Spreiden is het toverwoord

Laten we eerlijk zijn: er is weinig leuker dan mooie bedrijven uitkiezen in de hoop het volgende Tesla te pakken te hebben. Maar als uw portefeuille dit jaar meer dan 10% in de min staat, is de kans groot dat u in individuele aandelen belegt. Wij zouden liever zien dat beleggen in losse aandelen een hobby is. En dat is voor de meeste mensen ook niet de eerste manier om hun pensioen veilig te stellen.

Spreiden is het toverwoord
Het risico in individuele aandelen daarentegen is op te vangen door de portefeuille te spreiden. Hoe meer spreiding, hoe minder risico. En de eenvoudigste manier om te spreiden is door ETF’s te kopen: tegen een bescheiden vergoeding van een paar tienden van een procent belegt u in honderden aandelen tegelijk.

Sinds de introductie van de eerste ETF in 1993 is de markt gegroeid tot een omvang van meer dan 10.000 miljard dollar. De groei is de afgelopen jaren enorm versneld, waardoor het onmogelijk is om deze trend te negeren. En deze groei zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid voortzetten, aangezien de toegevoegde waarde overduidelijk is en ETF’s steeds bekender worden bij beleggers.

Nieuwe records
Vorig jaar was er een record instroom van meer dan bijna 1.300 miljard dollar – een cijfer dat gemakkelijk het oude record van 760 miljard dollar in 2020 overtrof. En als u de marktwaardering toevoegt aan het nieuwe geld dat in de afgelopen 10 jaar naar ETF’s stroomde, steeg het totale beheerde ETF-vermogen van ongeveer 1.500 miljard dollar eind 2011 tot 10.270 miljard dollar eind 2021 .

Waar komt die groei vandaan?
Om te beginnen worden beleggers (en adviseurs) zich meer en meer bewust van wat ETF’s aantrekkelijk maakt, namelijk hun handelsflexibiliteit, spreiding en lage kosten. Kortom, ze zijn een krachtig hulpmiddel om relatief eenvoudig een beleggingsportefeuille samen te stellen. En na drie decennia allerlei marktbewegingen te hebben overleefd heeft het ETF-concept zich meer dan bewezen.

De bijna 10.000 genoteerde ETF’s aan het einde van 2021 weerspiegelen een breed scala aan strategieën, van brede markt ETF’s tot nauwkeurig afgestemde thematische benaderingen en factor gebaseerde strategieën. Zelfs actief beheerde ETF’s maken steeds meer deel uit van het ETF-ecosysteem, hoewel beleggers ze nog niet volledig hebben omarmd.

Maar als we de innovatie rond ETF’s bekijken dan blijkt al snel dat de instroom voornamelijk naar goedkope, brede markt ETF’s gaat. Dat was zeker het geval in 2021, toen ging 40% van alle instroom in de VS naar brede markt indexbeleggingen. Met andere woorden, de groei in ETF’s hangt nauw samen met de stijgende populariteit van indexbeleggen.

Naast op de brede markt gerichte ETF’s, gebruiken beleggers ETF’s om in verschillende delen van het beleggingsuniversum te beleggen. De belangstelling voor internationale strategieën groeide bijvoorbeeld in 2021 – met een instroom die bijna verzesvoudigde vanaf het niveau van 2020 tot 165 miljard dollar.

De markt van ETF’s met duurzaamheidskenmerken (ESG) is de afgelopen 3 jaar telkens verdubbeld en kent nu een omvang van 380 miljard dollar in 2021.

Obligatie-ETF’s populairder dan ooit
Obligatie-ETF’s zijn populairder geworden en hebben een groter aandeel van de totale stromen verworven. Vorig jaar was de instroom van obligatie-ETF’s ongeveer gelijk aan hun instroom in 2020. Maar door de versnelde opkomst van obligatie-ETF’s in de afgelopen jaren is dit krachtig onderdeel geworden van het algemene verhaal over de adoptie van ETF’s en indexbeleggen.

De introductie van obligatie-ETF’s in 2002 ging gepaard met veel vragen. Omdat het kopen en verkopen van individuele obligaties best moeilijk kan zijn in turbulente markten zou een obligatie-ETF die uit talloze individuele obligaties bestaat extreem moeilijk verhandelbaar worden.

Maar dat is niet gebeurd!

COVID-19 crash
Obligatie-ETF’s hebben de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 doorstaan ​​en, misschien wel het belangrijkste, de COVID-19-gerelateerde crash van februari/maart 2020. Omdat de verhandelbaarheid van individuele obligaties in de eerste weken van de pandemie lastig werd, speelden obligatie-ETF’s uiteindelijk een cruciale rol bij het prijzen. Hoewel de spreads (=verschil tussen aankoop- en verkoopkoersen) op obligatie-ETF’s groter werden, zoals men mag verwachten in een bewegelijke markt, stegen ze veel minder dan de spreads van individuele obligaties. En de handel is nooit stopgezet.

Uiteindelijk waren obligatie-ETF’s zelfs een kritieke bron voor de verhandelbaarheid (liquiditeit) van individuele obligaties. Het is alsof de vermeende tekortkoming van obligatie-ETF’s op zijn kop is gezet.

De voordelen stapelen zich op
De voordelen van ETF’s zijn duidelijk: ze omvatten gemak, lage kosten en een breed scala aan keuzes en mogelijkheden. ETF’s geven beleggers relatief eenvoudig toegang tot alle delen van het beleggingsuniversum. Veel van deze gemakken strekken zich uit tot obligatie-ETF’s, en dat is belangrijk omdat ETF’s een zorgvuldige keuze ten aanzien van kredietrisico, looptijd en inflatiebescherming bij het samenstellen van portefeuilles gemakkelijker dan ooit hebben gemaakt.

Door de efficiënte en schaalbare portefeuilleopbouw zal de populariteit van ETF’s de komende jaar aanzienlijk blijven groeien. En hoe meer vermogen er in ETF’s stroomt, hoe meer de voordelen groeien, van verbeterde verhandelbaarheid tot lagere kosten.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.