Wat maakt een goede belegger

Bijna overal waar je komt, van vrienden en collega’s tot nieuwsprogramma’s op de kabel, kun je wel iemand vinden met een uitgesproken mening over de financiële markten. Mensen zullen vaak krachttermen gebruiken om een oordeel te vellen over de richting van markten, vooral wanneer de marktprestaties schokkerig zijn of een neerwaartse trend vertonen.

Is het de moeite waard om je zorgen te maken?
Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk om te beseffen dat recessies geen zeldzame gebeurtenissen zijn: alle beleggers krijgen er tijdens hun leven veel van te verduren.

Sinds 1980 zijn er negen ‘Bear markets’, daling van 20% of meer gedurende minimaal twee maanden lang, en zes recessies, dalingen van de economie gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen, geweest.

Zelfs als u dit weet, kan het verontrustend zijn om getuige te zijn van de achteruitgang van uw portefeuille tijdens één van deze gebeurtenissen. Dat rekeningsaldo is tenslotte meer dan een getal – het vertegenwoordigt zeer belangrijke persoonlijke doelen, zoals de mogelijkheid om comfortabel met pensioen te gaan of om gezinsleden kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Wanneer de marktomstandigheden die doelen in gevaar brengen, voelt u zich misschien gedwongen om iets te doen, zoals de meeste of al uw beleggingen verkopen. Maar een dergelijke actie zou u uitsluiten van het sterke herstel dat historisch gezien volgt op marktdalingen.

Het is vermeldenswaardig dat niet alle financiële teruggangen even lang of even ernstig zijn. Historisch gezien was bijvoorbeeld de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 een extreme crisis. Hoe uitdagend dit evenement ook was, het werd gevolgd door het langste herstel op de aandelenmarkten in de geschiedenis.

Beste verdediging: een plan maken en je eraan houden
Het antwoord is om vóór de volgende terugval van de markt een plan te bedenken, zodat u goed gepositioneerd bent om te proberen te profiteren van de kansen die volgen. Bovendien weet u waarschijnlijk wat u kunt verwachten als markten door deze fase gaan, zodat u berichten kunt negeren die niet helpen.

Bij het opstellen van uw beleggingsplan hebben we een aantal factoren meegewogen: onder andere uw inkomen, leeftijd en uw financiële doelstellingen. We hebben uw portefeuille samengesteld op basis van uw unieke doelen en enkele aannames over marktrendement opgenomen. De aanbevolen portefeuille brengt het potentiële rendement dat u nodig heeft om uw doelen te bereiken in evenwicht met het risico van mogelijke verliezen die u kunt oplopen.

Risico en rendement op de juiste manier afwegen
Dat betekent dat we ons nu kunnen concentreren op de factoren van uw beleggingsstrategie die we wel in de hand hebben (waaronder zaken als spreiding en kosten) en ons geen zorgen hoeven te maken over zaken waar we geen controle over hebben, zoals neergang van de markten en de economie. Ook herbalanceren kan uw risico verminderen. Het doel van herbalanceren is niet om het maximale rendement te behalen. Het doel is om risico’s te beheersen, zodat uw portefeuille minder zal fluctueren in het geval van een recessie.

Onthoud in de tussentijd dat slechte marktomstandigheden, hoewel onvermijdelijk, niet eeuwig duren. Als u ooit een cursus economie heeft gevolgd, herinnert u misschien dit basisprincipe: economieën en financiële markten, zoals de aandelen- en obligatiemarkten bewegen in cycli. Dat wil zeggen, u kunt erop rekenen dat markten dieptepunten en pieken ervaren.

Hoewel niemand de wetenschap heeft geperfectioneerd om precies te weten wanneer die dieptepunten en hoogtepunten zullen optreden, weet u dat de financiële markten (en de meeste wereldeconomieën) uiteindelijk weer zullen bijkomen.

Dalingen komen en gaan
Als belegger kunt u de terugval van de markt op korte termijn negeren en u blijven vasthouden aan uw langetermijnvisie.

We kunnen samen uitzoeken welk type proactief plan het beste werkt in uw omstandigheden. Marktdalingen – of zelfs de gedachte eraan alleen – kunnen zorgen baren. Met een goed plan is het gemakkelijker om de ruis uit te schakelen die zichzelf lijkt te versterken in tijden van financiële stress.

Beschouw een plan als een soort harnas tegen impulsieve beslissingen die uw doelen kunnen bedreigen. Een plan kan zo simpel zijn als het wegwerken van eventuele marktdalingen zonder enige wijzigingen aan te brengen.

De resultaten van een goed ontworpen en trouw gevolgd plan kunnen u enorm van dienst zijn.

Maak uw eigen beleggingsplan!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.