5 dingen die u (absoluut) mag verwachten van een professionele vermogensbeheerder

Natuurlijk begrijpen wij dat u zuinig bent op uw geld. U hebt er keihard voor gewerkt, u hebt uw verantwoordelijkheid genomen en op een zeker moment komt u tot de conclusie, dat beleggen ook voor u een serieuze optie is geworden.

Immers, ook u ontdekt dat de rente op een ‘gewone’ spaarrekening niets meer oplevert. Sterker nog: als u het rekensommetje goed maakt, dan ziet u dat u zelfs inteert op uw zuurverdiende geld. Zonde, zonde, zonde!

Maar ja, waar moet u naar kijken als u dán op zoek gaat naar een vermogensbeheerder, of een organisatie die uw geld kan beleggen.

Daarom het volgende rijtje ter inspiratie; de 5 dingen die u (absoluut) mag verwachten van een professionele vermogensbeheerder.

 • Kennis van zaken!
  De vermogensbeheerder moet aantoonbaar maken dat ze kennis van zaken heeft. Bekijk de site eens; publiceert de beleggingsorganisatie deskundige en interessante blogs, die u inspireren. En, die nuttige kennis bevatten.Maar ‘Kennis van Zaken’ blijkt ook uit de (kritische) vragen die wij elke nieuwe klant stellen, als deze wil gaan beleggen. We hebben een logisch stappenplan op onze site waarbinnen u een aantal keuzes kunt maken. Aan de hand daarvan, stellen we meer vragen en komen we zelfs met een gemotiveerd advies over het beleggingsprofiel. Ja, u mág daar van afwijken. Maar we zetten u wel aan het denken.Onze kennis van zaken delen we bewust! Onze ‘Kennis van Zaken’ blijkt verder uit de wijze waarop wij uw opgebouwde vermogen elke maand herbalanceren.
 • Getoetst door AFM (Autoriteit Financiële Markten)
  Wij zijn er van overtuigd dat u 100% zeker wilt zijn als u ons uw vermogen – of een deel van uw vermogen – toevertrouwt. Maar er zijn meer organisaties die dat vinden. Zoals de AFM (Autoriteit Financiële Markten).De AFM houdt (terecht!) toezicht op de wijze waarop wij van Dexxi met uw geld omgaan. De AFM toetst of wij ons aan wet- en regelgeving houden. Ook controleert de AFM of wij onze communicatie naar de markt toe op orde hebben. De AFM leest zelfs onze webteksten en blogs! Alleen maar om een vinger aan de pols te houden of wij eerlijk en transparant zijn.Natuurlijk heeft Dexxi alle benodigde vergunningen van de AFM. Ook is Dexxi deelnemer aan DSI (Dutch Securities Institue) en is Dexxi lid van het KiFíD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
 • Transparantie over de behaalde resultaten
  Dit aspect vinden wij heel belangrijk. Wij houden niet van verrassingen. Maar u ook niet. Elke maand publiceren wij daarom de behaalde beleggingsresultaten. Al onze klanten ontvangen automatisch een bericht met een overzicht van de behaalde rendementen.Ja, dat doen we (uiteraard!) ook als het een maand eens wat minder is. Eerlijkheid duurt het langst!
 • Een toegankelijk dashboard
  Als u uw geld aan een vermogensbeheerder toevertrouwt, dan mag er van uitgaan dat men voor u de best mogelijke keuzes maakt. Maar natuurlijk wilt u meekijken. U wilt – desnoods elke dag – vinger aan de pols houden.Precies om die reden hebben wij van Dexxi een zeer toegankelijk en overzichtelijk ‘dashboard’ ontwikkeld. Als u bij ons belegt, dan kunt u inloggen en u ziet in één oogopslag – zonder mitsen en maren – hoe uw vermogen er voor staat.
 • Geen verborgen kosten (dus: géén verrassingen!)
  U belegt omdat u uw vermogen (uw spaargeld) wilt laten groeien. U belegt onder andere omdat u een verstandig appeltje voor de dorst wilt opbouwen. U zit daarom niet te wachten op onnodige en verborgen kosten die u in rekening worden gebracht tijdens het beleggen.Bij Dexxi zijn die kosten heel transparant. Wij berekenen een all-in tarief van 0,8% per jaar met een minimum van €25. That’s it. Er worden géén extra kosten berekend. Ook niet als u extra stortingen doet of als u wilt onttrekken aan uw beleggingsrekening. All-in is ook écht all-in!

En dít mag u ook nog verwachten…
Een professioneel vermogensbeheerder vertelt ook iets over zijn organisatie. Wie zitten er achter? Wat is het trackrecord van de professionals die voor u willen beleggen. Hoewel tegenwoordig veel online kan worden geregeld, vinden wij het belangrijk dat u weet wie wij zijn, net zoals dat wij willen weten wie u bent.

En, als u vragen hebt, dat we deze dan snel beantwoorden. In begrijpelijke taal. Met minder hoeft u geen genoegen te nemen!

Uitstellen is peperduur …

De mens heeft van nature last van uitstelgedrag. Niet zo vreemd dat we ‘pensioen regelen’ graag voor ons uitschuiven. De meeste mensen stellen het pensioen regelen uit tot december. Ieder jaar verwelkomen wij tegen het einde van het jaar meer dan 65% van de pensioenstortingen. Voor pensioen is 31 december cruciaal om nog een fiscaal voordeel voor het betreffende jaar te creëren. En dus storten de meesten nog even snel de fiscale jaarruimte.

Maar uitstellen is peperduur!

Het kan slimmer….
Als u weet hoeveel u vorig jaar verdiend heeft, kunt u uw jaarruimte berekenen met de jaarruimte tool van de Belastingdienst. Als u dit bedrag door 12 deelt en maandelijks inlegt, kunt u via een voorlopige teruggave direct maandelijks belasting geld terugkrijgen van de belastingdienst. Daarnaast spreidt u het risico door maandelijks in te leggen, wij noemen dit periodiek beleggen.

Hoe duur is uitstellen?
Eén jaartje uitstellen kan – afhankelijk van uw leeftijd – tot zo’n 5 tot 10 procent minder pensioen leiden. En vijf jaar wel zo’n 30 procent!

Als u vanaf uw 30 ste begint met €1.000, maandelijks €250 inlegt en 6,15 procent (Offensief beleggingsprofiel) rendement behaald, dan levert dat een pensioenvermogen van circa €425.000 op.

Begint u vijf jaar later, dan is dat maar liefst €123.000 – oftewel 29% – minder, terwijl maar €15.000 minder is ingelegd.

Als u nog eens vijf jaar wacht bouwt u nog maar €211.000 pensioenvermogen op. Tien jaar later beginnen scheelt dus meer aan de helft aan pensioen!

Te laat beginnen is dus peperduur…

Bereken hoeveel uitstellen kost
Hoeveel geld uitstellen kost is afhankelijk van uw leeftijd en inleg. Onze pensioenindicator geeft een helder overzicht en berekent meteen uw verwachte pensioenuitkering.

Rentenieren?

Het is de meest ‘open deur’ die er bestaat, maar de spaarrente staat historisch laag. Ik benoem het nog maar eens, want toch wordt over dit onderwerp doorlopend reclame gemaakt. Niet zozeer dat men u aan het sparen wenst te krijgen, maar dat u uw spaarcenten moet omzetten in aandelen! Dat geeft te denken.

De reclame is nooit heel direct. Het is namelijk ‘not done’, eigenlijk verboden om een spaarder richting beleggen te bewegen. Daar hangt namelijk een totaal ander risicoplaatje aan. U zult dus nooit een uiting tegenkomen die vermeldt: ‘Lage rente? Ga beleggen!’. In een dergelijke uiting zou de disclaimer vier keer langer zijn dan de boodschap.

Door de lage rente, die nu al bij veel banken lager is dan de te betalen Box3-belasting, wordt er sowieso al sneller gedacht aan beleggen. Dat is het vaste gegeven, de Box3-belasting. Want wanneer we de rekensom maken, dan was het effectieve rendement, dus na inflatie en belastingdruk altijd al onder het 0%-punt. De spaarder die het verleden aanhaalt, bijvoorbeeld 30 jaar geleden, als de tijd dat de rente nog piekte, slaat iets over. Destijds werd er nog inkomstenbelasting betaald over het meerdere van 1000 gulden aan rente.

Nogmaals, de rekensom komt en kwam eigenlijk altijd op hetzelfde neer: spaarrente minus inflatie en belasting geeft als resultaat een negatief resultaat! Met sparen weet je in ieder geval hoeveel je verliest, zolang de bank aan haar verplichtingen kan voldoen en het depositogarantiestelsel werkt. Daar slapen veel mensen lekker bij.

Rentenieren zonder in te teren op het vermogen is dus eigenlijk nooit het geval geweest. Maar wat mag dan wel als alternatief als je niet keihard mag stellen dat beleggen een goed alternatief kan zijn voor uw spaarrekening?

Deposito’s?
Deposito’s zijn eigenlijk cadeautjes voor de banken. U krijgt een bepaalde periode een ogenschijnlijk hoge rente ten opzichte van de rente op een flexibele rekening. Daar tegenover staat dat de bank het diezelfde periode weg kan zetten tegen een veel hogere rente, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheken. Dat is geen geheim, dat is een keuze. Maar de vraag is wat de basis is voor uw beslissing? Verwacht u dat de rente daalt? Koop dan beter staatsobligaties. Verwacht u dat de rente stijgt? Dan doet u zichzelf tekort door u op dat moment vast te leggen.

Natuurlijk zijn er buitenkansjes geweest in bijvoorbeeld 2008. Toen piekte de rente op deposito’s omdat de banken toen wel uw geld konden gebruiken. Achteraf gezien is het allemaal redelijk goed gekomen (soms dankzij het garantiestelsel), maar met deposito’s werd een hoog risico genomen.

Om er ook een disclaimer in te gooien moet er wel bij gezegd worden dat deposito’s wel een bepaalde zekerheid kunnen geven voor vermogen dat op korte (-re) termijn perse nodig zijn. Daar moet immers geen risico mee gelopen worden.

Obligaties?
Tienjarig staatspapier (NL) geeft nu effectief 0,3% per jaar. Daar wordt je niet vrolijk van. Dan gaat het eigenlijk alleen om risicospreiding in plaats van rendement maken.

Met het vooruitzicht dat de rente de komende tijd (wellicht jaren) zijwaarts beweegt tot licht aantrekt, is deze categorie op dit moment niet direct het instrument om in te gaan rentenieren.

Toch beleggen?
Elke dag ontvangen wij telefoontjes van spaarders die nu de tijd rijp vinden om hun spaargeld om te zetten in beleggingen. Vanuit rendementsperspectief absoluut begrijpelijk, maar waarom nu pas? Voor veel van deze spaarders geldt dat we uitvoerig moeten toelichten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen beleggen en sparen.

Bij een deel van deze beleggers komt er uiteindelijk uit dat er (met een deel van het vermogen) belegd kan worden; dat dat theoretisch verstandig kan zijn om bepaalde doelstellingen te kunnen realiseren. Maar voor een ander deel van de spaarders geldt dat de deur naar beleggen dicht moet blijven. Die moeten er ondanks de lage rente (die effectief dus altijd al laag is geweest) op basis van risicoperceptie en de goede nachtrust er nooit aan beginnen; dat zal alleen maar tot teleurstellingen leiden.

Rentenieren?
De conclusie is eigenlijk dat rentenieren helemaal niet kan; van rente alleen kan je niet leven. Natuurlijk zijn er veel varianten, zoals sparen in andere valuta of het geld stallen bij minder kredietwaardige banken, maar dat is eigenlijk een vorm van beleggen. Wat is dan het alternatief? Obligaties brengen het voorlopig ook al niet, dus dan misschien toch indexbeleggen?

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.

Rendement januari 2019

In onderstaande tabel zijn de rendementen van Dexxi opgenomen. Alle gerealiseerde rendementen zijn na aftrek van de all-in fee van 0,8% per jaar.

Voor een volledig overzicht klik hier

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.

Een persoonlijke analyse

De allerbelangrijkste vraag die u uzelf moet stellen is: kan ik – als ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt – nog leven zoals ik nu ook leef?

Uiteraard is het antwoord voor iedereen zeer persoonlijk.

U wilt dat plezierige leven onverminderd voortzetten, ook als u bent gestopt met werken. Toch? U zult echter óók tegen die tijd ervaren, dat u maandelijks wezenlijk minder inkomsten hebt. Immers, de AOW is geen vetpot. Verre van.

Genoeg pensioen?
Misschien heeft u daarnaast zelfs helemáál géén pensioen opgebouwd. Omdat u bijvoorbeeld ZZP’er bent. Of, omdat uw werkgever die pensioenvoorziening niet biedt als secundaire arbeidsvoorwaarde. Of misschien bent u alleenstaand of alleenwonend. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is er in Nederland sprake van een explosie van alleenstaanden. Het CBS verwacht zelfs dat 1 op de 4 volwassen inwoners in ons land uiteindelijk alleenstaand of alleenwonend is. Of dit nu een bewuste keuze is of niet, u weet als geen ander dat dit consequenties heeft voor uw financiële huishouding.

Kortom, het is van belang om eens een goede analyse te maken van uw eigen persoonlijke situatie!

Overleg sowieso eens met uw boekhouder, adviseur of accountant.

Er zijn bij Dexxi in ieder geval twee mogelijkheden om pensioen op te bouwen en dus aan de toekomst te denken.

 • 1. U gaat beleggen.
  Dat kan al vanaf €1.000 per jaar. Ideaal dus voor de beginnende belegger, die weet dat hij verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen financiële toekomst.U kunt bovendien via een superhandig rekentool de reikwijdte, het beleggingsprofiel en het einddoel bepalen. Veel gebeurt tijdens het beleggen automatisch. En alles is prima te volgen in een overzichtelijk dashboard.U moet uw opgebouwde vermogen wel in box 3 opgeven (boven heffingsvrij vermogen). Simpelweg gezegd: Dexxi maakt beleggen toegankelijk. Iedereen kan beleggen. U houdt de regie.Mocht u uw geld nodig hebben voor grote onverwachte persoonlijke uitgaven, dan hebt u ‘gewoon’ de beschikking over uw ingelegde vermogen. U trekt uw geld als het ware terug uit uw beleggingsportefeuille.
 • 2. U bouwt bij Dexxi fiscaalgunstig uw pensioen op.
  Ook hier gaat het om een vorm van beleggen. Echter, uw inleg voor uw pensioen trekt u dan af van uw aangifte inkomstenbelasting. Jawel… u gaat nú dus minder belasting betalen! Als u voor deze variant kiest gaat u minder inkomsten- of vermogensbelasting afrekenen. U hoeft uw opgebouwde vermogen namelijk ook niet in box 3 mee te tellen.U profiteert dan van fiscaalvriendelijke wetgeving; de Belastingdienst heeft daartoe de zogeheten Jaarruimte en Reserveringsruimte gecreëerd.

We hopen u met dit blog geïnspireerd te hebben om vandaag nog een persoonlijke analyse te maken!

Hulp nodig? Wij helpen u graag op weg!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.

Waarom nog steeds beleggen in beleggingsfondsen?

Jaarlijks worden er ontelbaar veel vergelijkingen gemaakt van actief beheerde beleggingsfondsen ten opzichte van de passende benchmark. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de continuïteit van de performance. Dit laatste is een interessant, maar zeker ook belangrijk punt, immers, veel beleggers baseren keuzes op basis van prestaties uit het verleden. Keer op keer blijkt dat de outperformer van vandaag absoluut niet de outperformer van morgen hoeft te zijn. De optelsom is dat meer dan 90% van de beleggingsfondsen, gemeten over de afgelopen 15 jaar, het aflegt tegen de benchmark (representatieve indexbelegging).

Rendementen uit het verleden

We weten allemaal dat het geen garantie biedt voor de toekomst, maar in de wereld van beleggen, waar veel onzekerheden zijn, biedt dat iets tastbaars. De rendementen zijn gerealiseerd en niet meer terug te draaien. Ditzelfde geldt voor kosten. Ook een belangrijk item, maar nu de marges in de afgelopen jaren geminimaliseerd zijn, is de impact daarvan zwaar ondergeschikt geraakt aan de keuzes binnen de beleggingsportefeuilles. Wat is de asset allocatie (bepaalt ca 80% van het rendement) en vervolgens de tactische keuzes (regio’s, sectoren, thema’s, etc.).

Buy & Hold

Steeds minder, maar het idee leeft nog dat beleggingsfondsen heel actief inspelen op de beursbewegingen in de wereld. Het aantal beleggingsfondsen dat echt actief is en zich dus minimaal confirmeert aan een benchmark in de vorm van een index is moeilijk te vinden en zie je bijna niet terug in de beleggingsportefeuilles van particuliere beleggers. De meeste bancaire portefeuilles die vrijwel altijd uit beleggingsfondsen bestaan, kennen vrijwel nooit zo’n ‘unconstrained’ beleggingsfonds. Deze fondsen blijken dus voor een belangrijk deel de representatieve index te volgen; waarom dan niet gewoon de index kopen?

Nu is de vraag hoe een beleggingsfonds dan geselecteerd wordt? Op rendementen uit het verleden selecteren blijkt totaal niet zinvol. Uit onderzoek blijkt (S&P Dow Jones Indices, SPIVA) dat maar 7% van de beleggingsfondsen die in september 2016 bij de beste 25% hoorden nog steeds bij dit beste kwart behoorden in september 2018.

Er blijkt dus totaal geen continuïteit te zijn in de prestatie van beleggingsfondsen. Er is zelfs een iets grotere kans dat goed presterende beleggingsfondsen zullen afzakken naar de lagere regionen en omgekeerd. De beleggingsfondsenbelegger zou dus, op basis van deze theorie, er goed aan doen om de minder presterende beleggingsfondsen te selecteren. Maar ja, dat voelt ook niet echt fijn. In ieder geval zou je niet de slechtst presterende fondsen in een bepaalde categorie moeten vervangen voor de best presterende uit diezelfde categorie.

Het alternatief

Het alternatief ligt natuurlijk voor de hand. Simpelweg de index kopen. Met indexbeleggen weet je dat je de index in principe niet gaat verslaan. En als de index daalt, tja, dan daal je mee, 1 op 1! Het voordeel is echter dat je precies weet waarin je belegt, je de beursgenoteerde indexbeleggingen (ETF’s ) doorlopend kan verhandelen en er meer dan voldoende keus is om een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen. De prestaties van indexbeleggingen van verschillende uitgevende partijen liggen vaak heel dicht bij elkaar. De selectie wordt meestal gemaakt op basis van handelsvolumes en beurs van notering.

De volgende stap is het moeilijkste. Dat is de keuze maken van de beleggingen; de samenstelling van de beleggingsportefeuille, uiteindelijk is dat het belangrijkste. Maar dat moet zowel in actieve als passieve beleggingsinstrumenten.

En nog steeds is het belegd vermogen in beleggingsfondsen veel groter dan in indexbeleggingen. Op een gegeven moment zal dat gelijk trekken en zal het indexbeleggen ongetwijfeld groter worden, maar dat duurt, zeker in Europa, nog heel lang. Kijk naar alle grootbanken en grote effectenbanken in Nederland. De meeste beleggingsportefeuilles worden samengesteld uit 100% beleggingsfondsen!

En nu?

Het genoemde onderzoek is gebaseerd op Amerikaanse beleggingsfondsen. Gelukkig zijn wij Europeanen. Maar zou het hier anders zijn? Natuurlijk worden de onderzoeken gedaan vanuit instanties die daar een belang bij kunnen hebben, maar waar blijven dan de tegenhangers? Wanneer het onderzoek gekleurd zou zijn kan er ook een onderzoek op tafel getoverd worden waaruit het omgekeerde blijkt. Stel die vragen eens aan uw bank: ‘Waarom beleggen jullie voor mij in beleggingsfondsen?’, ‘En hebben jullie een onderzoek waaruit blijkt dat dat beter is dan indexbeleggingen?’ Erg benieuwd naar hun antwoord!

PS niet verder vertellen 😉 maar hier is onze selectie van indexbeleggingen

Pensioenonderzoek onder ZZP’ers: 33% bouwt géén pensioen op!

[persbericht]

Amsterdam, 16 januari 2019

Vermogensbeheerder pleit voor radicale omslag

De fiscale voordelen die er nu zijn voor o.a. ZZP’ers, als ze pensioensparen, zijn te beperkt en moeten worden verruimd. Dat betoogt Duco Frie, Managing Partner bij vermogensbeheerder Dexxi. “Er zijn te weinig Zelfstandigen Zonder Personeel die structureel aan hun pensioen werken. Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het aantrekkelijker worden om pensioen op te bouwen.”

Van de ZZP’ers bouwt 33% géén pensioen op. Bovendien heeft 42% van de ZZP’ers geen vertrouwen in de overheid dat er een oplossing voor het pensioenprobleem wordt gevonden. Tegelijkertijd vindt 63% dat juist de overheid betere oplossingen moet bedenken. Dat blijkt uit pensioenonderzoek van Ruigrok NetPanel onder 516 zzp’ers in opdracht van Dexxi.

Download hier Rapportage Pensioenonderzoek ZZP-ers

Resultaten onderzoek:

 • Behoorlijk deel van de ZZP-ers maakt zich zorgen over hun inkomen na pensionering;
 • Ze vinden het belangrijk dat de politiek zich bezighoudt met de pensioenopbouw voor ZZP-ers;
 • Echter is er beperkte vertrouwen in dat de overheid een oplossing vindt voor de pensioenopbouw voor ZZP-ers;
 • ZZP-ers bouwen vooral pensioen op door te sparen en via hun woning;
 • Behoorlijk deel van de ZZP-ers is niet goed op de hoogte van hun eigen financiële situatie na pensionering;
 • Ook weet men betrekkelijk weinig van de mogelijkheden van pensioenopbouw voor ZZP-ers.

Zéér verontrustend
“Hoewel het verstandige appeltje voor de dorst een individuele verantwoordelijkheid is, zien we dat ZZP’ers hiermee veel te weinig bezig zijn,” vervolgt Duco Frie. “Dat is zéér verontrustend. Blijkbaar zijn de reeds bestaande fiscale voordelen voor ZZP’ers niet voldoende. Als het fiscale voordeel groter wordt, dan wordt dit beslist een grotere motivatie om te starten met individuele pensioenopbouw.”Als een substantieel deel van de ZZP’ers in Nederland binnen enkele jaren echter niet besluit om een eigen pensioen op te bouwen, dan hebben deze – als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt – niet alleen zélf een groot probleem, maar het is een ramp voor de samenleving als geheel.

Sociaal-maatschappelijke catastrofe
Duco Frie erkent dat een dergelijke verruiming van de fiscale voordelen de overheid geld kost. “De overheid moet echter ondernemend gaan denken en handelen,” zegt hij. “Politici richten zich te veel op de korte termijn en vinden het lastig om écht 20 jaar vooruit te kijken. Ze lijken niet te kunnen inschatten wat mogelijke maatschappelijke consequenties zijn. Een verruiming van de fiscale voordelen zal de overheid nú veel geld gaan kosten. Maar tegelijkertijd voorkomen we in de toekomst een ernstige sociaal-maatschappelijke en economische catastrofe. Nederland is immers niet gebaat bij ouderen die in armoede leven.”

Verplicht pensioen?
“Je kunt ook het sparen voor je pensioen verplicht stellen maar er zijn nauwelijks ZZP’ers die dit wenselijk achten. Maar als er niets verandert dan zullen we in Nederland niet meer ontkomen aan verplicht pensioensparen voor ZZP’ers en andere ondernemers. Dan is verplicht pensioensparen een kwestie van tijd,” volgens Duco Frie. “Wij pleiten daarom echter voor een verruiming van de fiscale voordelen. Dat past ook beter bij de ondernemer; die wil zijn eigen keuzes maken.”

“Natuurlijk is er nog een optie: niets doen. Maar dán zullen we in Nederland niet aan een toenemende belastingdruk ontkomen. De te verwachten toekomstige fiscale verschuivingen gaan dan ten koste van de mensen die wél voor hun pensioen hebben gespaard. Wat ons betreft is dit ongewenst,” besluit Duco Frie.

[einde persbericht]

Een frisse start in 2019

Het nieuwe jaar is begonnen. Wellicht een goed moment om eens kritisch naar uw bestaande beleggingen te kijken en deze af te zetten tegen het beleggingsbeleid van Dexxi. Is het tijd voor een frisse start in 2019?

Dexxi is de innovatieve online oplossing voor Beleggen, Pensioen en Lijfrente.Hoe pakt Dexxi dat aan?
Dexxi blijft keuzes maken en herbalanceert de portefeuille periodiek. Bij Dexxi bent u zo verzekerd van continuïteit. Geen wildgroei in de portefeuilles. Geen specifieke risico’s. Altijd een portefeuille in balans, passend bij uw beleggingsprofiel.

Start maken
Een start bij Dexxi is mogelijk vanaf een inleg van €1.000 met het zeer scherpe All-in tarief van 0,8% (incl. btw) op jaarbasis. Dus u kunt er voor kiezen om uw portefeuille in stappen op te bouwen en zo de vergelijking in de praktijk te kunnen toetsen aan uw huidige beleggingen en liquiditeiten.

Kennismaken
We maken graag een kennismakingsafspraak om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen; dat kan per telefoon maar uiteraard ook op één van onze kantoren in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven of Heerenveen.

Bel ons op 020-2614737 of per e-mail via support@dexxi.nl.

Team Dexxi

2018 Een belabberd beleggingsjaar in rationeel perspectief

Het beleggingsjaar 2018 is er ééntje om snel te vergeten. In tegenstelling tot het rustige 2017 waarin alle beleggingscategorieën beter presteerden dan de rente en de inflatie bleven alle assets in 2018 juist achter. Het jaar begon nog goed maar uiteindelijk hebben aandelen en obligaties, maar ook vastgoed en grondstoffen een negatief jaar achter de rug.

Voor aandelen nestelde gedurende het jaar de gedachte dat de hoogconjunctuur niet kon aanhouden. Hiernaast verhoogde de FED de rente in de VS viermaal tot 2,5%. De ECB kondigde aan de rente nog tot na de zomer van 2019 laag te houden maar hiermee werd ook het dieptepunt in de Europese rente geduid. Oplopende kredietopslagen vormden daarnaast negatieve factoren voor obligaties. Een omdraaiende rentestructuur (inverse yield curve) werd in de VS gezien als een voorbode van een recessie. De eind 2017 gegeven begrotingsimpuls van Trump zal (op vergelijkingsbasis) in dit jaar uitgewerkt raken en de handelsoorlog tussen de VS en China bleef maar aanhouden waardoor ook de economische groei in Europa in het derde kwartaal veel slechter uitkwam dan verwacht. In Duitsland was er zelfs sprake van een krimp. De olieprijs daalde vanaf $80 medio van het jaar tot $50 ondanks inspanningen van de OPEC. Politieke onrust (Italië, Frankrijk) en de toenemende kans op een harde Brexit deden afbreuk aan het vertrouwen in de financiële markten.

Aandelen begonnen in het vierde kwartaal aan een glijvlucht. Daar waar de VS de schade voor wereldwijde beleggers nog lang beperkt hield ging ook deze regio in het slotkwartaal onderuit. Met name de eerder sterk gestegen groeiaandelen (de zgn. FAANG) gingen onderuit. December werd daarmee voor de VS zelfs de slechtste maand sinds 1931. Door de toegenomen onzekerheden is het vertrouwen in de financiële markten sterk afgenomen. Tot zoverre dus weinig positiefs voor dit nieuwe jaar.

Om het in perspectief te plaatsen; we gaan voor 2019 uit van minder groei. Hoewel het sentiment het afgelopen jaar is verslechterd zijn de vooruitzichten minder somber dan dat het koersverloop doet vermoeden. De bedrijfswinsten zijn in 2018 hard gestegen terwijl de koersen hard zijn gedaald. De waardering van aandelen begeeft zich daardoor op het laagste niveau sinds lange tijd en aandelen zijn in die zin dus ook goedkoop. Daar komt bij dat er door de lage rente nog altijd geen alternatief is voor aandelen.

De positieve monetaire en economische impulsen van 2017 zijn weggevallen en de geo-politieke situatie is in veel regio’s onrustig. Gelet op de dalende koersen lijken beleggers inmiddels rekening te houden met een behoorlijke recessie op afzienbare termijn. De economische data laten de laatste maanden wereldwijd een afzwakking zien. Onderliggend wijzen de meeste indicatoren echter nog steeds op groei. Een recessie in 2019 ligt daarmee niet voor de hand.

Dus het valt allemaal wel mee?
Dat is te kort door de bocht. De angst komt ergens vandaan en is in die zin dan ook gegrond. De geopolitieke onrust tast daadwerkelijk de economische groei aan. We zien dit in bepaalde sectoren (denk aan de auto-industrie) al heel duidelijk terug in de bedrijfscijfers. Zeker een aanhoudende handelsoorlog zou roet in het eten kunnen gooien voor de economie en voor de beurzen. Ook een harde Brexit, de begrotingstekorten van Italië en Frankrijk en het grillige karakter van Trump vormen aanhoudende bedreigingen voor de beurs. Feit is dat er inmiddels wel al veel negativiteit is in geprijsd. Er komt een moment waarop het nieuws ook weer gaat mee vallen.

Deze bange tijden vragen vooral om geduld en stalen zenuwen van u als belegger. Als steuntje in de rug een citaat van Warren Buffet, één van de meest succesvolle beleggers wereldwijd: “We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.” Achteraf is pas te bepalen of dat de markt is doorgeslagen of dat de angst juist gegrond is. De glazen bol hebben we helaas nog steeds niet in huis. Hoe lastig ook, als Indexus pleiten we vooral voor de rationele benadering. Zorg voor spreiding, laat sentiment en emotie juist in deze tijden zoveel mogelijk buiten beschouwing en beleg vooral op een manier die aansluit op uw situatie en uw uitgangspunten.

Europa
De ECB verwacht dat de eurozone met 1,7 procent zal groeien volgend jaar. Zoals het er nu uitziet is 2019 ook het jaar dat de rente in de eurozone zal stijgen. De Europese Centrale Bank heeft het opkoopprogramma gestaakt en de eerste renteverhoging zou in de loop van het jaar plaats moeten vinden.

De geopolitiek blijft binnen Europa ook in 2019 een belangrijke rol spelen. Het verloop van de Brexit en de begrotingen van Italië en Frankrijk zijn essentieel. Europese aandelen zijn hard gedaald in 2018 en vanuit historisch perspectief aantrekkelijk geprijsd. Dividenden zijn relatief hoog ten opzichte van zowel de lange als de korte rente.

Verenigde Staten
In 2018 lag de economische groei in de VS voor het eerst sinds 2005 boven de 3 procent. De verwachting voor 2019 is dat het groeitempo zal inzakken. In 2018 zijn de Amerikaanse bedrijfswinsten met gemiddeld 20% hard gestegen. Dat wordt minder in 2019. Analisten verwachten voor de eerste negen maanden van het jaar een winstgroei van circa  5 procent.

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente in een aardig tempo opgeschroefd in 2018. De Fed is ook nog niet klaar en is vooralsnog van plan in 2019 nog twee verhogingen door te voeren. Deze aankondiging viel gezien de recente tekenen van afkoeling slecht op de beurs. Het is dus ook maar zeer de vraag of dat de rente daadwerkelijk verhoogd zal worden. Feit is dat de Amerikaanse economie uitstekend heeft gepresteerd maar daar staat tegenover dat Amerikaanse aandelen relatief duur zijn ten opzichte van de rest van de wereld.

Opkomende markten
Mocht het handelsconflict in 2019 verder escaleren dan zal de Chinese overheid het monetaire beleid verder verruimen om de groei te steunen. We verwachten een  geleidelijke vertraging. Al met al verwachten we dat de economische groei in China afneemt van 6,7% in 2018 naar ruim 6% in 2019. We denken dat de zachte landing doorgaat maar een belangrijk risico is een verdere verslechtering van de relatie tussen China en de VS. Escalatie kan behalve een negatieve economische impact ook leiden tot militaire spanningen. Een ander belangrijk risico houdt verband met China’s hoge binnenlandse schuld. Door de recente verruiming van het beleid kan de schuldpositie op termijn een wanordelijk proces in gang zetten, die met financiële instabiliteit en een harde landing gepaard kan gaan. Het prijskaartje van aandelen uit de opkomende markten is laag. Ons inziens zijn de actuele risico’s op een juiste manier ingeprijsd.

Referentiekoersen 31 december 2018