Pensioenopbouw voor DGA’s is helemaal niet lastiger geworden…

Een grote meerderheid van de DGA’s in Nederland is zich er niet bewust van dat per 1 april van dit jaar het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Uiterlijk 30 juni 2017 moeten DGA’s een besluit hebben genomen over de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen.

Om een heel lang verhaal kort te maken: bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de DGA een voorziening op zijn balans van waaruit de BV in de toekomst het opgebouwde pensioen uitkeert. Echter, die regeling bestaat niet meer. Elke ondernemer moet nu iets anders bedenken. Niet alleen voor de reeds gecreëerde voorzieningen op de balans, maar ook voor toekomstige (pensioen-)stortingen.

Zijn de alarmbellen terecht?
Uit onderzoek van MKB-belangen blijkt bovendien dat veel ondernemers deze materie als ‘zeer ingewikkeld’ beschouwen en daardoor nog nauwelijks maatregelen hebben getroffen.

De gemiddelde ondernemer is erg afhankelijk van de boekhouder of accountant voor deze materie. Liefst 64 procent geeft aan het erg ingewikkeld te vinden. Van de ondervraagden die wél op de hoogte zijn van de nieuwe situatie is 24 procent van plan het pensioen af te kopen en het geld in privé te houden, 17 procent gaat het omzetten naar een andere oudedagsvoorziening, 15 procent gaat het alleen premievrij maken en 11 procent wil het afkopen en vervolgens uitlenen aan de BV als werkkapitaal. 10 procent wil het overhevelen naar een lijfrente.

De alarmbellen rinkelen! Althans, ze behoren toch écht te rinkelen bij alle DGA’s die in eigen beheer iets hebben opgebouwd.

Waan van de dag
We geven het overigens meteen toe; dergelijke regelingen zijn inderdaad niet eenvoudig. Het is bovendien begrijpelijk dat de ondernemer deze regels niet echt in de vingers heeft. Immers, hij heeft elke dag de focus op zijn ondernemerschap en de groei van zijn bedrijf. Pensioenopbouw wordt weliswaar als een belangrijk ondernemersaspect gezien, maar de waan van de dag overheerst. Zeker in tijden van prettige hoogconjunctuur. Zoals nu.

Is pensioenopbouw voor DGA’s dan nu lastiger geworden?
Nee, integendeel. Pensioenopbouw voor DGA’s is feitelijk helemaal niet zo ingewikkeld. Zelfs niet nu deze opbouw-in-eigen-beheer-regeling is afgeschaft. De reden? Een ondernemer kan gaan beleggen.

Inderdaad; zo simpel is het.

De DGA of ondernemer houdt daarbij de focus op zijn dagelijkse ondernemerschap maar kan de oorspronkelijke reserveringen die hij deed voor zijn pensioenopbouw in eigen beheer, nu op een lopende beleggingsrekening storten.

Kennis?
Moet de DGA dan nu ineens ‘kennis’ hebben van beleggen? Het antwoord is ook hier: ‘Nee’. Want… de keuzes die moeten worden gemaakt ten aanzien van het beleggen worden gedelegeerd aan een team van zeer bedreven en ervaren experts, die op basis van marktkennis en marktontwikkelingen een goede inschatting kunnen maken wat te doen met het ingelegde vermogen.

Bovendien behoudt de belegger altijd de regie. Die begint al meteen bij de keuze van het beleggingsprofiel. Wil een DGA ‘voorzichtig beleggen’ of wil hij meer risico nemen? Een handig en begrijpelijk stappenplan begeleidt de belegger-in-spé door dit proces. Dit is overigens ook een leuke eerste kennismaking met beleggen!

Onze slottips
Wij raden daarom alle DGA’s aan, die in eigen beheer pensioen opbouwen, om dit blog in ieder geval meteen door te sturen naar hun accountant. En, praat er eens over met hem of haar. Want, vóór 30 juni moet de DGA wel een besluit nemen.

Daarnaast dagen wij u uit om het met uw accountant dan ook eens over de volgende stelling te hebben: ‘Iedereen kan beleggen’.