Verhoog uw uurtarief met 1 euro…

Uit diverse onderzoeken (*) blijkt dat de gemiddelde uurtarieven van ZZP’ers in 2018 stegen met iets meer dan 3%. In het jaar ervoor was deze stijging méér dan 4%. Overigens concluderen deze zelfde onderzoeken dat maar liefst 67% van de ZZP’ers zijn tarieven helemaal niet heeft verhoogd. (*) Bron Planet Interim: klik hier.

Wij van Dexxi vinden dit interessant vanuit een macro-economisch perspectief. Overigens ook vanuit een maatschappelijke invalshoek want veel ZZP’ers blijven structureel beweren dat ze nauwelijks voor hun pensioen kunnen sparen. Sterker nog: een derde van de ZZP’ers spaart helemaal niet voor het eigen pensioen.

Tegelijk maken de meer dan 1 miljoen (!) ZZP’ers in Nederland zich wél veel zorgen over wat hen mogelijkerwijze te wachten staat als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

• Kunnen ze dán nog wel rondkomen?
• Bestaat de AOW over 20 jaar nog?
• Zijn ZZP’ers in staat om tóch succesvolle pensionado’s te worden?

Die laatste vraag beantwoorden wij overigens met volle overtuiging ‘Ja’.

Eigen verantwoordelijkheid
Door op tijd te beginnen met het reserveren van een appeltje voor de dorst, bijvoorbeeld door te gaan beleggen, neemt een ZZP’er een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Immers, als Zelfstandige Zonder Personeel (maar dit geldt ook voor elke MKB’er!) gaat het niet alleen om het genereren van een inkomen nú, maar ook in de toekomst.

Echter, veel ZZP’ers zullen dan méér moeten omzetten om ook daadwerkelijk elk jaar iets opzij te kunnen leggen. Dat vinden vele kleine zelfstandigen lastig. Het is namelijk nooit leuk om je klanten met een tariefsverhoging te confronteren. Toch is het niet onlogisch om hier over te gaan nadenken, zeker als het gaat om iets belangrijks als uw pensioen.

Daarom een eenvoudige tip voor alle ZZP’ers van Nederland:

Verhoog uw uurtarief met 1 euro.

En, zie wat er gebeurt.

Een eenvoudig rekensommetje:
Een werkweek bestaat gemiddeld uit 40 uren. Als deze allemaal declarabel zouden zijn, dan doet u het supergoed! Maar voor de meeste ZZP’ers is dat nog niet het geval. Is overigens ook niet erg. Wat niet is, kan nog komen! Maar laten we er – voor het gemak – eens van uitgaan dat u ‘slechts’ 20 declarabele uren per week hebt.

Op jaarbasis verhoogt u uw omzet dan met 1.040 euro (52 weken x 20 declarabele uren x 1 euro). Deze 1.040 euro is dan meteen een mooi startbedrag om iets opzij te leggen voor uw pensioen. Dat kan bovendien fiscaal vrij. U mag die ingelegde 1.040 euro namelijk als aftrekpost opvoeren bij uw opgave inkomstenbelasting.

2 euro!
U kunt ongetwijfeld zelf het eenvoudige rekensommetje maken als u uw uurtarief met 2 euro zou verhogen.

U begrijpt daardoor ons punt: er zijn mogelijkheden om toch iets voor elkaar te krijgen wat u wellicht voor onmogelijk hield. U zult concluderen dat u tóch voor uw pensioen kunt sparen. U zult het bovendien met ons eens zijn dat dit rust en minder stress oplevert, toch?

Te veel belasting betaald?
In dit kader attenderen we u ook nog op het volgende; de kans is aanwezig dat u als niet-pensioen-sparende ZZP’er in de afgelopen 7 jaar te veel belasting hebt betaald. Overleg dit eens met uw accountant; die kan voor u tot op de euro uitrekenen hoe u zichzelf te kort hebt gedaan.

Wij gunnen u een tariefsverhoging van minstens 1 euro! Maar hebben ook nog andere inspirerende tips om voor uw pensioen te kunnen sparen.

Denk er deze zomer maar eens rustig over na. Wij wensen u veel succes en financiële wijsheid!