Ondernemerspensioen een blok aan het been

Als ondernemer moet u zelf voor uw pensioen zorgen. Dat kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door middel van banksparen of het afsluiten lijfrente. Bent u DGA van een BV? Dan kunt u ervoor kiezen om pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen. Pas er in dat geval wel op dat de fiscale waarde en de commerciële waarde van uw pensioen niet teveel verschilt.

Ondernemerspensioen een blok aan het been
Hoewel erg ingewikkeld, was pensioen in eigen beheer vroeger een interessante manier van fiscaalvriendelijk oudedagsparen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Maar door de toenemende verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde van de opgebouwde pensioenrechten, is pensioen in eigen beheer voor veel ondernemers een blok aan het been geworden dat hen belet om dividend uit te keren. Doen ze dat toch en vergissen ze zich in hun berekeningen, dan kan dat een enorme heffing op het uitgekeerde dividend tot gevolg hebben.

De toekomst?
Door de complexiteit van pensioen in eigen beheer wil men af van de huidige vorm. Eind 2015 zijn twee varianten voorgelegd aan de Tweede Kamer. De eerste is algehele afschaffing van PEB. Bestaande regelingen kunnen éénmalig afgekocht worden tegen een gunstig tarief: over 70% van de fiscale waarde wordt maximaal 52% inkomsten belasting geheven. Een tweede variant is Oudedagsparen in eigen beheer (OSEB). Jaarlijks mag een bepaald percentage van het salaris ten last van de winst gebracht worden en aan de OSEB worden toegevoegd. Op de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de voorziening omgezet in een levenslange uitkering, welke in box 1 belast wordt. De bestaande PEB mag voor de gehele fiscale waarde worden omgezet naar de OSEB. Het streven is om één van de twee varianten in 2017 in te laten gaan.

Directeur-grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer opbouwen, moeten dit in de toekomst dus anders gaan regelen. Wat Den Haag ook beslist, het lost de problematiek van úw DGA-pensioen dus niet direct op. Wel kunt u zelf vast scenario’s schetsen voor uw toekomst.

U kunt bijvoorbeeld ook ‘gewoon’ sparen of beleggen voor later. Het nadeel is dat u minder gebruik kunt maken van fiscale regels, het voordeel dat u op elk gewenst moment over uw geld kunt beschikken.

#iedereen is een belegger
U gaat (periodiek-) beleggen en bouwt zo een (aanvullend-) pensioen op. Dexxi helpt u daar graag bij! Met onze rekentool kunt u uw beleggingsdoel in kaart brengen. Wanneer er veranderingen zijn in uw doelstellingen kunt u gemakkelijk wijzigingen aanbrengen in de termijn van uw beleggingen, bijstorten of onttrekken en uw risicobereidheid aanpassen.