Kijk af en toe onder de motorkap

Beleggen in ETF’s (indextrackers) is efficiënt, transparant en goedkoop leren we al meer dan 25 jaar. Dat betekent echter niet dat het kopen van een ETF een eindstation is. Er is niet zoiets als ‘de beste ETF’ of ‘de beste index’. Dat zou het beleggen immers erg makkelijk maken en volstaat het kopen van ETF ‘XYZ’ om vervolgens de koersen omhoog te kijken.

In principe geeft de naam van een ETF goed weer waarin belegd wordt. Een ETF als ‘EURO Dividend UCITS ETF’ belegt simpelweg in aandelen met een relatief hoog dividend uit de Eurozone. Dat betekent niet dat u blind een dergelijke ETF moet kopen op basis van de naam of op basis van de resultaten uit het verleden.

De titel ‘Euro Govt Bonds’ bijvoorbeeld is heel breed en zegt buiten de beperking tot de Euro nog niets over de methode die gehanteerd wordt voor het samenstellen van de index die gevolgd wordt. Wat is de landenverdeling? Wat is de kredietwaardigheid en wat zijn de voorwaarden voor het opnemen of juist schrappen van een obligatie?

Resultaten uit het verleden
De grootste valkuil blijft het opnemen van beleggingen omdat deze goed gepresteerd hebben in het (recente) verleden. Ondanks alle waarschuwingen is dat een structureel verhaal; elke dag trappen beleggers er weer in. Een makkelijk voorbeeld vormt de obligatiebelegging. Daarbij moet er absoluut niet gekeken worden naar de afgelopen tien jaar; deze periode leverde immers bovengemiddelde rendementen op. Dit jaar is het rendement van onze beleggingsportefeuille met het profiel Zeer Defensief zelfs ruim 6,5%. Het is allerminst verstandig om dit te spiegelen naar de toekomst.

Een voorbeeld: Met de huidige lage rente klinkt het als een degelijke en veilige stallingshaven, ‘€ Govt Bonds’. En om zo min mogelijk koersschommelingen te krijgen bij rentebewegingen is het verstandig om een korte looptijd te nemen, bijvoorbeeld 1 tot 3 jaar. Neem je dan de iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF, dan koop je ook nog eens een ETF van de marktleider.

Los van het waardeoordeel is het op z’n minst gezegd een zeer matige landenspreiding en waarschijnlijk een hoger risicoprofiel dan u zou verwachten. Deze ETF kent een landenverdeling van ca. 30% Frankrijk, 25% Duitsland, 25% Italië en ca. 20% Spanje. De rating van deze obligaties is niet alleen maar AAA, slechts 25%, maar ook 25% BBB.

De SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF van StateStreet (SPDR) volgt ogenschijnlijk dezelfde index; tenminste, wanneer we afgaan op de naam van de ETF. De termsheets van de ETF’s vertellen ons dat er toch een licht andere index gevolgd wordt. Wanneer we onder de motorkap kijken naar de onderliggende waarden constateren we een andere samenstelling. De ETF van SPDR heeft een bredere spreiding over landen (zoals België, Nederland, Oostenrijk en Portugal) en de rating is wat lager.

Transparantie
Het voordeel van ETF’s blijft dat de transparantie heel groot is. Elke dag kan de website van de ETF-provider geraadpleegd worden om de actuele samenstelling te bekijken en te beoordelen. Dit tezamen met de verhandelbaarheid betekent beleggen met zo min mogelijk verrassingen.

Maar kijk wel af en toe onder de motorkap!