Rente en inflatie, een twee-eenheid

De beurzen blijven optimistisch naar de toekomst kijken en vervolgden in dit eerste kwartaal het reeds vorig jaar ingezette herstel. De steun van de overheid en het stimulerende beleid van centrale banken vormen nog steeds de basis voor het vertrouwen in het herstel van de economie. De vaccinaties bespoedigen het opengaan van de economie waarna de historisch hoge spaarquotes eindelijk kunnen worden uitgegeven. De verwachtingen voor de economische groei worden naar boven bijgesteld. Hierdoor stijgt de rente en beleggers verhogen hun aandacht voor de toekomstige ontwikkeling van de rente. Blijft de inflatie en daarmee de rentestijging onder controle of krijgen we nu wel een flinke stijging van de inflatie?

Waar staan we
Historisch gezien is de waardering van aandelen hoog te noemen maar in termen van alternatieven (rekening houdend met de rente) is de waardering nog alleszins redelijk. Een belangrijke factor bij de waardebepaling is dus de rente maar anderzijds natuurlijk ook de winstontwikkeling. Een hoge winstgroei doet de waardering van aandelen snel afnemen. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten positief. Een belangrijke factor voor de rente is de inflatie en de verwachtingen hiervan. De inflatieverwachting is recent wat gestegen maar de rente stijgt alvast flink.

Zo noteerde aan het begin van dit jaar de Amerikaanse 10-jaars rente nog onder 1% en recent tikte deze de 1,7% aan. In navolging is ook in Europa de rente opgelopen, zij het niet in deze mate. In dezelfde periode is de rente in Duitsland gestegen van -0,6% naar -0,3%.

Beleggers maken zich toch wel een beetje zorgen over de snel stijgende rente en vroegen zich af hoe comfortabel de FED zich hierbij voelt. De vrees bestond zelfs dat overheden de centrale bank onder druk zouden zetten om niet in te grijpen als de inflatie begint op te lopen. De kosten voor de financiering van het fors gestegen overheidstekort zouden flink oplopen als de rente zou worden verhoogd terwijl inflatie anderzijds juist de reële waarde van hun schuld vermindert. Hierdoor ontstond de angst dat de inflatie kan doorschieten tot boven de doelstelling van de FED hetgeen een steviger ingrijpen van de centrale bank noodzakelijk zou maken.

De FED verhoogde recent tijdens een beleidsbijeenkomst de groeiraming van de Amerikaanse economie voor 2021 van 4,2% naar 6,5% en verlaagde de werkloosheid van 6,2% naar 4,5%. Andere marktvorsers verhoogden de groeiverwachting naar 7% en zelfs 8%. De FED verhoogde tevens de inflatieverwachting voor dit jaar naar 2,4%, maar verwacht dat die volgend jaar zal afzwakken naar de doelstelling van 2%. Mede hierom verwacht de FED de rente niet voor 2024 te verhogen. “Het gaat een tijd duren voor de economie volledig zal zijn hersteld” zei FED-voorzitter Jerome Powell en “Tot die tijd blijven we de economie ondersteunen omdat we nog ver van onze doelstellingen zijn verwijderd”. Eerst moet de maximale werkgelegenheid zijn bereikt en ook de gerealiseerde inflatie op de doelstelling van 2% zijn. Het beleid wordt dus uitgevoerd op basis van uitkomsten en niet op inschattingen. De beleidsrente blijft dus binnen de huidige bandbreedte van 0% en 0,25% en het maandelijkse opkoopprogramma van $120 mrd. aan obligaties blijft gehandhaafd.

In Europa heeft de ECB vertrouwen dat de inflatie onder controle blijft. Men raamt de inflatie voor 2023 in op 1,4%.

Onze visie
De steunprogramma’s om de negatieve gevolgen van Covid tegen te gaan leiden wereldwijd tot een forse toename van de tekorten bij de overheid. De obligatieaankopen van de centrale banken en het beleidsprogramma houden de rente en de rentelast van deze schuld laag hetgeen niet tot problemen hoeft te leiden. Een stijgende inflatie en rente levert geen problemen op zolang de economie voldoende groeit om dit te compenseren. Bij een betere economie hoort gewoon een hogere rente.

Betreffende de aandelenkoersen zijn er een aantal ontwikkelingen die beleggers vraagtekens doet stellen of koersen mogelijk niet te snel zijn gestegen. Zo is de bitcoin als alternatieve belegging fors gestegen en is er een stormloop van beleggers op het Amerikaanse Reddit-platform waardoor oa. het aandeel Gamestop steil de hoogte in ging. Ook de veiling van het digitale kunstwerk “The first 5000 days” van de kunstenaar Beeple voor bijna $70 mln. doet beleggers de wenkbrauwen fronsen. Deze ontwikkelingen zien wij echter als minder relevant zolang bedrijfsresultaten blijven stijgen.

Een overgroot deel van de analisten blijft positief voor de vooruitzichten van aandelen. De aandelenmarkt bevindt zich in relatieve termen nog steeds in de beste positie. We staan nog pas aan het begin van een langdurige periode van economisch herstel. De consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen gaan stijgen en ondersteunen het economisch herstel is de opvatting. De winstontwikkeling bij bedrijven zal de aankomende jaren beduidend hoger zijn waardoor de aandelenmarkt snel goedkoper wordt. Op wereldwijde schaal wordt een winstgroei verwacht van 23%.

De beleggingen
Van de stijgende rente hebben met name “nieuwe economie” aandelen het meeste last. Een hogere rente drukt bij de “groei” aandelen meer op de contante waarde dan bij “waarde” aandelen. De achterblijvers van afgelopen jaar hebben daarom inmiddels een stukje achterstand goed gemaakt. Wij hebben in onze beheerportefeuilles brede indices, hiermee voorkomen we een specifieke keuze tussen “groei” en “waarde“-aandelen omdat deze beide in de indices zijn opgenomen.

De spreiding over de diverse regio’s hebben we iets aangepast. Wij hanteren nog steeds een neutrale positie in Europa en in de VS en een lichte overweging in de opkomende markten, meer specifiek in China.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.