Een bericht voor beleggingstwijfelaars

Nederlanders zijn in de afgelopen jaren steeds meer gaan beleggen. Een onderzoek van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) eerder dit jaar (2021) wees uit dat inmiddels een op de vijf huishoudens in Nederland belegt. De allerbelangrijkste reden voor mensen om te gaan beleggen is dat men vermogen wil opbouwen: een appeltje voor de dorst dus. Vaak gaat dit om het eigen pensioen of een aanvulling daarop.

Maar goed… dit betekent dus nog wel dat vier op de vijf huishoudens niet belegt.

En wat ons betreft mag daar best verandering in komen. Want, zeker met het oog op de lange termijn, levert beleggen meer rendement op. Ook dát hebben al meerdere financieel deskundigen en onderzoekers onafhankelijk van elkaar gesteld. Zeker nu een aantal jaren het ‘gewone sparen op een reguliere spaarrekening’ in Nederland geen zoden meer aan de dijk zet.

Beleggen is dus méér dan een serieus alternatief geworden. Maar misschien bent u toch nog steeds een beleggingstwijfelaar?

Individuele verantwoordelijkheid
U ziet het dus gewoon niet zitten om de stap te maken terwijl u – diep in uw hart – wél weet dat het hele leven sowieso niet risicoloos is. Uiteraard denkt u regelmatig na over uw financiële toekomst. Een standaard pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde is al lang geen gemeengoed meer bij werkgevers in Nederland. Wellicht behoort u bij anderhalf miljoen ZZP’ers in ons land? Wel… dan is er al helemaal geen collectief potje waar u uit kunt putten als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U moet gewoon ‘iets’ zelf regelen. Kortom, u weet als geen ander dat er steeds meer een individuele verantwoordelijkheid is ten aanzien van het opbouwen van pensioen.

En toch twijfelt u om de stap te zetten.

Waar zit ‘m dat toch in?

Korte termijn versus lange termijn
Dit komt door de theorie van de ‘Present Bias en Loss Aversion’. Volgens gedragswetenschappers hechten mensen méér waarde aan zaken die in de zéér nabije toekomst spelen en minder waarde aan zaken die pas over vele, vele, vele jaren van belang zijn.

Als mensen nú iets niet (voor elkaar) krijgen, dan ervaren mensen dat als een groot verlies. Dit heeft dus impact op de financiële keuzes die we nú maken. Het credo: ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’ klinkt u vast niet onbekend in de oren.

Daarom wat aandachtspunten voor de beleggingstwijfelaar, die óók weet dat er een belangrijke eigen verantwoordelijkheid is:

 1. Al vanaf 100 euro stapt u in!
  U kunt bij ons een hele voorzichtige stap maken met beleggen. Al met (slechts) 100 euro opent  u een beleggingsrekening en kunt u zien wat daar de komende jaren mee gebeurt. Voor de meeste mensen zal de inleg van 100 euro niet als een ‘groot verlies’ worden ervaren. Daarom, begin klein! Uw vertrouwen in ‘het beleggen’ zal groeien.
 2. U betaalt dit jaar minder belasting!
  Als u gaat beleggen voor uw pensioenopbouw, dan is er in Nederland de mogelijkheid om uw inleg af te trekken van de aangifte inkomstenbelasting. U verlaagt daarmee dus letterlijk uw fiscale inkomen. En daardoor betaalt u dit jaar minder belasting!
 3. Fantaseer over uw toekomstige ‘ik’!
  Gedragswetenschappers stellen dat je mensen kunt stimuleren om na te denken over hun ‘toekomstige ik’. Diverse studies tonen aan dat mensen dan eerder geneigd zijn om te kiezen voor de lange termijn voordelen dan voor de korte termijn winst. U zou dus letterlijk eens een overzicht kunnen maken van uw financiën na de pensioengerechtigde leeftijd. Waarschijnlijk schrikt u dan. Zeker als u slechts recht op AOW hebt. (en dat is géén vetpot!).Ook is het goed om inspirerende verhalen te lezen over gelukkige pensionado’s!
 4. Vertel anderen dat u verstandig uw pensioen opbouwt!
  Gedragswetenschappers stellen tevens dat het hardop uitspreken van de keuzes die u maakt, ook vaak daadwerkelijk tot dat gedrag leiden. Vertel anderen dat u zélf pensioen opbouwt.  Anderen zullen u waarderen om die verstandige keuze en strategie. Die waardering ervaart u als een positieve korte termijn winst.

Kortom… twijfelt u nog of u een beleggingstwijfelaar bent?

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.