Beleggen voor je (klein)kind? Enkele tips.

Ouders en grootouders die in de gelukkige omstandigheid zijn om te beschikken over een behoorlijke spaarpot, worden meer en meer aangesproken om te beleggen voor hun kinderen en kleinkinderen. Hoewel dit zonder meer een goed idee is, dient u toch even goed na te denken over de verschillende mogelijkheden.

Beleggingsfondsen of indexbeleggen?
Wanneer u in het verleden heeft belegd in beleggingsfondsen, dan weet u waarschijnlijk ook dat elk jaar stevige kosten werden doorberekend voor het beheer van het fonds. Vele fondsbeleggers hebben teleurstellend gemerkt dat de jaarlijkse beheerkosten zelfs hoger kunnen zijn dan het gerealiseerde rendement. Heel terecht zijn banken en fondsbeheerders op hun vingers getikt – en soms zelfs beboet – wanneer de beheerkosten uit proportie bleken.

Met de opkomst van indexbeleggen is het punt van beheerkosten grotendeels verdwenen. Een indexbelegging heeft als enige doel om een bepaalde index te volgen. Dit nabootsen geschiedt meestal door een selectie van aandelen aan te houden die representatief is voor de gevolgde index. Dankzij het geautomatiseerde beheer zijn de beheerkosten nauwelijks nog van invloed op het beleggingsresultaat.

Dexxi is een prima beleggingsoplossing voor diegenen die een ‘spaarpotje’ willen opbouwen voor hun (klein)kinderen.

Ook goed om te weten…
Naast het feit dat het belangrijk is om zo optimaal mogelijk te beleggen voor uw (klein)kinderen, zijn er nog meer zaken waarmee u rekening dient te houden.

Eigenaar van de rekening?
Bent u eigenaar van de rekening en belegt u voor uw (klein)kind, dan dient u bij uitkering schenkingsbelasting te betalen. Zet u de rekening op naam van uw (klein)kind en wilt u schenkingsbelasting voorkomen? Uw (klein)kind is dan juridisch eigenaar, maar mag niet eerder dan het 18de jaar over het geld beschikken. Tot die tijd beheren de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) het vermogen, ook moeten zij eventuele vermogensbelasting (box 3) voor het kind betalen.

Een dergelijke rekening openen kan daarom alleen met hulp van (een van) de ouders: zij moeten tekenen bij de bank. Nadeel is dat uw (klein)kind na het bereiken van zijn of haar 18e levensjaar het geld daadwerkelijk kan opeisen. Ook als u dat niet wilt.

Enkele tips….
(Groot)ouders kunnen besluiten het geld op een andere leeftijd ter beschikking te stellen door een voorbehoud op te nemen. Veel (groot)ouders vinden 18 jaar echter te vroeg. Ze willen het geld later geven: als hun (klein)kind een huis gaat kopen, of trouwt. Dit is vrij eenvoudig mogelijk door een voorbehoud aan de schenking te verbinden.

Daarnaast kunnen grootouders een schoonzoon of dochter uitsluiten als beheerder (in juridische taal: bewindvoerder) van het geld van het kind. Bijvoorbeeld bij echtscheiding, of al vanaf het begin.

Verder is er nog een herroepingsmogelijkheid. Wanneer door, wat voor omstandigheden ook, (groot)ouders hun geld terug willen dat ze op een rekening van hun (klein)kinderen hebben gestort, op elk moment en zonder motivering. Handig als de familiebanden verstoord raken of als de schenkers in geldnood komen. Voordeel is dat je ook het destijds betaalde schenkingsrecht terugkrijgt.

Als de (groot)ouders een dergelijk voorbehoud willen maken, is een machtiging van de kantonrechter vereist. De notaris bij wie de schenking op schrift is gesteld, regelt dat.