De beleggingswetenschap is nog relatief jong

De beleggingswetenschap bestaat nog niet zo heel erg lang. Pas een kleine honderd jaar is goede data beschikbaar en dan met name in Amerika. In Europa is over de laatste 50 jaar pas goede data bekend en beschikbaar. Deze tak van wetenschap is dus nog relatief jong, maar er zijn toch wel belangrijke en overtuigende onderzoeksresultaten te gebruiken van hetgeen wetenschappelijk is aangetoond.

Open deur
Lagere kosten zijn beter voor het rendement, een open deur maar ook wetenschappelijk aangetoond. Er zijn heel weinig ‘Winners’ met een hoge kostenstructuur of met veel mutaties (transactiekosten).

Uit een onderzoek naar Amerikaanse beleggingsfondsen in de periode 2002-2016, blijkt dat slechts 17% over een langere periode een hoger beleggingsresultaat heeft dan de gekozen index. Voor actieve fondsen met een relatief lage kostenstructuur stijgt dit percentage naar 25%, maar voor fondsen met hoge kosten naar slechts 9%. Gaan we kijken naar fondsen met weinig mutaties dan is dit 27% en met veel mutaties gaat dit percentage naar slechts 11%.

Lagere kosten dragen dus direct bij aan een hoger rendement!

Spreiding is essentieel
Meer spreiding verminderd het totale risico van een beleggingsportefeuille, leidt tot een stabieler waardeverloop en tot een hoger rendement. Bijkomend voordeel: menig belegger slaapt rustiger bij een stabielere portefeuille!

Outperformen blijkt zeer moeilijk
Al in 1966 publiceerde de Amerikaanse econoom Eugene Fama, die in 2013 de Nobelprijs voor Economie ontving, over het gedrag van aandelenkoersen. Hij promoveerde op de stelling dat  aandelenkoersen onvoorspelbaar zijn en een willekeurig patroon volgen: de efficiëntemarkt-hypothese. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in het algemeen aandelen eerlijk zijn geprijsd in liquide en concurrerende markten.

De efficiënte werking van aandelenbeurzen werkt in het nadeel van de actieve fondsbeheerders die de markt slimmer af proberen te zijn door middel van markttiming of aandelenselectie. Hiervoor is al aangetoond dat slechts 17% over een langere periode een outperformance behaalt. Maar misschien nog schrijnender, na verloop van tijd was ongeveer de helft van de fondsen zelfs opgeheven.

Iets wat wij dicht bij huis overigens ook nog al eens meemaken!

‘In het verleden behaalde rendementen …’
Doorgaans worden fondsen geselecteerd op rendementen uit het verleden. Amerikaans onderzoek laat echter zien dat slechts 23% van de aandelenfondsen die de afgelopen 5 jaar goed presteerden ook het daarop volgende jaar goed presteren.

‘In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst’ zullen we maar zeggen.