Woonachtig in buitenland

Naast een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs), ontvangen wij graag een Bewijs van inschrijving, niet ouder dan zes maanden. Deze moet voorzien zijn van een adres. Bij een en/of rekening is per persoon een Bewijs van inschrijving nodig.

Als bewijs van inschrijving kunnen de volgende documenten worden aangeleverd. Het document mag niet ouder zijn dan zes maanden:

• Salarisstrook, arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waarin het woonadres staat vermeld (dus niet alleen het land), op briefpapier en tevens ondertekend door de werkgever;
• Elektriciteits-, gas- of waterrekening;
• Internet- of telefoonrekening;
• Bewijs van inschrijving van de gemeente;
• Huur- of koopovereenkomst;
• Afschrift van een bank, verzekeraar of pensioenfonds;
• Een rekening waaruit blijkt dat de klant woonachtig is op het adres;
• Vermelding van het woonadres in het paspoort;
• Documentatie van overheden en semi overheden.

Voor expats geldt dat zij een werkgeversverklaring aanleveren inclusief woonadres. Indien alleen het land staat vermeld dienen zij tevens een van de bewijsstukken aan te leveren waaruit het adres blijkt, zoals hierboven benoemd.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor Diplomaten, zij dienen aan te leveren:
• Een Diplomatenpas, of;
• Werkgeversverklaring met alleen een vermelding van het land.

De documenten worden geaccepteerd in het Nederlands, Engels, Frans en Italiaans. Overige talen worden niet geaccepteerd. De naam en het adres van de klant moeten in het Latijnse alfabet staan vermeld.