Het is de schuld van de ETF’s!

Afgelopen weken ging het een paar keer hard op de beurs. In AEX-termen: de hoogste stand van boven de 570 punten tot de 518 punten van een paar dagen geleden. Die daling van een kleine 10% is fors, en na jaren van gewenning aan stijgende koersen voor sommigen even schrikken. Wat ligt er aan deze daling ten grondslag? Natuurlijk: de rente! Betere arbeidscijfers, hogere inflatiecijfers, angst voor meer renteverhogingen in de VS en een ware verkoopgolf ontstaat. Er komen experts aan het woord op radio en TV en omdat er buiten de renteangst geen fundamentele redenen voor de daling gevonden kunnen worden krijgen ETF’s de schuld. En terecht!

Op de vraag waarom een beurs daalt is het meest eenvoudige antwoord dat er nu eenmaal meer verkopers dan kopers zijn. De afgelopen jaren was de instroom in indexbeleggingen gigantisch. De indexbeleggingen hebben per saldo grote belangen opgebouwd in de aandelenmarkten waarbij er percentages genoemd worden tot 40% van het uitstaande aandelenkapitaal van de grootste Amerikaanse maatschappijen. In Europa zal dat percentage lager liggen; daar kent het indexbeleggen een kortere historie, is de markt meer gefragmenteerd en zijn er nog altijd belangen bij beleggingsfondsen (denk bijvoorbeeld aan de huisfondsen die een aantal banken nog altijd voert). Omdat het belang van indexbeleggingen zo groot aan het worden is is het ook logisch dat er bij een verkoopgolf niet alleen in absolute -, maar ook in relatieve bedragen veel verkocht wordt in ETF’s. En de statistieken hebben inderdaad aangetoond dat er een recordhandel heeft plaatsgevonden in ETF’s. Kortom ETF’s zijn verantwoordelijk geweest voor de daling!

Objectieve experts
De expert op radio of TV die het op de korte wijze moet uitleggen geeft simpelweg aan dat de daling komt door ETF’s. Wellicht heeft de ongetwijfeld niet geheel objectieve expert wel een beleid in beleggingsfondsen of rechtstreeks in aandelen en komt deze korte uitleg wel goed uit? Maar nu draaien we het om. Wat nu als je geen ETF’s had en de markt bestond uit aandelen en beleggingsfondsen? Wat nu als u, als particuliere belegger, een ontelbaar aantal verkooporders moet inleggen voor uw goed gespreide portefeuille, om uw aandelenexposure af te bouwen. Of, en dat is wellicht nog erger, u uw beleggingsfondsen wenst te verkopen, en dat die order pas de volgende dag uitgevoerd kan worden? Beleggingsfondsen worden slechts 1x per dag verhandeld mits u de order voor koop of verkoop de beursdag ervoor heeft opgegeven. Wanneer u dan in het gelukkige bezit bent van een aantal ETF’s zal de verkoop snel en efficiënt plaatsvinden.

Ook ruim voor het tijdperk van ETF’s vond de zogenaamde mandjeshandel plaats. Oftewel, de professionele handel werd reeds gedomineerd door computergestuurde handel. De strijd met de professionele handel kon dus 20 jaar geleden al niet gewonnen worden, laat staan in 2018. Als belegger heeft u door de opmars van de ETF’s een klein stukje terrein teruggewonnen.

Wordt de markt dan nu echt verstoord door ETF’s?
Er zijn op dat vlak twee verschillende discussies. Ten eerste kunnen er scheve waarderingen ontstaan als iedereen klakkeloos een index koopt waardoor er bepaalde aandelen meegekocht worden die daardoor een te hoge waardering kunnen krijgen. De tweede discussie is de koop- of verkoopgolf die ontstaat door de enorme posities van ETF’s. De reactie op het eerste punt is simpelweg dat een onterecht hoge waardering onmiddellijk afgestraft zal worden. Immers, het bestaan van indexbeleggingen betekent niet dat er niet gekocht of verkocht kan worden rechtstreeks in aandelen. En bij een te hoge waardering die om wat voor reden dan ook verkregen is zal er altijd een handelaar opstaan die gaat verkopen of short zal gaan.

Het antwoord op de tweede discussie is al gegeven. Door de verbeterde technologie worden computergestuurde handelsplatformen steeds beter. Dat staat dus los van het wel of niet bestaan van beursgenoteerde indexbeleggingen. Eigenlijk is de ETF daar dus een afgeleide van en speelt u als belegger in de kaart; u heeft er juist baat bij. En als er alleen maar aandelen zouden bestaan? Ook dan had de verkoopgolf plaatsgevonden; en de verkopen zouden dan ook vrijwel dezelfde verhouding hebben gehad. Uiteindelijk geeft een index immers weer wat de verhoudingen zijn in de aandelenmarkt; ook zonder ETF’s zou Apple het grootste bedrijf ter wereld zijn qua marktkapitalisatie en beurshandel.

Uiteindelijk is de diversificatie zo groot dat er te allen tijde keuzes gemaakt kunnen worden, ook in indexbeleggingen. Wanneer u een aandeel of een index te duur vindt, koop het dan gewoonweg niet! En wanneer u de hectiek van het beursgeweld te groot vindt?

U kunt het ook overlaten aan de experts van Dexxi!