Indexbeleggen. Waar moet je op letten?

In de eerste plaats is het natuurlijk zaak om binnen het beleggingsprofiel van de cliënt een strategisch plan te maken. Vervolgens gaat het om de tactische invulling van deze strategische uitgangspunten. Bij de tactische invulling gaat het om de keuze van de financiële instrumenten, in ons geval de keuze van de verschillende ETF’s.

Maar de ene ETF is de andere niet. Hierin bestaan er grote verschillen.

De meeste beleggers zijn bekend met de risico’s van de markt, oftewel dat er een zekere mate van risico wordt gelopen als men belegt. Wij onderscheiden een aantal risico’s, waarbij overigens de meeste risico’s ook gelden voor het beleggen in bijvoorbeeld aandelen of beleggingsfondsen.

Dexxi heeft hier haar vak van gemaakt!

‘Serious business’
Dat is voor de particuliere belegger bijna niet in eigen beheer te doen. Er zijn wereldwijd immers zo ontzettend veel dwarsverbanden en factoren die van invloed zijn op beurskoersen en trends, die daarmee ook de ontwikkeling (en groei!) van uw vermogen bepalen.

U kunt echter in dit geval een beetje de vergelijking maken met autorijden. Als u met de auto van A naar B rijdt, dan wilt u vooral regie hebben over de zaken waarover u regie wilt hebben. Het is niet essentieel om de werkelijke werking van de techniek van de auto te weten om feitelijk in B aan te kunnen komen.

Maar… het is wel leuk om dit te weten.

We noemen er een paar risico’s van de ETF’s

 • Valutarisico bij indexbeleggen
  Bij de term valutarisico gaat het om een open deur, hoewel dit ook positief gebracht kan worden als valutakans. In de eerste plaats moet er gekeken worden naar de directe valutakans of het valutarisico; in welke valuta is de ETF genoteerd. Vervolgens gaat het om de onderliggende waarden. Als onafhankelijke partij houdt Dexxi de ETF tegen het licht van verschillende partijen om vervolgens de keuze te maken die het beste aansluit bij de cliënt en de markt.
 • Risico van afwijking
  Een ETF heeft als opzet om een bepaalde index zo goed mogelijk te volgen, maar toch zijn er (grote) afwijkingen van de index mogelijk. Dit komt bijvoorbeeld door liquiditeitsgebrek, optimalisatie of volatiliteit. U heeft geen garantie dat de koers van de ETF de index exact volgt. Bij het selecteren van de ETF is het dus zaak om goed kennis te hebben van de opbouw, liquiditeit en historische performance.
 • Tegenpartijrisico
  Misschien wel het belangrijkste risico bij het beleggen in ETF’s is het zogenaamde Tegenpartijrisico. Veel ETF’s hebben de mogelijkheid om stukken uit te lenen. Hiervoor ontvangt de beheerder van de ETF een fee. Tegenpartijrisico is het risico dat deze partij niet aan zijn verplichtingen voldoet (bijvoorbeeld het niet terugleveren van uitgeleende effecten). De mate van risico hangt dus af van solvabiliteit van de Tegenpartij.  Alvorens Dexxi een ETF aankoopt wordt het tegenpartijrisico uitvoerig in kaart gebracht.
 • Liquiditeitsrisico van ETF’s
  De liquiditeit van een ETF kan van grote invloed zijn op de totale kosten en daarmee op het totale rendement. Een lage liquiditeit kan resulteren in problemen bij in- en uitstappen en hogere transactiekosten (een hogere bied/laat spread). Dit principe geldt voor alle via de beurs verhandelde producten. De bied/laat spread (het verschil tussen koop- en verkoopprijs op de beurs) is vaak lager voor ETF’s met meer beheerd vermogen en grote dagelijkse handelsvolumes (liquiditeit). De bied/laat prijzen kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de beleggingen waardoor, zeker bij beperkte liquiditeit in de markt, de performance van de ETF significant anders kan zijn dan die van de onderliggende index. Kennis van de liquiditeit is onontbeerlijk om te beleggen in ETF’s.

Toegevoegde waarde
Met voldoende kennis van de markt bieden ETF’s heel veel voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten. Maar zoals dat bij beleggen in het algemeen geldt, is het een tijdrovend karwei om in kaart te brengen waar de kansen liggen en waar de bedreigingen. Het vereist daarnaast een bepaalde ervaring en kennis van de handel.

We weten heel zeker dat u na het lezen van dit blog nieuwsgierig en enthousiast bent geworden en dat dán het punt is aangebroken om een leuke verdiepingsslag te maken.

Vraag direct ons gratis eBook ‘Succesvol Indexbeleggen’ aan!