Benut uw fiscale voordeel

Veel Nederlanders hebben een pensioentekort. Wij besteden daar nu graag aandacht aan omdat u nog vóór 31 december van dit jaar een besluit kunt nemen.

Pensioentekort
U heeft een pensioentekort als u minder pensioen opbouwt dan u wettelijk gezien mag opbouwen. U kunt uw pensioentekort beperken door uw zogenaamde fiscale ruimte te gebruiken.

Bouwde u in de afgelopen jaren minder pensioen op dan van de overheid mag?

Bij de Belastingdienst zijn ze heel redelijk. Als u in de afgelopen 7 jaar ‘vergeten’ bent om op deze wijze fiscaalgunstig manier iets op te bouwen voor uw pensioen, dan kunt u nu nog met terugwerkende kracht (7 jaar dus!) gebruik maken van die eerder misgelopen fiscale voordelen. De jaarruimte die u in de afgelopen 7 jaar niet gebruikte heet reserveringsruimte.

Dat kan het geval zijn als ze bijvoorbeeld niet zijn aangesloten bij een Pensioenfonds. Of, dat de werkgever geen pensioenpremie stort. Uiteraard geldt de regeling ook voor die mensen die wél via hun bedrijf pensioen opbouwen maar waarbij dat eigenlijk financieel onvoldoende is.

En, wat te denken van ZZP’ers die sowieso verantwoordelijk zijn voor hun eigen pensioenopbouw?

Belastingvoordeel
Veel mensen weten helaas niet dat ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen als ze een individueel pensioenpotje opbouwen. Al een kleine 20 jaar geleden heeft de Belastingdienst enkele interessante fiscale voordelen ontwikkeld. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat mensen een (extra) appeltje voor de dorst hebben opgebouwd als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Hoe werkt dit alles nu in de praktijk?
De regeling is gelukkig heel eenvoudig. Als u zélf voor uw pensioen spaart, dan mag u het door uzelf ingelegde bedrag opvoeren als aftrekpost bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dat betekent – vanuit rekenkundig perspectief bezien – dat u een lager inkomen creëert waarover u nu uw belasting moet afdragen.

Het grootste financiële voordeel nu zit dus in het hiervoor genoemde lagere belastingtarief. Maar er is nóg iets: het opgebouwde pensioenvermogen wordt vrijgesteld van vermogensbelasting in box 3. Afhankelijk van de pensioenpot die u hebt opgebouwd, kan dit zo maar procenten schelen aan te betalen vermogensbelasting.

U betaalt dus letterlijk minder belasting!

Welk bedrag mag u opbouwen?
Het bedrag dat u elk jaar op deze wijze ‘fiscaal vrij’ mag storten ten behoeve van uw pensioen, de jaarruimte, is geheel afhankelijk van uw inkomen nu. De Belastingdienst heeft overigens wel een maximum gesteld.

Vraag uw financieel adviseur, accountant of boekhouder eens of hij/zij de zgn. ‘Fiscale ruimte’ voor u wilt berekenen. Of kijk eens op de website van de Belastingdienst, waar een tool staat, om die berekening zelf te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat u geïnteresseerd raakt!

Dexxi Pensioen
Heeft u fiscale ruimte en dus een pensioentekort? Met Dexxi Pensioen kunt u beleggen voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen.

U hebt nu nog ruim een maand de tijd om te beslissen, u moet het vóór 31 december 2019 geregeld hebben.