De meest gemaakte denkfout

Psychologen hebben er talloze boeken over geschreven en we zullen er ons allemaal beslist in herkennen… We zijn namelijk makkelijker van iets te overtuigen als we een voordeel op de korte termijn kunnen bereiken in plaats van het behalen van voordeel op de lange termijn. Google maar eens op dit thema; hier zijn vele interessante wetenschappelijke onderzoeken op uitgevoerd.

Het feit dat de meeste mensen eerder aan de korte termijn denken, kán echter tot grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen leiden. Wist u dat?

Wel, we leggen het graag uit in dit blog.

Uw pensioen?
Zo zal het u niet ontgaan zijn dat er overal een scherpe ‘pensioendiscussie’ wordt gevoerd. Vooral politici, belangenbehartigers en de pensioenfondsen vinden dat we veel beter (en: veel meer!) voor pensioen zouden moeten sparen. Goed, eerlijk is eerlijk: voor werknemers is het meestal redelijk geregeld, via de werkgever. Maar dergelijke secundaire arbeidsvoorwaarden neigen steeds soberder te worden. Van werknemers wordt vaker verwacht dat ze eigen voorzieningen treffen.

Ondernemers moeten het zelf regelen. En helaas zien we dat die hun eigen pensioenopbouw ook niet altijd even goed georganiseerd hebben. Zo denken ze nog te vaak dat de waarde van hun bedrijf de kip met de gouden eieren is.

Probleem: in z’n algemeenheid wordt te veel aan de korte termijn gedacht. Of, er wordt helemaal niet nagedacht?

Het komt wel goed?
Met name de groep mensen tussen de 30 en 50 jaar is op de een of andere manier nog in de veronderstelling dat ‘het allemaal wel goed komt’. Wie dan leeft, wie dan zorgt! Maar hoezo? Waar baseren ze dat op? Kunnen deze mensen de toekomst voorspellen? En, als het ‘allemaal wel goed komt’…. Hóe komt het dan goed?

Of ‘het allemaal wel goed komt’ is dus te betwijfelen. Want, denkt u écht dat het ‘gewoon goedkomt’ als u nu, dus anno 2017, niet spaart voor een appeltje voor de dorst?

Hypotheek
Veel mensen zeggen dat ze hun koophuis als pensioenvoorziening zien, maar is dat werkelijk zo? Verkoopt u uw huis dan als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt? (Waar gaat u dán wonen, trouwens?). En, hoe weet u zo zeker dat er dan werkelijk een overwaarde is? Realiseert u zich overigens wel dat u nog steeds woonlasten hebt als u nu nog een hypotheek heeft?

AOW?
Oh ja. Natuurlijk hebben we de AOW. De maandelijkse oudedagsvoorziening. Maar, bestaat deze nog over 20 jaar? En, denkt u rond te kunnen komen van een AOW? Of, bent u bereid om een stap achteruit te doen. Dus, niet meer op vakantie in de toekomst bijvoorbeeld?

Nee, we willen u met dit blog helemaal geen angst aanjagen. Integendeel. Wij zijn náást professioneel beleggers ook gewoon maatschappelijk betrokken mensen die de lezers van deze blogs van iets bewust willen maken. Met name die groep tussen de 30 en 50 jaar.

En die boodschap van bewustwording kunnen we kort samenvatten: elimineer die denkfout. Er is geen enkele garantie dat het allemaal wel goed komt. Het is namelijk in uw eigen persoonlijk belang én ook in het maatschappelijk belang, dat u nadenkt over de toekomst.

Daarom onze vraag: is beleggen een optie voor u?

P.S.
Waarom is dit blog specifiek geschreven voor mensen tussen de dertig en vijftig jaar?
Wel, deze groep zit in de spits van het leven. Druk, druk, druk. Met de carrière. Met de kinderen. Noem het maar op. Bijna geen tijd om serieus na te denken over wat komen gaat. Mensen ouder dan vijftig jaar voelen plots de urgentie om ook op financieel gebied meer te filosoferen over de toekomst en daar maatregelen op te nemen. Begrijpelijk! Maar vaak is dit al te laat om nog structureel iets te doen aan een ruim appeltje voor de dorst…!

En, de twintigers? Volledig begrijpelijk dat die zich nog niet druk maken over hun pensioen. Zij staan aan de start van hun volwassen leven en zitten volledig in de opbouw. Maar, er komt een moment dat ook zij serieus over hun financiële toekomst moeten nadenken.