Wat is de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde?

We hebben een leuke quizvraag voor u: welke secundaire arbeidsvoorwaarden worden het meest door werknemers gewaardeerd? 

We zetten – ter inspiratie –  een aantal van de mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden op een rijtje om u een idee te geven waar u aan zou kunnen denken bij het beantwoorden van deze vraag.

Gaat het om….

  1. Een auto van de zaak?
  2. Zo veel mogelijk vrije dagen?
  3. Een passende pensioenregeling?
  4. Ruimhartig ouderschapsverlof?
    of…
  5. Een goede onkostenregeling?

Goed, eerlijk is eerlijk… als een werknemer al deze secundaire arbeidsvoorwaarden succesvol wist uit te onderhandelen, dan heeft die werknemer het wat dat betreft al zéér goed gedaan. Maak uw borst maar nat, beste werkgever! Maar, het juiste antwoord op de gestelde vraag is ‘een passende pensioenregeling’.

Optie 3 dus.

Wakker liggen
37% van de beroepsbevolking ligt ’s nachts wel eens wakker van het eigen pensioen. Er zijn zorgen over de toekomst, ook al is die soms nog heel ver weg, met name voor de jongeren die bij u werken. Dat alles blijkt uit een onderzoek van het platform ‘Wijzer in Geldzaken’ dat eind vorig jaar de ‘Pensioenmonitor’ presenteerde.

Het ging de respondenten in dit onderzoek om…

  1. Zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen (52%).
  2. Zorgen over het wel of niet kunnen rondkomen na de eigen pensionering (45%).
  3. Zorgen over de mogelijke inkomstendaling na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (35%)

Gelukkig hebben heel veel mensen in Nederland het nu relatief goed – vanuit een financieel perspectief bezien – maar natuurlijk wil iedereen het ook financieel goed hebben nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. De meeste mensen weten immers dat het in Nederland best lastig is om vanaf je zevenenzestigste alleen van een AOW te moeten rondkomen. Dat is inderdaad geen vetpot.

Mensen snappen daarom goed dat er iets moet worden geregeld of moet worden opgebouwd. Het doel? Mensen willen minder zorgen hebben. Hier geldt daarom het alom bekende credo: regeren is vooruitzien!

Pensioenregeling
We zijn nu bij de essentie van dit blog aanbeland.

Beste werkgevers biedt u een pensioenregeling aan?

Waarom zou u – beste werkgever – daar geen concrete bijdrage aan willen leveren? Dus, dat u iets van een pensioenregeling aanbiedt waardoor uw medewerkers geruster worden over hun financiële toekomst. Werknemers hebben daar écht behoefte aan.

Wel, gelukkig kan dat in Nederland.

Zo kunt u zich heel eenvoudig bij ons aanmelden waarna wij een ‘werkgeversportal’ voor u aanmaken. Afhankelijk van wat u met uw medewerkers hebt afgesproken, legt u maandelijks of jaarlijks een bedrag in per medewerker. Bijstorten is kosteloos. Vanzelfsprekend geeft u uw medewerkers toegang tot dat systeem. Binnen dit systeem krijgen uw medewerkers allemaal een eigen pensioenrekening. Zij zien daar dus precies hoeveel pensioenkapitaal u voor hen opbouwt en wat het rendement is.

Beleggingsprofiel
Een belangrijk stukje regie ligt overigens bij de werknemers, want zij bepalen hoeveel risico ze wel of niet willen lopen. Dat is altijd een persoonlijke keuze. Zo kunnen we ons voorstellen dat de wat jongere medewerkers misschien voor een hoger risicoprofiel zouden willen kiezen dan de oudere medewerkers. Maar eerlijk is eerlijk: de uitzonderingen bevestigen de regel. Iedereen mag het voor zichzelf bepalen.

Uw werknemers zullen deze secundaire arbeidsvoorwaarde waarderen. Ze zullen u als een méér aantrekkelijke werkgever beschouwen ten opzichte van de bedrijven die ten aanzien van het pensioen niets voor hun medewerkers doen. In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt – zoals nu – is het bieden van een pensioenregeling bovendien een extra trigger om de beste talenten binnen te halen én te houden!

Wat is nu – na het lezen van dit blog – de eerste stap?

Download het gratis e-book ‘Pensioen voor uw medewerkers’.

We leggen daar in begrijpelijke taal uit hoe het werkt en hoe u een nóg leukere werkgever kunt worden!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.