‘Leuker kunnen we het niet maken’

Vanaf 1 maart kunt u weer belastingaangifte over 2016 doen. Een belangrijke aanpassing is de verhoging van het heffingsvrij vermogen. Het gedeelte van het vermogen waarover u geen vermogensbelasting betaalt stijgt van Euro 21.330 naar Euro 24.437 (Euro 48.874 als u aangifte doet met een fiscale partner).

Grote verandering komt pas in 2017
Spaarders en beleggers moeten er rekening mee houden dat er volgend jaar een aanzienlijk grotere verandering aankomt. Dan voert de belastingdienst nieuwe tarieven in voor de vermogensrendementsheffing. In plaats van een vast tarief komen er drie schijven. Door die verandering gaat u meer belasting betalen naarmate uw vermogen groter is.

Wat verandert er in de vermogensbelasting?
Tot en met 2016 was de vermogensbelasting 30% over een fictief rendement van 4% over eigen vermogen boven het vrijstellingsniveau.

Vanaf 2017 rekent de belastingdienst met een hoger fictief rendement naarmate het vermogen groter is, het belastingtarief van 30% verandert niet. Daarnaast stijgt in 2017 de belastingvrijstelling – het heffingsvrij vermogen – naar Euro 25.000 (Euro 50.000 met fiscale partner).

Als u een eigen vermogen heeft van ongeveer Euro 245.000 (Euro 490.000 met fiscale partner) of minder, dan betaalt u over 2017 minder vermogensbelasting dan in 2016 door de hogere vrijstelling en het lagere fictieve rendement. Voor mensen met een groter vermogen neemt de vermogensbelasting juist toe.