Pensioen opbouwen is véél makkelijker dan de meeste mensen denken

Hoe kan het dat Nederlanders zich steeds minder verantwoordelijk voelen voor het eigen pensioen? Gek: want, wie wil niet lekker door kunnen leven? Wie wil geen geldzorgen hebben? Wie wil niet tegen die tijd af en toe heerlijk spontaan een leuke uitgave doen tijdens het winkelen in de stad? Of, in de winter flaneren op een zomers terrasje in zuidelijk Spanje? Je herkent de pensionado’s daar al van een afstandje!

In 2011 stelde 54% van de beroepsbevolking dat men zélf verantwoordelijk is voor het eigen pensioen, zo bleek uit onderzoek van het platform ‘Wijzer in Geldzaken’. Nu, in 2021 vindt nog slechts 34% dat men zélf een oudedagsvoorziening moet regelen.

In tien jaar tijd is dit percentage dus 20% gedaald!

De belangrijkste reden waarom mensen er niet toe komen om ‘iets’ met pensioenopbouw te doen, is dat ze niet voldoende pensioen(opbouw)kennis hebben.

Als u ook tot die groep mensen behoort… dan nu zéker verder lezen!

AOW
Eerst iets over die pensioenkennis. We beginnen met iets positiefs! Er is namelijk best veel – bij wet – goed geregeld in Nederland. Iedereen heeft namelijk vanaf de dag dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, recht op AOW. U ook!

Dan komt echter nu wel de keerzijde van de medaille: is die maandelijkse AOW-uitkering voor u voldoende om goed van te leven? Het antwoord zal voor veel mensen zijn: ‘Nee’.

Zo ontvangt op dit moment een alleenstaande (slechts) € 1.226 aan AOW per maand. Dat lijkt een leuk bedrag maar zet dit eens af tegen uw huidige inkomen én de maandelijkse kosten. Reken er bovendien op dat bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud (huur, boodschappen, energie!) elk jaar blijven stijgen. En, zal de overheid de hoogte van de maandelijkse AOW-uitkering steeds aanpassen?

Wij kunnen wat dát betreft niet in de toekomst kijken maar… wij achten het wel een zéér realistisch scenario dat die maandelijkse AOW in de toekomst niet elke keer zal worden geïndexeerd. Sterker nog: we sluiten niet uit dat ooit de AOW wordt afgeschaft.

Eigen regie
Zo zien we nú al – anno 2021 – dat zélfs pensioenfondsen niet meer elk jaar (kunnen) indexeren. Tja, dat was niet echt de belofte toen u zich ooit aansloot bij een pensioenfonds, al dan niet verplicht via een werkgever.

U had gerekend op méér, toch?

Dé vraag is of u dat financiële risico voor de toekomst wilt lopen. Of, gaat u voor het alternatief: eigen regie nemen! Natuurlijk is die tweede optie de beste. Gelukkig kan het allemaal in Nederland.

Fiscaal gunstig!
Want, iets opbouwen voor uw pensioen is eenvoudig. Het mooie is bovendien dat wat u zélf opbouwt ook écht voor u is. U hoeft dat niet te delen met anderen.

Maar ook geldt: u wordt fiscaal beloond als u elk jaar iets opzij zet voor uw pensioen. Veel mensen weten niet dat ze daardoor nú minder belasting betalen. (Ja! U leest het goed!). Bijvoorbeeld als u een lijfrenterekening opent of een geblokkeerde pensioenrekening.

Daarom: als u nog dít jaar (2021) wilt profiteren van het fiscale voordeel, volg meteen het stappenplan.

  1. Bereken meteen wat uw jaar- of reserveringsruimte voor 2021 is.
    De jaar- of reserveringsruimte is het bedrag dat u dit jaar nog mag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Bereken het met onze jaarruimte rekentool. Vraag het eventueel aan uw boekhouder of accountant! Die kan dit óók voor u berekenen.
  2. Bepaal wat u wilt inleggen.
    Ook daar is een superhandige rekentool voor! U kunt wat spelen met de ‘schuifjes’ die verschillende scenario’s voor de toekomst aan u presenteren. Leuk om te doen!
  3. Open een beleggingsrekening!            
    Dat is in slechts een paar kliks geregeld. Maar doe het wél uiterlijk vóór 31 december 2021. U profiteert dan nu nog van het fiscale voordeel voor dit jaar!

En dan de slotvraag: bent u het met ons eens dat het opbouwen van pensioen in Nederland inderdaad echt heel eenvoudig is?

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.