Ons verstand haalt soms trucs met ons uit!

Behavioral finance begint met de simpele veronderstelling dat beleggers in de werkelijkheid van alle dag niet rationeel handelen. Er zijn de nodige grote, psychologische valkuilen waarin beleggers terecht kunnen komen. Denk aan kuddegedrag, overmoed en/of een selectief geheugen waarbij alleen succes en niet de mislukkingen worden herinnerd.

Onder de noemer behavioral finance is er een hele wetenschap die probeert te verklaren waarom iemand financiële beslissingen neemt die tegen zijn eigen belang indruisen.

Kleinere obstakels
Er zijn echter ook kleinere obstakels waarover beleggers kunnen struikelen en die een hoge tol eisen van een beleggingsportefeuille. Zelfs schijnbaar kleine fouten kunnen een grote invloed hebben op een beleggingsportefeuille.

Het is raadzaam om ook hier op te letten want deze obstakels zijn makkelijk te omzeilen.

‘Waar voor je geld’
In het algemeen klopt de vuistregel ‘waar voor je geld’. Als je meer betaalt voor een auto, krijg je gewoonlijk een betere auto. En als je bereidt bent voor een paar nieuwe schoenen iets meer uit te geven, dan gaan ze waarschijnlijk langer mee.

Maar in de beleggingswereld geldt, in tegenstelling tot wat beleggers vaak denken, precies het tegenovergestelde. Minder betalen levert in het algemeen een beter langetermijnrendement op. Beleggers kunnen dit maar moeilijk bevatten. Een veelgemaakte fout is denken dat een beleggingsfonds met (iets) hogere kosten per definitie ook een betere beheerder heeft en betere rendementen levert.

Kosten vormen een terrein waar kleine, schijnbaar weinig betekenisvolle procentuele verschillen een grote impact kunnen hebben. Beleggers letten doorgaans niet op dergelijke kleine cijfers, omdat ze onbelangrijk lijken. Beleggers realiseren zich onvoldoende wat voor verschil het maakt of ze 1,5 procent of 1,0 procent betalen. Naarmate het belegd vermogen in de loop van de jaren groter wordt kan het verschil enorm oplopen.

Een eenvoudige portefeuille
Veel beleggers denken: het aanbod beleggingsproducten is zo enorm uitgebreid, het kan toch niet zó eenvoudig zijn? Daarom laten ze zich vaak overhalen tot ingewikkelde en soms dure producten die ze niet echt nodig hebben. Domweg omdat ze niet tevreden zijn met een eenvoudige portefeuille.

Beleggers gaan er van uit dat eenvoudig niet noodzakelijk beter is, maar dat is vaak juist wel het geval. Een complexe beleggingsportefeuille en de extra kosten die dat met zich meebrengt levert niet altijd waar voor zijn geld.

Er zijn duizenden aandelen. Beleggers zullen die allemaal niet kennen, het is zelfs een uitdaging om enkele goed te kennen. Men wordt echter gebombardeerd met koopideeën van banken, televisie, tijdschriften, websites en andere bronnen.

Natuurlijk vinden sommige beleggers het laatste idee dat ze hebben gehoord een betere belegging dan het aandeel dat ze al bezitten (helemaal als die al gestegen is) en doen ze een trade. Ongelukkigerwijs is het aandeel in veel gevallen in de publieke belangstelling gekomen doordat het in de voorgaande periode sterk is gestegen in koers. Wanneer dit gevolgd wordt door een correctie tot normale niveau’s leidt dit uiteraard tot grote teleurstelling.

Modelmatig beleggen
Dat beleggers hun gewenste rendement niet halen wordt dus vaak veroorzaakt door psychologische valkuilen en obstakels. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal beleggers, waaronder Dexxi, op zoek is gegaan naar een manier om deze, vooral psychologische, valkuilen en obstakels te vermijden. Zij streefden naar een planmatige aanpak en hiermee was het begin van modelmatig beleggen een feit.

Modelmatig beleggen kenmerkt zich door het werken volgens een vaste aanpak. Hierbij staan rationaliteit, discipline en risicomanagement centraal. Daarnaast is de populariteit en groei van het indexbeleggen met ETF’s de afgelopen jaren enorm versneld en lenen ETF’s zich uitermate goed voor modelmatig beleggen.

Beleggers (en adviseurs) zijn zich meer en meer bewust van wat ETF’s aantrekkelijk maakt, namelijk hun handelsflexibiliteit, spreiding en lage kosten. Kortom, ze zijn een krachtig hulpmiddel om relatief eenvoudig een beleggingsportefeuille samen te stellen. Tegen een bescheiden vergoeding van een paar tienden van een procent belegt u in honderden aandelen en obligaties tegelijk.

Start vandaag nog
Wilt u ook modelmatig beleggen met een eenvoudige, uitgebalanceerde, duurzame en wereldwijd gespreide portefeuille met lage kosten?

Maak dan nu uw eigen voorstel. U kunt al starten met Euro 100,- !

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.