Pensioenopbouw steeds onzekerder

Het was afgelopen week flink schrikken. Met dank aan het ‘Haagse nieuws’. Vooral de Nederlanders die hun pensioen opbouwen bij een pensioenfonds, moesten slikken. Bij pensioenspaarders tussen 35 en 55 jaar zat de schrik er al helemaal in, zo bleek. Het uur U van de pensioenonderhandelingen in Den Haag kwam in de afgelopen weken en maanden al wel nabij en de eerste contouren van de pensioendeal werden helder.

Maar… van helderheid is helaas geen sprake.

Integendeel!

Het lijkt een pensioendeal vol dikke mist.

De feitelijke constatering: nul komma nul zekerheid dat pensioenspaarders er op vooruitgaan. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de werkenden van Nederland gecompenseerd gaan worden als de overheid de overgang naar een nieuwe premiesystematiek in ons land invoert. Pensioengaten van vele procenten dreigen. In andere woorden: als u op een gegeven moment met pensioen gaat, dan is de kans groot dat u veel minder euro’s hebt opgebouwd dan u had gedacht te hebben opgebouwd.

Uw toekomstige gezellige onverwachte terrasbezoekjes (“Doe er ook nog maar een schaal bittergarnituur bij!”), uw ontspannen citytrips (“Zullen we een weekendje naar Barcelona gaan?”), de leuke verjaardagskadootjes voor de kleinkinderen (“Wil je deze racefiets hebben?”) en alle andere mogelijke uitgaven die u wilt doen als u de pensioengerechtigde leeftijd bent gepasseerd, kunnen misschien helemaal niet meer worden gedaan! Zo had u uw pensioentijd niet voorgesteld!

Geen goed nieuws dus.

Onzekerheid troef.

En dus stellen we de vraag: wat nu?
Kunt u hierop anticiperen?

Het antwoord is: JA!

Eigen regie
Uiteraard begrijpen we dat niet iedere werknemer in Nederland ‘zomaar’ even uit een pensioenfonds kan stappen. Vaak is deelname aan een pensioenfonds zelfs nog verplicht als men in een bepaalde branche werkt. Daar vinden wij natuurlijk wat van maar het is niet aan ons om dat te kunnen veranderen.

Echter, los hiervan vinden we wel dat iedere Nederlander nu absoluut zijn kans moet grijpen om zo veel mogelijk eigen regie te nemen. Dat roepen we overigens al jaren, zeker naar de mensen die helemaal géén pensioen opbouwen omdat ze bijvoorbeeld niet bij een pensioenfonds zijn aangesloten. Of, omdat ze er nog helemaal niet aan hebben gedacht.

Maar deze oproep geldt nu – vanwege die schrijnende actualiteit – meer dan ooit ook voor de Nederlanders die (nog wel) bij een pensioenfonds zijn aangesloten. Wij zijn er van overtuigd dat het de hoogste tijd wordt dat uzelf náást de bestaande (en steeds onzeker wordende) faciliteiten een eigen faciliteit creëert!

Anders gezegd: bouw een eigen individueel potje voor later op.

Waarom nog wachten?
Natuurlijk hebt u de optie om het politieke Haagse spel af te wachten en te hopen dat er een betere, minder heldere (!) deal tot stand komt, maar die kans is niet groot. Bovendien heeft de overheid al jarenlang een beleid van individualisering ingezet wat niet veel meer betekent dat er méér verantwoordelijkheid bij de Nederlanders zélf wordt neergelegd.

Prima overigens.

Dat betekent in de praktijk al dat steeds meer Nederlanders al zijn gestart met het opbouwen van een eigen pensioen. Dat kan fiscaal gunstig: in Nederland mag je immers de premie of het ingelegde bedrag aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting.

Zelf gaan beleggen is dus hét alternatief geworden voor de onzekerheid van de collectiviteit. Of het nu gaat om het volledig opbouwen van het eigen pensioen of de aanvulling op de bestaande pensioenopbouw.

Het grote voordeel is dat u de baas blijft over uw eigen euro’s dat u het Haagse politieke spel kunt laten voor wat het is. Gelukkig maar, want pensioenopbouw via pensioenfondsen wordt steeds onzekerder.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.