Uw jaarruimte 2021 berekenen

De wereld staat nog steeds op z’n kop, dus wij beginnen dit keer de blog met de conclusie!

Begin nu.

Maar dan ook echt nu!

Als u weet hoeveel u vorig jaar verdiend heeft, kunt u uw jaarruimte voor 2021 berekenen met de rekentool.

Als u dit bedrag door 12 deelt en maandelijks inlegt, spreidt u het risico, wij noemen dit periodiek beleggen.

Hier berekent u uw jaarruimte al voor 2021 met onze handige rekentool.

Uitstelgedrag
Voor de pensioenopbouw is 31 december cruciaal om nog een fiscaal voordeel voor het betreffende jaar te creëren. Niet zo vreemd dat we ‘pensioen regelen’ graag voor ons uitschuiven. De meeste mensen stellen het pensioen regelen uit tot november of zelfs december. En dus storten de meesten nog even snel voor de kerstdagen (soms zelfs daarna) de fiscale jaarruimte.

Ook in 2020 werd weer bijna 50% van Dexxi Pensioenrekeningen geopend in de laatste twee maanden van het jaar!

Jaarruimte?
Als u zich verdiept in de mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen, heeft u de term jaarruimte ongetwijfeld voorbij horen komen.

De regeling om aanvullend pensioen op te bouwen is gelukkig heel eenvoudig. Als u zélf voor uw pensioen spaart, dan mag u het door uzelf ingelegde bedrag opvoeren als aftrekpost bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dat betekent – vanuit rekenkundig perspectief bezien – dat u een lager inkomen creëert waarover u nu uw belasting moet afdragen.

Bent u niet zo een rekenwonder? Geen nood, gebruik onze handige rekentool!

Pensioen aanvullen
Het wordt steeds belangrijker om eens te kijken naar de opbouw van een eigen aanvullend pensioen gezien de steeds slechtere financiële situatie van de pensioenfondsen

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat drie op de vijf Nederlanders geen geld opzij zetten voor hun pensioen. Een behoorlijk aantal!

Bovendien schatten de huidige dertigers hun pensioen nogal verkeerd in. Ze denken dat ze eerder met pensioen kunnen gaan, terwijl dit waarschijnlijk op hun 70e gaat zijn.

Ingewikkeld materie?
Een klein beetje maar. We zetten de begrippen hieronder nog even op een rijtje:

Jaarruimte
De jaarruimte is het deel van uw brutosalaris dat u van de overheid mag gebruiken om fiscaalvriendelijk (extra) pensioen op te bouwen. Deze zogenaamde premiegrondslag, is uw bruto inkomen minus de AOW-franchise (het deel van het inkomen waarover u geen pensioen mag opbouwen, omdat u straks AOW krijgt). De jaarruimte is in 2021 maximaal € 13.236.

U kunt de jaarruimte storten op een lijfrenterekening om te sparen of beleggen. U mag de inleg van uw belastbaar inkomen in box 1 aftrekken, waardoor u nu minder inkomstenbelasting betaalt. Uiteindelijk moet u wel belasting betalen op het moment dat u het laat uitkeren als pensioen. Voordeel hiervan is dat u dan meestal de AOW-leeftijd heeft bereikt en een lager belastingtarief betaald.

De belastingdienst rekent het opgebouwde bedrag niet tot uw eigen vermogen in box 3. Hierdoor betaalt u dus ook geen vermogensrendementsheffing over dit saldo.

Reserveringsruimte
Als u in de afgelopen 7 jaar ‘vergeten’ bent om op deze wijze fiscaalgunstig iets op te bouwen voor uw pensioen, dan kunt u nu nog met terugwerkende kracht (7 jaar dus!) gebruik maken van die eerder misgelopen fiscale voordelen. Dit heet reserveringsruimte.

De reserveringsruimte mag niet meer bedragen dan €7.489 in 2021. Voor mensen die al binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, op 1 januari 2021 ouder dan 56 jaar en 4 maanden, zullen bereiken geldt een hoger bedrag van €14.785.

Het berekenen van uw reserveringsruimte vergt iets meer tijd, maar de Belastingdienst heeft gelukkig een handige tool waarmee u uw reserveringsruimte kan berekenen.

Let op: Aanvullend pensioen opbouwen brengt een hoop voordelen met zich mee. Maar vraag uzelf wel af of u het geld echt kunt missen. U kunt dit niet zomaar op elk moment opnemen. Gebruikt u de ‘lijfrenterekening’ niet voor uw pensioen, dan heeft dit fiscale gevolgen. In dat geval moet u namelijk over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 49,5%. Daarnaast moet u meestal een boete betalen van 20% van het opgenomen bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.