Hoe stimuleren werkgevers hun medewerkers iets voor hun pensioen op te bouwen?

Natuurlijk bent u als ondernemer / werkgever flexibel. Daar vragen de tijden immers om. En, dat willen uw werknemers ook graag. Maar tegelijkertijd ‘moet’ u wel concurreren met bedrijven uit uw branche om de beste medewerkers.

Ook u bent dus op zoek naar goede en prikkelende incentives om die ‘concurrentieslag’ te winnen en de beste talenten uit de arbeidsmarktpool bij uw bedrijf binnen te halen. Dat kan – u begrijpt het al – op een heleboel manieren. Denk daarbij aan een auto of laptop van de zaak, een goede onkosten- of studieregeling. Maar ook: het recht om twee dagen per week thuis te mogen werken. Noem het maar op!

Maar… hebt u er wel eens aan gedacht om uw medewerkers gewoon een bedragje per jaar te geven dat ze dan kunnen gebruiken voor een pensioeninleg?

Ja, zo eenvoudig kan het dus feitelijk zijn.

In dit blog pleiten we daarom zeker niet voor een gecompliceerde aansluiting bij een pensioenfonds of een bureaucratische stroperige collectieve pensioenregeling. (De pensioenuitkeringen worden daar toch al vaak niet geïndexeerd, nooit doen dus!)

Nee, u én uw werknemers zijn eigenlijk gewoon op zoek naar het credo: geen verplichtingen, wél flexibiliteit.

Zo kunt u bijvoorbeeld met elk van uw medewerkers afspraken maken over het ‘individueel aanvullend pensioen’. Dat is heel verleidelijk want… de pensioenwet is niet van toepassing. Dat geeft ongekende flexibiliteit. Uw medewerkers zijn bovendien niet verplicht om deel te nemen. Het is geheel aan hen.

We hebben hieronder genoteerd hoe u – in samenwerking met uw medewerkers – dit binnen uw bedrijf kunt organiseren:

 1. Vraag de medewerkers een eigen pensioenrekening te openen
  Dat kan bijvoorbeeld bij Dexxi.
  We hebben het dan over een beleggingsrekening. Hét grote voordeel is dat uw collega/medewerker dus feitelijk op eigen naam gaan beleggen. Werknemers vinden dat prima. Ze willen ook graag die eigen verantwoordelijkheid.
 2. Bepaal uw financiële bijdrage
  De medewerker beslist zelf wat hij elk jaar – of eventueel elke maand – op die beleggingsrekening wil storten. U – als werkgever – bepaalt wat u daaraan wil bijdragen. Dat kan in de vorm van een stukje extra brutosalaris. Natuurlijk houdt u altijd eigen regie, want als u dat bedrag – uw bijdrage dus – ooit wilt aanpassen, zowel omhoog als omlaag, dan kan dat. U behoudt de vrijheid om te doen wat u wilt.
 3. Attendeer uw medewerkers op hun fiscale voordeel
  Feitelijk zegt u dus tegen de werknemer: ‘Je ontvangt 5% extra bruto loon, maar die 5% moet je wel gebruiken voor jouw pensioeninleg.’ In dit geval gaat het om een inleg in de derde pijler. We hebben het over een zogenoemde geblokkeerde beleggingsrekening (een lijfrente- of pensioenrekening). Het opgebouwde vermogen op die geblokkeerde beleggingsrekening valt pas vrij als de rekeninghouder de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Bovendien genereert uw medewerker zelfs nog een fiscaal voordeel want zijn inleg (uw bruto bijdrage dus) mag hij aftrekken bij zijn aangifte inkomstenbelasting. Dat noemen we de jaarruimte.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Weet u – beste ondernemer – dat dit hele eenvoudige proces eigenlijk een prachtige vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen is.

Immers, u stimuleert uw medewerkers een appeltje voor de dorst op te bouwen voor later. Dat is een goede zaak want – helaas – doen heel veel Nederlanders dat nog niet uit zichzelf. Dat kan later tot grote sociale problemen leiden: veel pensioengerechtigden zullen immers niet genoeg (pensioen)inkomen (alleen maar AOW) genereren waardoor ze financieel flink achteruit zullen gaan. Of zelfs letterlijk niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Zo wil toch niemand ouder worden?

eBooks in begrijpelijke taal!
Door deze afspraken te maken met uw medewerkers, neemt u dus feitelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Heb het er daarom vandaag nog over met uw medewerkers. En stimuleer ze meteen om het volgende e-book te downloaden!

Voor u – beste werkgever – hebben we ook een interessant e-book waarin we het een en ander verder in begrijpelijke taal uitleggen. Meteen downloaden dus!

En anders neemt u uiteraard contact met ons op!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.