Pensioenfondsen onder water

Grofweg de helft van alle Nederlanders in loondienst, maken zich ernstige zorgen over hun pensioen. Het blijkt dat ze maar weinig vertrouwen hebben in het pensioenfonds dat namens hen belegt voor een goed pensioen later. Feit is dat zowel gepensioneerden als werknemers sinds 2008 gemiddeld 13% aan pensioen zijn misgelopen.

Eigen regie wint aan populariteit!
Door de aanhoudend lage rente – en de hieraan gekoppelde rekenrente – zijn pensioenfondsen genoodzaakt om te korten op pensioenen om aan de verplichte dekkingsgraad te voldoen. De vraag die vele pensioengerechtigden dan ook stellen; wat is de pensioenbelofte nog waard? De behoefte om de pensioenregie in eigen hand te nemen, neemt dan ook sterk toe.

Beleggen als aanvulling voor uw pensioen
Velen hebben al lang geleden ontdekt dat beleggen een aantrekkelijk rendement kan opleveren. Natuurlijk zijn er tijden dat de beurs grote verliezen laat zien, maar over een langere periode is beleggen het enige serieuze alternatief om een positief rendement te behalen op het geïnvesteerd vermogen. Vooral als de spaarrente zo laag is. Ook pensioenfondsen en institutionele beleggers vertrouwen erop dat beleggen een beter rendement oplevert dan sparen. Ondanks dat blijkt dat pensioenfondsen maatregelen moeten nemen om aan een vereist deel van hun pensioenverplichting te kunnen blijven voldoen. Deze maatregelen komen erop neer dat ofwel de pensioenpremies omhoog gaan, ofwel dat de pensioenuitkeringen omlaag zullen gaan. In beide gevallen slecht nieuws voor pensioengerechtigden. Kortom, de zekerheid van een bepaald pensioen verdwijnt langzaam maar zeker.

Beleggen in plaats van sparen
Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Een prima eigenschap. Vragend naar het spaardoel, volgen vaak antwoorden als; een buffertje voor wanneer er tegenvallers zijn, om leuke dingen te kunnen doen of om een keer een bijzondere aankoop te kunnen doen. Mensen met een grotere spaarpot voegen daar doelen aan toe als; aflossing van de hypotheek, een extra studiepot voor de (klein)kinderen of om later een bepaalde levensstijl te kunnen volhouden. Met de groeiende onzekerheid over de pensioenuitkering in de toekomst, wordt het spaardoel meer en meer aangewend voor een aanvullend pensioen. Van deze bewuste groep spaarders realiseert een groot deel van hen  zich dat de actuele spaarrentes niet toereikend zijn om die wens te vervullen. Beleggen als alternatief voor sparen is dan ook een reële optie.

Beleggen met indexfondsen
Traditionele spaarders zijn voorzichtig met het aangaan van beleggingsrisico’s. Juist daarom zijn indexfondsen zo populair. Ook professionele partijen vertrouwen meer en meer op indexfondsen. Enerzijds door de spreiding van risico’s, anderzijds door de lage bijkomende kosten. Met de opkomst van platforms zoals Dexxi is het ook mogelijk om, naast een eenmalige inleg, een maandelijks bedrag bij te storten. Op deze manier wordt indexbeleggen voor een grote groep spaarders ook interessant en kan het een uitstekende oplossing bieden om de regie over het pensioen in eigen hand te houden.