Voorbij de coronacrisis

Dit blog hebben wij geschreven voor al die lezers die he-le-maal niets hebben met beleggen en die eigenlijk zo weinig mogelijk risico met hun geld willen nemen. Tegelijkertijd begrijpen deze (voorzichtige) mensen dat ‘niets doen’ geen optie is omdat inflatie aan de orde van de dag is; hun stilstaande geld wordt langzamerhand minder waard. Zonde, zonde, zonde!

Tegen die mensen zeggen wij nu: waarom compenseert u op z’n minst voor uzelf de inflatie niet? Het is écht heel erg jammer als blijkt dat u over een paar jaar veel minder kunt kopen voor een bedrag van 1.000 euro spaargeld in vergelijking met wat u nú voor dat bedrag kunt kopen.

*Inflatie (letterlijk ‘opblazen’) of geldontwaarding is een stijging van het algemene prijspeil in een economie. De inflatie wordt doorgaans berekend als de prijsstijging van een ‘mandje’ van gangbare consumptieartikelen over de periode van een jaar, uitgedrukt als een percentage.

Rendement > Inflatie
De oplossing is vrij eenvoudig: ga beleggen met een neutraal of defensief beleggingsprofiel. Dit is ideaal voor die mensen die niet zo graag risico nemen of zelfs risicomijdend zijn. Concreet betekent dit dat u uw geld van een spaarrekening haalt – waar de rente nagenoeg 0% is – en dat u dit stort op een beleggingsrekening.

Over een aantal jaren berekend, behaalt u meer rendement dan het huidige inflatiepercentage. We zeggen er wel nadrukkelijk bij: beleggen is iets dat je doet voor de lange termijn.

Daarmee lost u een probleem voor uzelf op: uw geld – bijvoorbeeld dat bedrag van 1.000 euro – is door te beleggen méér waard geworden. U hebt niet ingeteerd op uw eigen zuurverdiende geld. U kunt uiteindelijk méér kopen voor die 1.000 euro dan dat u er nu mee zou kunnen kopen.

Als u niets doet, dan is het omgekeerde scenario van toepassing: uw geld is minder waard geworden.

Waarom er altijd inflatie zal zijn:

  1. Afnemende koopkracht
    De koopkracht (dus ook van u), neemt in de komende jaren af. Bijvoorbeeld door hogere zorg- en pensioenpremies en omdat er slechts een beperkte stijging van de lonen wordt verwacht. Kortom, uw geld wordt minder waard. De inflatie blijft.
  2. Economie moet blijven draaien
    De overheid stimuleert bovendien het in stand houden van inflatie. Dat klinkt misschien gek maar de economie als geheel is er bij gebaat als er een zekere geldontwaarding is. Mensen worden daarmee gestimuleerd hun aankopen niet uit te stellen. ‘Koop nu goederen!’ Immers, men krijgt in de winkels nu méér voor 1.000 euro dan over een paar jaar. Kortom, met inflatie houdt men de economische bedrijvigheid op gang.
  3. Coronamaatregelen
    U ziet het nu tijdens deze Coronacrisis: de overheid zet de geldkraan open. Een ongekend pakket aan steunmaatregelen is gepresenteerd waardoor meer geld in de samenleving wordt gebracht. De inflatie blijft daarmee in stand. Geld moet blijven ‘rollen’.

Beleggen tijdens de coronacrisis?
Het coronavirus heeft de wereld overgenomen. Het coronavirus is een verlammende factor in het openbare leven. Naast de persoonlijke beperkingen hebben de beschermende maatregelen een ongekende impact op de economie. Politieke besluitvormers en centrale bankiers stellen alles in het werk om passende maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van de crisis tegen te gaan.

Hoewel de economische data op korte termijn buitengewoon slecht zullen zijn en de groeivertraging zijn sporen zal nalaten, is het belangrijk om vooruit te kijken en op lange termijn te denken en te handelen.

Het is voor veel beleggers helemaal niet het doel om ontzettend rijk te worden of de miljonairsstatus te halen. Integendeel; een flink aantal beleggers probeert simpelweg te vermijden dat het eigen geld minder waard wordt en zoekt dus steevast naar mogelijkheden om de altijd aanwezige inflatie de baas te zijn. Deze mensen snappen het goed: ze willen de waarde van hun eigen vermogen – of zo men wil; het eigen spaargeld – in stand houden.

En dat is terecht!

We hopen dat u óók deze ambitie heeft. Ook als u van nature een voorzichtig en risicomijdend mens bent. Juist dán!

Begin voorzichtig met periodiek beleggen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.