Duurzaam indexbeleggen

Een duurzame belegging die niet alleen goed is voor het milieu en de samenleving, maar ook voor de persoonlijke welvaart. Bestaat die?

Duurzaam beleggen of ESG-beleggen wordt steeds belangrijker. Ethische overtuigingen, de wens om geen milieuschade aan te richten of simpelweg risicomanagement, het zijn verschillende redenen om te kiezen voor duurzaam beleggen. Met name institutionele beleggers kiezen nu al steeds vaker voor duurzame ETF’s. Deze partijen bundelen zelfs hun krachten om bedrijven aan te moedigen zich te verduurzamen.

Duurzame ETF’s
Duurzame indices omvatten bedrijven die bijzonder verantwoordelijk blijken te zijn op het gebied van ESG (Environment, Social & Governance) factoren. Ook bedrijven die bezig zijn met het produceren van groenere technologieën of die actief proberen om hun CO2-afdruk te verkleinen worden in deze indices opgenomen. De meeste duurzame indices sluiten ook de zogenaamde ‘sin-aandelen’ uit. Dit zijn onder meer aandelen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van alcohol, tabak, wapens, kansspelen, pornografie, fossiele brandstoffen of producten uit de nucleaire industrie.

De duurzame beleggingen zijn sinds 2018 aanzienlijk toegenomen. De beschikbaarheid van steeds meer duurzame ETF’s en fondsen maakt het mogelijk om beleggingen makkelijk te verduurzamen. Deze duurzame producten kunt u vaak herkennen aan de toevoegingen ‘SRI’ (Socially Responsible Investing) of ‘ESG’. Vooral de opkomst van breed gespreide duurzame ETF’s maakt het interessant om dit te doen.

Alleen al sinds begin 2020 is er 14,7 miljard euro richting duurzame ETF’s gestroomd terwijl andere beleggingsstrategieën in deze periode een uitstroom hebben gekend. Hierachter schuilt de verwachting van veel partijen dat ESG-bedrijven uitdagingen in de toekomst het beste aankunnen. Duurzame bedrijven raken namelijk minder snel verwikkeld in een bedrijfs- of milieuschandaal. De koersen van bedrijven die niet duurzaam worden bestuurd, zijn vaak ingezakt door schandalen of ander openbaar wangedrag.

Maar zijn deze duurzame beleggingen te mooi om waar te zijn? Of moeten beleggers winst en maatschappelijke verantwoordelijkheid afwegen? Onderzoeken hebben deze vraag aangepakt en zijn tot de conclusie gekomen dat duurzame fondsen de prestaties van hun conventionele tegenhangers grotendeels kunnen bijhouden en vaak zelfs beter presteren.

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat wil zeggen bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid, opereren vaak efficiënter. Dit leidt op zijn beurt tot betere kasstromen, lagere kapitaalkosten en uiteindelijk betere prestaties. Dergelijke bedrijven zijn ook beter gepositioneerd om te profiteren van duurzame bedrijfspraktijken.

Hoe werken deze duurzame indices?
Duurzame indices verschillen soms erg van elkaar. Het is dus belangrijk om een ETF te hebben die aan uw behoefte voldoet. Een duurzame index begint vaak als een bekende gewone index; bijvoorbeeld de MSCI World-Index. Bedrijven die de duurzaamheidsregels van de index overtreden worden uitgesloten. Zo worden bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van alcohol, tabak, wapens, kansspelen, pornografie, fossiele brandstoffen of producten uit de nucleaire industrie verwijdert uit de duurzame MSCI World SRI Index. Deze bedrijven worden gefilterd zodra een kritiek deel van hun omzet wordt verdient in een van deze sectoren of wanneer ze actief zijn als belangrijke producenten, leveranciers of distributeurs van dergelijke producten.

Sommige indices zullen vervolgens een hoger (lager) gewicht toekennen aan bedrijven die bijzonder goed (slecht) presteren op het gebied van duurzaamheid. Terwijl andere indices ook kijken naar bedrijven met een lagere duurzaamheidsscore die zich wel sterk verbeteren op dit gebied.

Dit screeningsproces zal er toe leiden dat de duurzame indices meer geconcentreerd zijn dan hun respectievelijke ‘gewone’ index. Sommige uitgevers zullen dit compenseren door de risico-rendementskenmerken en regionale verdeling van de ‘gewone’ index zoveel mogelijk te behouden. Ook kunnen de indices door het al dan niet streng uitvoeren van het screeningsproces grote verschillen hebben in de kosten.

Ons doel
Dexxi heeft zich daarom tot doel gesteld om eind 2020 al haar portefeuilles volledig duurzaam te beleggen. Het is onze overtuiging dat beleggingsportefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is, op de langere termijn betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren. En nu duurzaamheid steeds meer invloed krijgt op de beleggingsrendementen, zijn wij van mening dat duurzaam beleggen in de komende periode een essentieel fundament zal zijn voor onze beleggingsportefeuilles. Wij maken duurzaamheid tot een integraal onderdeel van de manier waarop we beleggen, risico’s beheren en portefeuilles opbouwen.

ETF’s in onze portefeuilles
Een groot deel van de ETF’s in onze huidige portefeuille is reeds vervangen door een duurzame variant.

 • SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF
  SPDR® S&P 500 ESG Screened UCITS ETF

  Deze indices hanteren een eenvoudige uitsluitingsmethodologie waarmee bepaalde beleggingen worden geëlimineerd zonder dat het rendement significant afwijkt van dat van de benchmark, respectievelijk de STOXX Europe 600 & de S&P 500. Deze indices elimineren elke blootstelling aan controversiële wapens, tabak en kolencentrales, evenals ondernemingen die niet voldoen aan de tien principes van het UN Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC).
 • UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
  De MSCI Pacific Socially Responsible Index wordt verkregen door een aantal uitsluitingen toe te passen. De ETF is ontworpen om de aandelenmarkt in de Pacific regio te volgen, rekening houdend met bedrijven met een hoge ESG-rating ten opzichte van hun sectorgenoten. Het bevat ook een neutraliteitsbeperking per bedrijf van 5% om buitensporige concentraties te beperken.
 • iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
  Deze index bestaat uit ondernemingen uit opkomende markten, controversiële sectoren als wapenhandel, kolencentrales en tabaksproducten, maar ook bedrijven die de principes van het UN Global Compact schenden, worden uitgesloten en een grotere weging wordt toegekend aan bedrijven met een hogere score op het gebied van ESG. Deze index is gericht op het verminderen van koolstofvervuiling met 30%.
 • UBS ETF MSCI China ESG Universal UCITS ETF
  De MSCI China ESG-index wordt verkregen door een aantal uitsluitingen toe te passen. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en ook bedrijven die de principes van het UN Global Compact schenden, worden uitgesloten. Het bevat ook een neutraliteitsbeperking per sector en een limiet van 5% per bedrijf om buitensporige concentraties te beperken. Een grotere weging wordt toekent aan bedrijven met een sterk verbeterende score op het gebied van ESG.
 • iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF & iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
  Deze ETF’s omvatten alleen obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de criteria op het gebied ESG, SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder. Controversiële sectoren als wapenhandel, kolencentrales en tabaksproducten, maar ook bedrijven die de principes van het UN Global Compact schenden, worden uitgesloten.

Beleggingsbeleid
Bij de opbouw en het beheer van beleggingsportefeuilles wordt passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten een brede spreiding te creëren over verschillende wereldmarkten en beleggingscategorieën. De portefeuilles krijgen maandelijks een herweging volgens duidelijk afgekaderde rendementseisen en risicobeperkingen. Zodoende zijn de portefeuilles continu in balans.

Bekijk HIER hoe wij deze ETF’s gebruiken!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.