Hoe groot is de kans dat de AOW wordt versoberd? Die kans is er!

Het valt niet uit te sluiten dat Nederland ooit de AOW zal afschaffen. Uiteraard kunnen wij de toekomst niet voorspellen én kunnen we deze aanname dus ook niet met een onderbouwing hard maken, maar… een goed verstaander heeft soms een half woord nodig. Want dit is het nieuws: het ministerie van Sociale Zaken onderzoekt opties om de kosten van een hogere AOW af te dekken.

Daarbij denkt het Ministerie onder andere aan het snijden in of compleet afschaffen van de inkomensondersteuning AOW.

Korte uitleg: als uw AOW te laag is om fatsoenlijk van te leven, dan ontvangt u wat extra’s van de overheid. Die regeling zou dus versoberd moeten worden. Of zelfs op termijn verdwijnen. Althans, dat zijn de gedachten nu.

Nee, ook wij worden daar niet vrolijk van.

Regeren is…
Daar gaat u dus na een leven lang hard werken. U denkt van uw oude dag te genieten maar meteen ontstaan nieuwe zorgen. Hoe gaat u rondkomen? U wilt er bovendien niet aan denken dat tegen die tijd de prijzen in de supermarkten – net als nu – bijna dagelijks stijgen. Alles wordt duurder en duurder. Daarnaast is het nog maar de vraag of hoogte van de AOW-uitkeringen meegroeit met die verschrikkelijke inflatie.

Wij zeggen: regeren is vooruitzien!

Dit geldt met name voor al die mensen die nu een keurig inkomen hebben en in staat zijn om rond te komen, maar nooit nadachten over hoe ze het financieel gaan rooien nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Vraag: wilt u dan terugvallen van uw keurige inkomen nú naar slechts AOW dán?

(Check HIER de hoogte van de huidige AOW-uitkeringen).

Velen zijn bovendien helemaal niet bij een pensioenfonds aangesloten en móeten het dus zelf regelen. Maar als u niets zelf regelt, dan is de kans levensgroot dat u dús een serieus (financieel) probleem hebt op het moment dat uw oude dag officieel begint.

Comfortabel leven
Daarom: start met het opzij leggen van de benodigde appeltje voor de dorst. Hoe eerder u begint, des te hoger het pensioenvermogen kan zijn dat u opbouwt. En, des te comfortabeler en prettiger uw pensioenleven zal zijn.

Vanzelfsprekend gaat u niet sparen. Dát levert helemaal niets op.

Blader maar eens door onze blogs: bijna overal brengen we de 0% rente ter sprake die op spaartegoeden wordt vergoed waardoor u zelfs inteert op uw vermogen. Geen goede keuze dus!

Het alternatief is echter heel eenvoudig:

  1. Kies voor 100% eigen regie.
  2. Dus: ga beleggen.

Vindt u het eng om te gaan beleggen? (U weet er te weinig van?)

Onbekend maakt onbemind. Dat snappen we. Daarom leggen we graag uit – in begrijpelijke gewone-mensen-taal – hoe het werkt.

Daarom…

  1. Download het gratis e-book ‘Uw individueel pensioen’.
  2. En ‘speel’ daarna eens met de leuke interessante rekentools op onze site.
  3. Hebt u dan nog vragen?
    Neem dan gewoon contact met ons op.

Relevante leestips bij dit blog:

AOW alleen is niet voldoende om een succesvolle pensionado te worden.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.