Grote stap naar 100% ESG beleid

Aanstaande maandag 3 augustus maken wij een grote stap in ons ESG beleid en vervangen 3 bestaande ETF’s voor 3 nieuwe ESG gescreende ETF’s. Wij laten onze regio-allocatie geheel intact en de lopende kosten (deze zijn in de koers van de ETF verwerkt) nemen slechts met maximaal 0,02% toe.

Dexxi heeft zich tot doel gesteld om eind 2020 al haar portefeuilles volledig duurzaam te beleggen. U zult de termen ESG (Environment, Social en Governance) en SRI (Socially Responsible Investments) dus steeds vaker tegenkomen in uw portefeuille.

Wat is ESG?
ESG wordt vaak gebruikt in combinatie met of als synoniem voor “duurzaam beleggen”. Beleggers worden zich er meer en meer van bewust dat de prestaties van een onderneming op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) van invloed zijn op het rendement dat deze onderneming op de lange termijn kan opleveren. Daarom willen steeds meer beleggers duurzaamheidscriteria in hun bestaande beleggingen integreren.

ESG-informatie wordt vaak als “niet-financiële” informatie bestempeld, omdat het om gegevens gaat die weliswaar belangrijk zijn voor de waarderingen, maar die tot voor kort vaak niet werden gerapporteerd. Immateriële activa heeft een steeds grotere invloed op de waarde van een onderneming. ESG-cijfers werpen licht op die immateriële activa, zoals de waarde en reputatie van de merknaam, en geven weer hoe de beslissingen van het management de bedrijfsstrategie beïnvloeden.

Onderstaand vindt u onze nieuwe ETF’s:

SPDR® S&P 500 ESG Screened UCITS ETF
Deze ETF streeft ernaar om het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 500 grootste beursnoteringen van de Verenigde Staten. De S&P 500-index is een van de populairste indexen bij aandelen beleggers. De zwaarste wegers in deze index zijn: Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Facebook en Berkshire Hathaway. De informatietechnologie is de zwaarstwegende sector, gevolgd door de gezondheidszorg.

De S&P 500 ESG Exclusions II Index hanteert een eenvoudige uitsluitingsmethodologie waarmee beleggers bepaalde types beleggingen kunnen vermijden, terwijl de risico-rendementskenmerken vergelijkbaar zijn met die van de moederbenchmark, de S&P 500.

De index elimineert elke blootstelling aan controversiële wapens, civiele wapens, tabak en thermische kolen te elimineren, evenals ondernemingen die niet voldoen aan de tien principes van het UN Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC). Het fonds omvat bovendien een ‘Fast Exit’-proces om vlug te kunnen reageren op ESG-controverses. Overtreders worden snel uit de index gehaald, waardoor de risico’s voor beleggers worden beperkt. Als RepRisk meldt dat een onderneming in de RepRisk Index (RRI) de drempel van 70 heeft overschreden, wordt deze twee dagen na de aankondiging uit de index verwijderd.

Dividenden worden herbelegd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,10% per jaar.

UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
Deze ETF biedt een ESG-gescreende blootstelling aan aandelen in de Pacific. Deze index is opgebouwd met bedrijven uit de belangrijkste landen in de Pacific zoals Japan, Australië, Hong Kong Nieuw-Zeeland en Singapore. Op dit moment kent Japan de zwaarste weging, gevolgd door Australië.

De MSCI Pacific Socially Responsible Index wordt verkregen door een aantal uitsluitingen toe te passen. De ETF is ontworpen om de aandelenmarkt in de Pacific regio te volgen, rekening houdend met bedrijven met een hoge ESG-rating (milieu-, sociale en governance) ten opzichte van hun sectorgenoten. Het bevat ook een neutraliteitsbeperking per bedrijf van 5% om buitensporige concentraties te beperken.

Dividenden worden herbelegd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,40% per jaar.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
Deze ETF volgt de MSCI EM ESG Enhanced Focus Index. Deze index bestaat uit ondernemingen uit opkomende markten, controversiële sectoren weg selecteert en een grotere weging toekent aan bedrijven met een hogere score op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Op dit moment kent China de zwaarste weging, gevolgd door Taiwan en Zuid-Korea.

MSCI ESG Research
Betrokkenheid van de uitgevende instellingen binnen deze ETF:
– Clustermunitie 0%
– Kernwapens 0%
– Landmijnen 0%
– VN Global Compact Compliance-schendingen 0%
– Ketelkool 0%
– Oliezand 0%
– Biologische & Chemische Wapens 0%
– Producenten van vuurwapens en munitie voor civiele markten 0%.

Dividenden worden herbelegd.

De lopende kosten van deze ETF zijn 0,18% per jaar.

Ons beleggingsbeleid
Het is onze overtuiging dat beleggingsportefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is, op de langere termijn betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren. En nu duurzaamheid steeds meer invloed krijgt op de beleggingsrendementen, zijn wij van mening dat duurzaam beleggen in de komende periode een essentieel fundament zal zijn voor onze beleggingsportefeuilles.

Wij maken duurzaamheid tot een integraal onderdeel van de manier waarop we beleggen, risico’s beheren en portefeuilles opbouwen.

Het eBook ‘Succesvol Indexbeleggen
Wilt u meer weten over ETF’s en indexbeleggen, vraag dan geheel vrijblijvend onze nieuwe eBook ‘Succesvol Indexbeleggen’ aan.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.