Klopt het wat de media schrijven over beleggen? Een korte analyse!

Elke dag verschijnt er in de media wel ergens een artikel of blog over beleggen. De ene keer is het een opiniestuk van een deskundige, de andere keer gaat het om nieuwswaarde omdat er ‘actuele ontwikkelingen’ zijn in beleggingsland. Iedereen die z’n kennis over ‘beleggen’ wil opdoen, kan hoe dan ook z’n hart ophalen. Prima!

Natuurlijk lezen óók wij dagelijks zo veel mogelijk. We beluisteren bovendien podcasts en werpen elke dag een blik op alles wat wordt geroepen op sociale media. Vanzelfsprekend doen we dat om goed in de gaten te houden wat er zoal speelt in beleggingsland en wat mensen daar dan van vinden. Maar… uiteraard hebben wijzelf óók een mening.

Zo lazen we eerder deze maand een interessant interview met enkele ‘pensioenbazen’ in De Financiële Telegraaf. We nemen het stuk graag met u door, aan de hand van enkele quotes uit dat artikel.

Het doel?
We delen graag onze mening waardoor wij hopen dat we uw blik op ‘beleggen’ verbreden.

Quote 1 uit het artikel: ‘Pensioenbazen’

Wat ‘pensioenbazen’ betekent, wordt weliswaar in het artikel uitgelegd maar wij zien dat anders. Wat ons betreft kan er maar één de baas zijn over uw pensioen. Juist ja! Uzelf! Niemand anders! Want, wie wil er niet regie houden over zijn eigen euro’s?

Eigen regie is daarom het credo. Gelukkig kan dat in Nederland. Wij tellen daarom 17 miljoen pensioenbazen in Nederland. Iedereen is een belegger.

Quote 2 uit het artikel: ‘Mensen hebben een laag vertrouwen in overheid en collectieve regelingen’

Je hoeft geen beleggingsdeskundige te zijn om het hier al mee eens te zijn. Nederlanders hebben immers in de afgelopen jaren standaard diep gefronste wenkbrauwen als het gaat om overheid en collectieve regelingen.

De grootste ergernis? “Help, mijn pensioen wordt niet geïndexeerd!”

 Quote 3 uit het artikel: ‘De discussie gaat dikwijls over de zeggenschap die mensen willen hebben over hun eigen pensioen’ 

Klopt helemaal! Echter, als je het dan hebt over zeggenschap, dan is het wel van belang dat beleggers weten waar ze precies zeggenschap over moeten willen hebben. Dat kan alleen als er optimale transparantie is. Dus, dat een belegger elke dag inzicht heeft in wat er gebeurt met zijn vermogen waardoor ‘beleggen’ behapbaar en begrijpelijk wordt.

Quote 4 uit het artikel: ‘Het bewustzijn stamt uit vroegere tijden dat het belangrijk is dat er voor weduwen en wezen gezorgd wordt’ 

Nog niet eens zo lang geleden vonden we het met z’n allen logisch dat we financieel goed voor weduwen en wezen zorgen. Dat vinden we overigens nog steeds maar… iedereen heeft nu wel de kans (veel meer dan vroeger!) om te anticiperen op momenten in het leven waarop het op privévlak even zou kunnen tegenzitten.

We zijn (gelukkig) goed geëmancipeerd met z’n allen. Maar, daarbij hoort dan dus ook de verantwoordelijkheid om zelf de juiste (financiële) keuzes te maken en die niet meer neer te leggen bij een ander.

De bottomline? Word nooit financieel afhankelijk van wat een ander voor u heeft geregeld.

Vanuit pensioenopbouw beredeneerd: open zélf een beleggingsrekening! 

Quote 5 uit het artikel: ‘Ik hoop dat er niet geluisterd wordt naar de roep: schaf het pensioen maar af. ’

Wij betwijfelen of mensen massaal roepen ‘Schaf het pensioen maar af’, zoals het artikel in de Telegraaf suggereert. Iedereen wil immers echt wel fatsoenlijk kunnen doorleven ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nederlanders weten bovendien best wel dat je vermogen moet opbouwen en dat je daarmee niet te lang moet wachten. Natuurlijk hebben we de AOW nog. Die is echter geen vetpot. Mensen snappen mede ook daarom dat een aanvulling gewenst is. Dus… We koesteren juist ons pensioen!

Wat is het dan fantastisch dat je dat in Nederland gewoon zélf kunt regelen!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.