Het beste is sparen én beleggen

Er zijn grofweg twee manieren om uw vermogen te laten groeien: sparen en beleggen. Sparen is veilig maar levert op dit moment erg weinig op. Geen wonder dat heel veel mensen zich afvragen of ze niet beter kunnen gaan beleggen. Het gaat echter niet om sparen óf beleggen. Het beste is sparen én beleggen.

Sparen is niet risicovrij
Sparen wordt gezien als een veilige manier om vermogen te laten groeien. Sparen is veilig in de zin dat uw inleg niet minder kan worden. Maar het nadeel is dat de rente die u op uw spaargeld krijgt meestal laag is. Door de eeuwen heen is de spaarrente meestal niet meer dan een paar procent geweest.

De spaarrente is nog nooit zo laag geweest. De afgelopen weken hebben meerdere banken wederom hun rente verlaagd tot een magere 0,5%. Na inflatie gaat u er netto al op achteruit. De inflatie is nu weliswaar ook erg laag maar dit neemt niet weg dat uw spaargeld elk jaar aan koopkracht verliest. Daarnaast betalen velen de jaarlijks belasting over vermogen in box 3 (boven de vrijstelling). Sparen is dus niet risicovrij.

Het is altijd verstandig om in ieder geval een bedrag op een spaarrekening te hebben staan ondanks de nadelen van de lage rente en het mogelijke koopkrachtverlies. Een veelgebruikte vuistregel is om drie tot zes maanden nettoloon achter de hand te houden als buffer voor onvoorziene uitgaven. Met het ‘overtollige’ geld dat u voor een wat langere periode opzij kunt zetten wordt het aantrekkelijk om te gaan beleggen, want beleggen levert doorgaans meer op dan sparen.

Beleggen hoeft niet risicovol of tijdrovend te zijn
Beleggen kan op allerlei manieren. De meest gehoorde reden om niet te gaan beleggen is de veronderstelling dat beleggen heel risicovol is en dat je er veel tijd en kennis voor nodig hebt. Sommige beleggingsproducten en -strategieën zijn inderdaad erg risicovol. Tijd en kennis zijn alleen nodig als u zelf actief wilt gaan beleggen.

Hoewel beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico is het van belang om te realiseren dat niet alle beleggingen even risicovol zijn. Daarnaast zijn er verschillende manieren om de risico’s verder te beperken. De belangrijkste is uw beleggingen breed te spreiden, zodat uw rendement niet afhankelijk is van de prestaties van slechts enkele bedrijven. Een tweede, zeer effectieve, manier om het risico te beperken is automatisch herbalanceren (zie blog De juiste balans). Daarnaast kunt u ook nog overwegen om periodiek te gaan beleggen. U spreidt uw aankopen ongeacht of de beurzen hoog of laag staan.

Goed gespreid indexbeleggen
De makkelijkste manier om zo’n brede spreiding te krijgen is indexbeleggen met ETF’s (trackers). Het doel van een ETF is om het rendement van een index te evenaren. Er zijn dus geen dure fondsbeheerders nodig die de markt continu afspeuren naar betere kansen. Daardoor zijn de kosten van indexbeleggen laag. De jaarlijkse kosten van actief beheerde aandelenfondsen bedragen al gauw 1% tot 2% en vaak nog meer. Gemiddeld liggen de kosten bij ETF’s twee tot drie keer zo laag als bij actief beheerde fondsen. Bovendien heeft de praktijk geleerd dat in 80% van de gevallen indexbeleggen een beter rendement oplevert dan beleggen in actief beheerde fondsen. Daarmee is ook direct het succes van ETF’s en andere indexbeleggingen verklaard.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.