Weer in evenwicht!

Door het coronavirus worden overal strenge maatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Gelukkig bevindt Dexxi zich in een goede positie om de dienstverlening als gebruikelijk voort te zetten. Dexxi is een bedrijf dat goed is ingesteld op flexibiliteit en heeft meerdere kantoren en thuiswerkplekken. Hierdoor is de continuïteit goed gewaarborgd.

Onze prioriteit is en blijft het welzijn van ons team en onze klanten. Wij wensen iedereen de komende tijd veel sterkte toe. Heeft u behoefte aan contact, dan staan wij voor u klaar!


Weer in evenwicht!
Vandaag hebben wij besloten actief te herbalanceren om alle portefeuilles weer in evenwicht te brengen! Tot nu toe heeft Dexxi niet eerder actief geherbalanceerd en dit zal in de regel ook niet vaak noodzakelijk zijn. Pas wanneer de afwijking per beleggingscategorie te groot wordt ten opzichte van de vastgestelde beleggingsmix, zoals nu, wordt er actief geherbalanceerd.

Belangrijke techniek
Het beleggingsbeleid van Dexxi is gericht op een vermogensgroei waarbij we de risico’s zo goed mogelijk beheersen. Een belangrijke techniek die we hiervoor toepassen is herbalanceren. Dexxi herweegt maandelijks alle portefeuilles. Daarmee worden de beleggingsportefeuilles elke maand weer in evenwicht gebracht, zonder extra kosten.

Door te herbalanceren wordt een stabielere vermogensgroei bereikt en is het mogelijk extra rendement te realiseren.

Herbalanceren? We leggen het u uit.
Herbalanceren klinkt misschien wat onduidelijk, maar via een voorbeeld begrijpt u wat er gebeurt. Stel u begint met Euro 50.000 en u heeft een neutraal (50/50) beleggingsprofiel. U heeft dan Euro 25.000 in aandelen belegd en Euro 25.000 in obligaties.

Wanneer de aandelen een stijging laten zien, stel een plus van 30%, dan is er nu Euro 32.500 in aandelen belegd. En wanneer de obligaties stabiel zijn gebleven dan is de totale beleggingsportefeuille Euro 57.500. De uitgangspositie is daarmee dus 56,5/43,5 geworden. Maar dat is niet de uitgangspositie dus wordt er 6,5% in aandelen verkocht en worden er obligaties gekocht, waardoor u weer terug op de 50/50 komt.

Dit beginsel geldt uiteraard ook voor de regioverdeling binnen uw portefeuille. Vaak presteren niet alle regio’s hetzelfde in een bepaalde periode. Door te herbalanceren, worden die regio’s verkocht die het goed hebben gedaan en verschoven naar regio’s die wat zijn achtergebleven.

Passief beleggen
Dexxi staat voor passief beleggen. Dat is beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille voor de langere termijn. Voor passieve beleggers is het zaak om de focus op de lange termijn te houden. Er zijn namelijk veel meer dagen, maanden en jaren waarin winst wordt gemaakt dan verlies.

De grootste kunst voor beleggers is en blijft het uitschakelen van de eigen emoties. Daar zit namelijk het grootste beleggersrisico. Tijdelijk uitstappen is één, maar het opnieuw instappen is twee. Beleggers die toch uitstappen nemen hun verlies en durven voorlopig niet meer in te stappen. Vaak is het ergste al achter de rug en volgt een spoedig herstel.

Beleggers lopen daardoor een reële kans om hersteldagen te missen!