Een kind kan de was doen

Dat de spaarrente laag is, weet iedereen intussen wel. Een snelle blik op uw internetbankieren en het daar genoemde rentepercentage, zegt alles. Spaargeld levert niets meer op. Als u dit afzet tegen de huidige inflatie, dan is sparen intussen een ware straf geworden.

Al diegenen die denken dat deze extreem lage rentestand van tijdelijke aard is, kunnen nog wel eens bedrogen uitkomen. Steeds meer deskundigen verwachten – met zeer aannemelijke argumenten – dat die rente voorlopig laag zal blijven. In ieder geval de komende jaren.

Lage rente is nodig
Demografische omstandigheden blijven de rente drukken. Immers, er zal in ‘het Westen’ een groot gebrek aan jongeren ontstaan die nodig zijn om de economische groei te kunnen blijven aanjagen om daarmee de pensioenen van de vorige generaties te kunnen dragen. Anders gezegd: de lage rente is nodig om economische groei zoals investeringen en consumptieve uitgaven te kunnen blijven stimuleren.

U hoeft geen hoogleraar te zijn om die logische economische wet te begrijpen.

Maar, iedereen komt daardoor wel voor een interessant vraagstuk te staan. Namelijk: wat kan men doen met het geld dat men normaliter op een spaarrekening zou storten?

Gelukkig zijn er alternatieven
Het zijn bovendien alternatieven die niet ingewikkeld zijn en zelfs zeer toegankelijk. Beleggen is niet meer uitsluitend weggelegd voor diegenen die enorme bedragen over hebben. Men kan al vanaf 1.000 euro instappen en een start maken met het opbouwen van een financiële buffer voor de toekomst.

Zo hebben wij een helder dashboard ontwikkeld waarbij de belegger heel overzichtelijk – en daardoor begrijpelijk – op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van zijn eigen vermogen.

Natuurlijk dient men bewuste keuzes te maken als men gaat beleggen. Zoals het risicoprofiel. Wil men offensief beleggen of wil men toch wat voorzichtiger opereren?

Wel, dat zijn vragen die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden.

Een kind kan de was doen
Beleggen is anno nu een serieuze optie geworden (misschien wel: de meest serieuze optie!) om spaargeld structureel te laten groeien en toekomstige ambities te kunnen verwezenlijken.

De klassieke spaarder maakt nu de stap naar… beleggen! En wat blijkt? Beleggen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, een kind kan de was doen!

*Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.