Pensioenonderzoek onder ZZP’ers: 33% bouwt géén pensioen op!

[persbericht]

Amsterdam, 16 januari 2019

Vermogensbeheerder pleit voor radicale omslag

De fiscale voordelen die er nu zijn voor o.a. ZZP’ers, als ze pensioensparen, zijn te beperkt en moeten worden verruimd. Dat betoogt Duco Frie, Managing Partner bij vermogensbeheerder Dexxi. “Er zijn te weinig Zelfstandigen Zonder Personeel die structureel aan hun pensioen werken. Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het aantrekkelijker worden om pensioen op te bouwen.”

Van de ZZP’ers bouwt 33% géén pensioen op. Bovendien heeft 42% van de ZZP’ers geen vertrouwen in de overheid dat er een oplossing voor het pensioenprobleem wordt gevonden. Tegelijkertijd vindt 63% dat juist de overheid betere oplossingen moet bedenken. Dat blijkt uit pensioenonderzoek van Ruigrok NetPanel onder 516 zzp’ers in opdracht van Dexxi.

Download hier Rapportage Pensioenonderzoek ZZP-ers

Resultaten onderzoek:

  • Behoorlijk deel van de ZZP-ers maakt zich zorgen over hun inkomen na pensionering;
  • Ze vinden het belangrijk dat de politiek zich bezighoudt met de pensioenopbouw voor ZZP-ers;
  • Echter is er beperkte vertrouwen in dat de overheid een oplossing vindt voor de pensioenopbouw voor ZZP-ers;
  • ZZP-ers bouwen vooral pensioen op door te sparen en via hun woning;
  • Behoorlijk deel van de ZZP-ers is niet goed op de hoogte van hun eigen financiële situatie na pensionering;
  • Ook weet men betrekkelijk weinig van de mogelijkheden van pensioenopbouw voor ZZP-ers.

Zéér verontrustend
“Hoewel het verstandige appeltje voor de dorst een individuele verantwoordelijkheid is, zien we dat ZZP’ers hiermee veel te weinig bezig zijn,” vervolgt Duco Frie. “Dat is zéér verontrustend. Blijkbaar zijn de reeds bestaande fiscale voordelen voor ZZP’ers niet voldoende. Als het fiscale voordeel groter wordt, dan wordt dit beslist een grotere motivatie om te starten met individuele pensioenopbouw.”Als een substantieel deel van de ZZP’ers in Nederland binnen enkele jaren echter niet besluit om een eigen pensioen op te bouwen, dan hebben deze – als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt – niet alleen zélf een groot probleem, maar het is een ramp voor de samenleving als geheel.

Sociaal-maatschappelijke catastrofe
Duco Frie erkent dat een dergelijke verruiming van de fiscale voordelen de overheid geld kost. “De overheid moet echter ondernemend gaan denken en handelen,” zegt hij. “Politici richten zich te veel op de korte termijn en vinden het lastig om écht 20 jaar vooruit te kijken. Ze lijken niet te kunnen inschatten wat mogelijke maatschappelijke consequenties zijn. Een verruiming van de fiscale voordelen zal de overheid nú veel geld gaan kosten. Maar tegelijkertijd voorkomen we in de toekomst een ernstige sociaal-maatschappelijke en economische catastrofe. Nederland is immers niet gebaat bij ouderen die in armoede leven.”

Verplicht pensioen?
“Je kunt ook het sparen voor je pensioen verplicht stellen maar er zijn nauwelijks ZZP’ers die dit wenselijk achten. Maar als er niets verandert dan zullen we in Nederland niet meer ontkomen aan verplicht pensioensparen voor ZZP’ers en andere ondernemers. Dan is verplicht pensioensparen een kwestie van tijd,” volgens Duco Frie. “Wij pleiten daarom echter voor een verruiming van de fiscale voordelen. Dat past ook beter bij de ondernemer; die wil zijn eigen keuzes maken.”

“Natuurlijk is er nog een optie: niets doen. Maar dán zullen we in Nederland niet aan een toenemende belastingdruk ontkomen. De te verwachten toekomstige fiscale verschuivingen gaan dan ten koste van de mensen die wél voor hun pensioen hebben gespaard. Wat ons betreft is dit ongewenst,” besluit Duco Frie.

[einde persbericht]