Vrouwen bouwen minder pensioen op

Als u op internet op zoek bent naar het antwoord op de vraag of mannen óf vrouwen meer rendement behalen met (pensioen)beleggen, dan vindt u veel verschillende antwoorden. Wat precies waar is van dít verschil tussen mannen en vrouwen, is niet iets wat wij in dit blog behandelen. Wat we wél graag met u willen bespreken is het volgende: vrouwen bouwen in Nederland veel minder pensioen op dan mannen. Dat is nu – en zéker op termijn – een groot maatschappelijk probleem voor Nederland.

Er wordt zelfs al gesproken van een zogenoemde ‘genderkloof in het pensioen landschap’.

De ‘tweede pijler’ is de (fiscale) plek waar pensioen wordt opgebouwd via de werkgever. Bijvoorbeeld omdat er in de CAO afspraken hierover zijn gemaakt. Of, via een pensioenfonds waar de werkgever elke maand een bijdrage in stort, namens de werknemer.

Toch wordt er in die tweede pijler als geheel aanzienlijk minder gestort voor vrouwen.

Oplossingen
In september kwam Netspar, het instituut dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van pensioenen in Nederland, tot deze opvallende conclusie. Weliswaar ontvangen Nederlanders een van de hoogste pensioenuitkeringen binnen de Europese Unie maar Nederland heeft tegelijkertijd de grootste genderkloof. Gepensioneerde vrouwen ontvangen 40% minder pensioen dan mannen die ook de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Netspar concludeert tevens dat er eigenlijk geen concrete realistische wettelijke oplossingen voorhanden zijn om die ‘genderkloof’ te dichten waarmee de ongelijkheid wordt opgelost. Het is in eerste instantie namelijk een cultureel ‘probleem’ omdat vrouwen gemiddeld minder uren werken dan mannen én bovendien in sectoren actief zijn waar pensioenregelingen minder genereus zijn.

Dus: geen directe wettelijke oplossingen.

Derde pijler
Echter, er zijn – wat ons betreft – wél praktische oplossingen om in ieder geval een deel van die bestaande genderkloof van 40% te dichten. Maar die oplossingen bevinden zich in de derde pijler. Dus, op de (fiscale) plek waar iedereen individueel regie heeft over de opbouw van zijn of haar eigen pensioen. Zo hebben mensen in de derde pijler letterlijk een eigen pensioenrekening, bijvoorbeeld een lijfrente. Deelname in de derde pijler is bovendien een vrije keuze. Iedereen kan helemaal zélf bepalen hoeveel hij of zij inlegt en hoe vaak, uiteraard wel binnen de fiscale ruimte.

Precies dáár zit dus de oplossing.

Of anders gezegd: open zélf een beleggingsrekening specifiek voor de eigen pensioenopbouw. U hoeft immers niet afhankelijk te zijn van wat er ooit in die CAO is afgesproken of wat uw werkgever wel of niet voor u wil of kan doen. Het is bovendien niet verstandig om ‘af te wachten’ of er ooit wettelijke oplossingen worden gecreëerd.

Het is de hoogste tijd om zélf de handschoen op te pakken.

Fiscaal voordeel
Die derde pijler in Nederland biedt namelijk al jarenlang een toegankelijke wijze van (pensioen)beleggen. Bovendien: als u de beleggingsrekening specifiek opent met het doel om iets op te bouwen voor het eigen pensioen, dan profiteert u meteen van een interessant fiscaal voordeel. Want, de inleg die men individueel doet voor die pensioenopbouw, mag jaarlijks worden afgetrokken bij uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt daardoor nu minder belasting! Het is een prachtige stimulans van de Belastingdienst (leuker kunnen ze het dus wél maken!) om (individueel) pensioen op te bouwen.

Dit betekent dat er op dit punt – die derde pijler dus – wel degelijk kansen zijn om de genderkloof te dichten. Nee, we geloven niet dat die genderkloof op deze wijze helemaal gedicht kan worden maar die derde pijler biedt een kans om die kloof wel te verkleinen. Misschien naar 30%. Of zelfs 20%.

Eigen regie!
U bent daarom nu zélf aan zet. U bent degene die eigen regie voert en daarnaast weet wát u maandelijks of jaarlijks opzij kunt zetten om uiteindelijk toch dat hard benodigde individuele toekomstige appeltje voor de dorst te kunnen opbouwen.

We adviseren u dan ook – aan het slot van dit blog – om wat ‘te spelen’ met de interessante rekentools op onze site om een eerste inzicht te krijgen in wat mogelijk is qua opbouw. U zult daarbij tevens ontdekken dat u degene bent – en niemand anders – die bepaalt wat uw beleggingsprofiel wordt als u gaat beleggen.

En de allerbelangrijkste conclusie ligt ook voor de hand: iets opbouwen voor uw pensioen is in Nederland heel eenvoudig.

Voor zowel mannen als vrouwen!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.