieuwkomers op de beurs zijn vooral jongeren onder 35 jaar, zegt AFM. Zij vormen meer dan de helft van de 160.000 nieuwe beleggers. Ze zijn in de meeste gevallen ook hoger opgeleid. Wel hebben ze een bescheidener budget dan veel oudere of ervaren beleggers. Zes op de tien nieuwelingen hebben minder dan 5.000 euro om te investeren.

Met beleggen kan je theoretisch je geld kwijtraken en helaas heeft dat ook in de praktijk plaatsgevonden, denk bijvoorbeeld aan faillissementen. En natuurlijk is de vraag of een massale toetreding van spaarders tot de beleggingsmarkt wenselijk is. Maar de vergelijking met de situatie van eind vorige eeuw gaat toch niet echt op.

Betere wet- en regelgeving
Juist door het knappen van de internetzeepbel en door de kredietcrisis is er veel goeds gekomen in de beleggingswereld en met name voor de particuliere belegger. Door de excessen die destijds plaatsgevonden hebben is de zorgplicht naar beleggers veel verder doorgevoerd. Niet alleen de organisaties, maar ook de individuele medewerkers dienen aan steeds strengere eisen te voldoen. Elke adviseur of beheerder staat tegenwoordig uitvoerig stil bij het beleggersprofiel en de continuïteit wordt veel beter bewaakt.

Eind vorige eeuw toen er goud geld verdiend werd met de IT-, Telecom- en Internet aandelen was het bijvoorbeeld ook veel gebruikelijker om te beleggen met geleend geld. Geleend geld op basis van effectenkrediet, maar ook consumptieve kredieten. Er werden hefbomen gebouwd in beleggingsportefeuilles met opties terwijl het wellicht wel om pensioenvoorzieningen ging en sommige producten of diensten kenden enorme kosten, al dan niet goed verborgen voor de belegger.

Door de opmars van internet is de markt veel goedkoper en veel transparanter geworden. Verborgen geldstromen, zoals retourprovisies zijn verboden en door de wet- en regelgeving wordt de dienstverlening nog transparanter en keuzes van beheerders of adviseurs nog objectiever.

Vermogensopbouw
Vermogen opbouwen is volgens AFM het belangrijkste doel van de meeste beleggers. Ook weer zes op de tien van de nieuwkomers kiezen er hierbij voor om zelfstandig te beleggen (execution only). Dat wil zeggen volledig op basis van eigen beslissingen en zonder hulp van een adviseur of vermogensbeheerder.

Het aantal beleggers en het vertrouwen in de beleggingsmarkt groeit maar het belangrijkste is dus dat de wijze van beleggen radicaal anders is. Een goed gespreide beleggingsportefeuille over verschillende asset categorieën (aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten, etc.) kent uiteraard risico, maar een vakbekwame beleggingsadviseur anno 2021 weet dondersgoed wat hij een spaarder of belegger moet adviseren.

Natuurlijk moet een AFM blijven waarschuwen voor de risico’s van bepaalde beleggingsmogelijkheden. En ook de risico’s moeten tegen het licht gehouden worden in reclame-uitingen en moet een spaarder niet radicaal overstappen naar de aandelenmarkt met zijn laatste centen. Maar wanneer er gewezen wordt op een 100% verlies van je vermogen bij het beleggen druist dat in tegen alle inspanningen die er de laatste 20 jaar geweest zijn.

Het zou zomaar een goede zet kunnen zijn van heel veel spaarders om (natuurlijk met een deel) toe te treden tot de beleggingsmarkt want er staat ongelooflijk veel geld tegen een minimale rente op de bank (560 miljard euro). En dat toetreden zal dan echt niet alleen gebeuren in 100% aandelenportefeuilles of heel eenzijdig in Bitcoins.

De oplossingen die er tegenwoordig zijn, in combinatie met de zorgplicht biedt, dan op langere termijn in ieder geval uitzicht op een hoger rendement. Want met de huidige spaarrente is de kans ook heel erg groot dat je je rendementsdoelstelling niet behaalt en welk risico houdt dat in?

Ok, in één klap je geld kwijt raken op een spaarrekening zal niet zo snel gebeuren, maar jaar in jaar uit achter de feiten aanhobbelen is een 100% risico!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.