Jongeren sparen niet! En, ouderen wel!

In dit blog hebben we het met u over het verschil tussen jongeren en ouderen. Nee, wees niet bevreesd… het wordt géén zwaar beladen artikel over ‘De Generatiekloof’ waarover u ongetwijfeld al veel leest in de diverse media. We hebben het hier echter wel over een opvallend verschil tussen jongeren en ouderen als het gaat om geld.

Maar laten we als eerste eens een vrolijke overeenkomst tussen jongeren en ouderen benoemen!

Ze zijn allebei blij met een keurig gevulde portemonnee waarmee ze leuke dingen kunnen doen. U – beste lezer – herkent zich beslist in die constatering. Jongeren willen graag op stap, wilde vakanties vieren, hun huis inrichten etc. terwijl ouderen het misschien wat rustiger aan doen (geen wilde vakanties meer) maar nog steeds leuke bij hen passende dingen in het leven willen doen.

Goed, tot zover de belangrijkste overeenkomst.

Maar nu het grootste verschil: jongeren sparen niet! En, ouderen wel!

Is dit verrassend?
Nee, dit is niet verrassend. De huidige jongere generatie zet het eigen geld niet meer op een spaarrekening. Betekent dit dan dat jongeren al hun zuurverdiende euro’s overal lukraak aan uitgeven?

Oh nee, dat is absoluut niet het geval!

Ook voor hen geldt: regeren is vooruitzien! Jongeren zetten die niet-direct benodigde euro’s uiteraard wel opzij alleen – zoals gezegd – niet door te sparen.

Ze beleggen! (Daarmee zijn ze een goed voorbeeld voor ouderen)

Lange termijn
En ja… dat is iets wezenlijks anders dan sparen. Want, als u belegt, dan loopt u een zeker risico. U weet namelijk nooit precies hoeveel ingelegde euro’s op termijn opleveren. Sterker nog: er is altijd een kans dat beurskoersen dalen waardoor men inteert. Maar jongeren zitten daar niet mee. Die weten heel goed dat beleggen iets is wat wél rendeert op de lange termijn. Dat is namelijk altijd zo geweest en dat zal niet veranderen.

Het is de essentie van beleggen!

Maar hoe kan het dat jongeren makkelijker dan ouderen de stap naar beleggen hebben gemaakt?

Ook dat is eenvoudig verklaarbaar.

  1. Ondernemend denken en handelen
    De jongeren van nu groeien op in een tijdperk waarin de samenleving het nemen van risico veel meer als ‘de standaard’ beschouwt. Zo zie je zelfs al op basisscholen dat kinderen kleine ondernemersprojectjes doen waarbij ze keuzes leren maken. Ze belanden daardoor in een kritische risicoanalyse ten aanzien van dat projectje. Dus, ze leren nadenken over alle mogelijke consequenties waardoor ze hun keuzes beter gaan staven. Kortom, veel aandacht voor ondernemend denken en handelen én ondernemerschap. Dat was vroeger helemaal niet zo. De ouderen van nu zijn niet in die mindset opgegroeid en opgevoed!
  2. Meer eigen verantwoordelijkheid
    De jongeren van nu ervaren bovendien veel meer eigen verantwoordelijkheid dan de jongeren vroeger. Dat komt door de terugtrekkende overheid. Vroeger regelde Vadertje Staat alles. Je hoefde eigenlijk over de hele belangrijke dingen in het leven niet na te denken. Nu wel. Voor de jongeren van nu is die pure eigen verantwoordelijkheid dus meer een levensgen in vergelijking met vroeger.
  3. Meer flex
    Jongeren hebben bovendien helemaal geen interesse om jarenlang (decennialang!) bij dezelfde baas te werken. We zullen in dit blog beslist niet beweren dat ‘flex’ de nieuwe standaard is, maar jongeren zijn zich ontzettend bewust van hun eigen levenspad en de kansen die ze moeten en kunnen grijpen. Ze gaan liever van project naar project dan van baan naar baan. Dat vinden ze leuker en ze worden daar gelukkiger van. Maar dat betekent wel dat ze niet meer zullen aansluiten op allerlei overkoepelende collectieve voorzieningen zoals bedrijfspensioenfondsen.

Shift of Mindset?
Dat alles vertaalt zich dus ook naar een mindset over geld. Risico nemen voelt voor hen niet als een Zwaard van Damocles. Risico is oké. Het hoort erbij! Nu pleiten wij niet voor een Shift of Mindset bij de ouderen. U bent immers wie u bent. Maar toch is het inspirerend. Vooral voor die mensen die nog heilig geloven in de traditionele spaarrekening. Want… ook u ziet toch dat de rente overal praktisch 0% is. Sparen levert niets meer op!

Dus… toch maar eens nadenken over de switch? Dus, niet meer sparen en wél beleggen!

Tot slot: áls u het gevoel hebt, dat ‘risico nemen’ niet bij u past, dan nóg vertellen wij u dat u ook kunt beleggen met een lager risico. Maak voor de aardigheid eens gebruik van de superhandige rekentools op onze site!

We weten 100% zeker dat u zich weer jong gaat voelen!


Als u dit blog hebt gelezen, dan bent u beslist geïnteresseerd in onderstaande leestips:

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.