发展

In welk tempo het zal gaan weten we niet maar dat de Chinezen de economische macht gaan overnemen lijkt een kwestie van tijd. Ook Trump en “zijn” handelsoorlog zijn hier niet tegen bestand. De titel van deze column is het Chinese woord voor “groei” en wordt uitgesproken als “Fāzhǎn”. Mocht je dit nog niet weten dan is het wellicht een idee om nu alvast een cursusje Chinees te gaan volgen. China stoomt op als economische grootmacht en hier zullen we als Europeanen steeds meer van gaan merken.

Een aantal Chinese wetenswaardigheden:

  • China is in 2019 de tweede economie in de wereld. De verwachting is dat China binnen 10 a 15 jaar Amerika zal aflossen als machtigste wereldeconomie.
  • In 1978 heeft China haar grenzen open gezet en dit zorgt voor een geweldige economische impuls. De president Xi Jinping regeert vanaf 2016 dankzij een centraal geleide economie een zeer sterke machtspositie. Hij wil kost wat kost gestalte geven aan zijn “Chinese Dream” waarbij China door hard werken al zijn dromen en doelen gaat verwezenlijken.
  • China is het land dat de meeste inwoners ter wereld telt. In 2018 telde het land circa 1.4 miljard inwoners.
  • In China leefden rond het jaar 2000 nog circa 600 miljoen mensen beneden de armoedegrens. Dit aantal is inmiddels gedaald naar ongeveer 100 miljoen.
  • Het inkomen is in 40 jaar tijd gestegen van 200 dollar per jaar naar nu 9.000 dollar per jaar. De verwachting is dat dit binnen nu en 10 jaar zal verdrievoudigen.
  • China telt in 2019 zeven scholen op de top 200 van de ranglijst van werelds beste universiteiten. Waar kennis in het verleden uit het buitenland werd geïmporteerd, wordt deze nu vooral ook zelf gecreëerd en verspreid.

En op de beurzen?
Ook op de financiële markten neemt de invloed van China in ras tempo toe. Waar buitenlandse beleggers lange tijd buiten de deur zijn gehouden zien we nu een enorme verandering gaande. Chinese A-aandelen, bedrijven die op de beurzen van Shanghai en Shenzhen staan genoteerd, spelen sinds 2018 een rol in MSCI World index al is deze nog minimaal. Het gewicht is recentelijk van 0,7% naar 1,5% gegaan en zal in de loop van het jaar in twee stappen verder verhoogd worden naar 3,3%.

In de MSCI all countries heeft China momenteel een weging van 3,7%. Aanzienlijk hoger dan in de MSCI world maar toch nog steeds erg laag als je beseft dat de Chinese economie 15% uit maakt van het wereldwijde BBP.

Dit in contrast tot Amerikaanse aandelen die momenteel een belang van 54% uitmaken van de wereldindex terwijl de economie “slechts” een kwart van het mondiale BBP uitmaakt. Deze scheve verhouding zal de komende jaren voor een deel worden rechtgetrokken nu indexprovider MSCI geleidelijk aan Chinese aandelen toevoegt aan haar wereldwijde indices. Dit impliceert dat er de komende tijd vele miljarden aan passief vermogen zullen stromen naar Chinese aandelen.

Hoe spelen wij hierop in?
Wij zijn positief over de vooruitzichten voor Chinese aandelen maar vinden bovenal een gedegen portefeuillestructuur met als vereiste een wereldwijde spreiding essentieel. In onze portefeuilles beleggen we al geruime tijd een belangrijk deel in opkomende markten, hiermee sorteren wij voor op de veranderende economische machtsverhoudingen. Daarnaast hebben wij in de offensieve beleggingsprofielen een accent in de vorm van een pure China ETF.