Pensioenakkoord: welk probleem wordt nu eigenlijk opgelost?

Inmiddels zijn er ongeveer 1,4 miljoen ZZP’ers en flexwerkers in Nederland. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar blijven stijgen, zo is de reële verwachting. Grote kans dat u dus ook een ZZP’er of flexwerker bent of wordt!

In het pensioenakkoord – dat kort geleden is afgesloten – staat een passage die zegt dat het voor ZZP’ers en flexwerkers eenvoudiger wordt om bij een pensioenfonds aan te sluiten. “Zo kan de flexibele schil in Nederland (eindelijk!) ook een pensioen opbouwen!”

Wel… over dat laatste hebben wij het een en ander te zeggen.

Want dat woordje ‘eindelijk’ behoeft enige nuance. Of, noem het een kritische noot! Hoezo, ‘eindelijk’?

Onmogelijk?
Op de een of andere manier is in de afgelopen jaren namelijk de beeldvorming ontstaan dat het voor ZZP’ers en flexwerkers structureel (?) onmogelijk was om een appeltje voor de dorst opzij te leggen. Niets is echter minder waar! Integendeel! Iedereen – dus ook ZZP’ers en flexwerkers! – kon al jarenlang in een aantal klikken een beleggingsrekening openen. Bij ons kon en kan iedereen al vanaf 1.000 euro per jaar gaan bouwen aan een financiële buffer voor de toekomst. Tja, zo simpel is het. En, zo toegankelijk is het.

Fiscale voordelen
De Belastingdienst heeft zelfs zéér interessante fiscale voordelen gecreëerd die een prima stimulans zijn om ook daadwerkelijk dat pensioen te gaan opbouwen. Zo kan de inleg – mits deze inderdaad gebruikt wordt voor pensioenopbouw – worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting. Wat willen we nog meer, zouden wij bijna zeggen? We mopperen met z’n allen nogal eens op de Belastingdienst maar – eerlijk is eerlijk – dit is best een goede en aantrekkelijke regeling, toch?

Hoe mooi hebben we het dus al geregeld in Nederland! Maar het is nog interessanter: want zelfs als een ZZP’er of flexwerker één of meerdere jaren – om wat voor reden dan ook – even niet in staat was om iets opzij te leggen voor het eigen pensioen, dan kan er met terugwerkende kracht nog gebruik worden gemaakt van die fiscaliteiten! Om precies te zijn; tot 7 jaar terug!

Geen enkele reden dus om aan te nemen dat het vóór de totstandkoming van dit pensioenakkoord praktisch onmogelijk was om voor het eigen pensioen te sparen.

Onzin dus.

Eigen regie
Bovendien kunnen wij hier een ander groot voordeel benoemen dat niet van toepassing is als u belegt bij een pensioenfonds. Als u individueel belegt, bijvoorbeeld bij ons, dan voert u eigen regie. U bent de baas over uw eigen potje dat u opbouwt. U maakt zelf de keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van het risico dat u wilt lopen. Dat past ook bij een ZZP’er of flexwerker. Het sluit aan bij zijn mindset!

De conclusie is dus helder; we feliciteren Nederland met het pensioenakkoord. Maar welk probleem nu eigenlijk wordt opgelost voor ZZP’ers en flexwerkers is ons niet geheel duidelijk. Wij zeggen daarom: er was helemaal geen probleem ten aanzien van pensioenopbouw.

Iedereen kon beleggen.

Iedereen kan beleggen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.