Pensioenbeleggen: doe uw storting vóór 31 december 2021 (plus 4 tips)

Als u per jaar €5.000 zou beleggen in uw aanvullend pensioen, dan krijgt u (afhankelijk van uw jaarinkomen) €1.800 tot €2.400 investeringsruimte per jaar cadeau. Een geldsom die u anders direct naar de Belastingdienst had moeten overmaken.

En het goede nieuws is dat u dit trucje ieder jaar kunt herhalen. Legt u ieder jaar €5.000 in uw pensioenpot dan praat u bij een bruto rendement van 7,5% over 30 jaar over een pensioenkapitaal van €582.000. Daar kunt u tijdens uw pensioen aardig wat extraatjes van doen.

Maak zelf uw berekening met onze handige rekentool.

Doe de storting vóór 31 december 2021
Als u de storting nog in uw aangifte over 2021 wilt aftrekken dan moet u dat doen vóór 31 december 2021.

Hoe hoog het bedrag is dat u maximaal mag aftrekken, hangt af van uw jaar- en reserveringsruimte. U kunt hier zelf uw jaarruimte berekenen.

De jaarruimte is het bedrag dat u in een bepaald jaar maximaal aan premie mag aftrekken van uw inkomen. De jaarruimte hangt af van uw inkomen van het afgelopen jaar en van uw eventuele pensioenopbouw. De jaarruimte is in 2021 gemaximeerd op €13.236. De reserveringsruimte is de niet-benutte jaarruimte uit de afgelopen 7 belastingjaren, met een maximum van €7.489 (cijfer 2021).

TIP: Bereken elk jaar de jaarruimte en houdt uw administratie up-to-date, alle bedragen met terugwerkende kracht uitrekenen is een vervelende en tijdrovende klus!

Heeft u nog géén pensioenrekening dan raden wij u aan deze nú te openen want voor u het weet is het kerst en dan gaan de meeste banken dicht!

Uw ‘oude’ lijfrente overboeken?
Heeft u een lijfrentepolis bij een andere verzekeraar of bank? Dan kunt u deze heel gemakkelijk laten overboeken naar Dexxi. Waarom zou u dat doen? Omdat onze kosten laag zijn. En daardoor heeft u later heel wat meer kapitaal.

U zit namelijk niet vast aan uw huidige bank of verzekeraar. Bovendien mag u een lijfrentepolis die is opgebouwd bij een verzekeraar onderbrengen bij een bank en omgekeerd. U mag zelfs in de opbouwfase — dus als u nog niet wilt uitkeren — shoppen met uw lijfrentekapitaal. En ook hier mag u onbeperkt switchen tussen een bank en verzekeraar.

Lijfrente was een markt die jarenlang werd gemonopoliseerd door verzekeraars. Daar kwam in 2008 een eind aan. Vanaf dat jaar mogen ook banken en beleggingsinstellingen (zoals Dexxi) bancaire lijfrente (pensioenrekening) aanbieden. Heeft u in een ver verleden al een lijfrenteverzekering afgesloten? De kans is groot dat uw huidige lijfrentepolis valt onder de veelbesproken ‘woekerpolissen’: verzekeringen met hoge kosten. Grote kans dus dat u er ook één heeft.

TIP: Ook een bestaande pensioenrekening of bankspaarrekening is makkelijk en snel over te zetten naar een Dexxi pensioenrekening.

Niets meer aan te doen? Zeker wel! Overstappen is minder ingewikkeld dan u denkt.

Ga shoppen met uw lijfrentekapitaal
Omdat bijna alle lopende lijfrentepolissen zijn afgesloten vóór de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013, expireren ze vaak op de dag dat de polishouder 65 wordt (bij oudere polissen is dit soms 62 of zelfs 60 jaar!). Als u niet wilt dat de verzekeraar al vanaf dat moment gaat uitkeren, zult u zelf actie moeten ondernemen.

TIP: Maakt u geen keuze voor het omzetten in een nieuwe opbouwende lijfrente dan wel het omzetten in uitkerende lijfrente, dan is sprake van afkoop en is naast inkomstenbelasting revisierente verschuldigd. De heffing kan daardoor oplopen tot bijna 70 procent.

Meestal krijgt u een paar maanden voor het aflopen (expiratie) van uw lijfrentepolis, of voor het bereiken van uw 65ste jaar of AOW-leeftijd, een brief van uw bank of verzekeraar. Ga hier nooit zonder meer op in. Beter is het om zelf of met behulp van een financieel adviseur te zoeken naar het beste aanbod.

En u heeft ook nog eens meer keuze!

Uitkeringsdatum uitstellen?
U kunt de uitkeringsdatum na expiratie ook uitstellen door een pensioenrekening bij Dexxi te openen en het kapitaal daarnaartoe te verhuizen. U kunt helaas niet eindeloos uitstellen. Op een bepaald moment mag er niet langer uitgesteld worden en moet er verplicht met de uitkering begonnen worden. De belangrijkste uitkeringsvoorwaarden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet op onze website.

TIP: U heeft voor het omzetten voldoende tijd: een geëxpireerde polis moet voor het eind van het volgende kalenderjaar zijn omgezet. Als uw polis in november 2021 afloopt, moet u dus vóór eind 2022 besluiten wat u ermee doet.

Wilt een persoonlijk rekenvoorbeeld? Dat kan!

Gebruik onze rekentool om uw eigen aanvullend pensioen plan te maken.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.