Onderzoek Pensioenbewustzijn

De wettelijke pensioenleeftijd stijgt, het pensioenakkoord komt steeds dichterbij en pensioenuitkeringen dreigen gekort te worden. Er heerst veel onduidelijkheid onder de Nederlandse bevolking over pensioenen in het algemeen.

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat het niet zo goed gesteld is met het pensioenbewustzijn.

Waarom dit onderzoek?
Als men een laag pensioenbewustzijn heeft is het risico vooral een grote kans op een ontoereikend pensioeninkomen. Terwijl iemand tijdens zijn werkende periode andere keuzes had kunnen maken, waardoor het pensioeninkomen wel voldoende was geworden.

Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten. Er worden 24 vragen gesteld over uw pensioenbewustzijn, pensioencommunicatie en het pensioenakkoord.

U kunt anoniem deelnemen en het onderzoek sluit op 18 september 2022.

Met de resultaten verwachten wij onze dienstverlening en communicatie over pensioen te kunnen verbeteren en aanbevelingen te kunnen doen aan werkgevers en financieel adviseurs om het pensioenbewustzijn te vergroten.

Onderzoek starten!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.