Ondernemer moet keuze maken

Iedereen is weer aan het werk. De zomervakanties zijn immers voorbij. Natuurlijk hopen wij dat u afgelopen week ook nog heeft genoten van die prachtige zomerse dagen. Om het heel eerlijk te zeggen hopen we óók dat u tegelijkertijd in die warme zon even heeft gedacht aan 31 december 2016. De laatste dag van dit jaar.

31 december 2016 nadert met rasse schreden
We leggen u graag uit waarom 31 december 2016 een hele belangrijke datum is.

Als eerste begrijpt u dat u dán vooral wilt beoordelen hoe voor u – als ondernemer – het afgelopen jaar financieel is geweest. Maar…. uiterlijk 31 december 2016 is ook de datum waarop veel ondernemers de laatste kans hebben om een pensioenstorting te doen – bijvoorbeeld via banksparen – die als aftrekpost mag worden opgevoerd bij de eerstvolgende IB-aangifte. Ten laste van dit jaar.

Jaar- en reserveringsruimtes      
Vraag het eens aan uw accountant. We hebben het dan namelijk over de jaar- en reserveringsruimtes. U mag dan een bepaald bedrag voor uw pensioen storten. Dat bedrag – dat afhankelijk is van de behaalde resultaten een jaar éérder – is voor iedereen verschillend, maar mag wel fiscaal worden afgetrokken.

Nadeel
Klinkt goed, maar er zit een nadeel aan: als het bedrag over een x aantal jaren vrijvalt, dan moet er toch IB-belasting over worden betaald. Bovendien zit het geld jarenlang vast in een fiscaal contract.

Daarom zou iedere ondernemer, die vorig jaar gebruik heeft gemaakt van deze fiscale regeling, eens een hele belangrijke vraag aan zijn accountant moeten stellen….

En die vraag luidt als volgt:
(volg het stappenplan!)

  • ‘Stel dat ik vorig jaar géén gebruik zou hebben gemaakt van die fiscale regeling… Dus, dat ik de beschikbare euro’s van een pensioenpremie niet zou hebben aangewend om bijvoorbeeld te banksparen, hoeveel méér belasting zou ik dan hebben moeten betalen over dat jaar?’ Let op naast het voordeel dat u de inleg kunt aftrekken van de belasting, wordt het niet belast als Vermogen in Box 3, wat uiteindelijk 1,2 procent per jaar kan schelen.
  • Hoewel het antwoord voor iedereen verschillend is, stellen wij hier met zekerheid dat u zult concluderen dat het financiële voordeel van die fiscale regeling eigenlijk best wel tegenvalt.
  • Stel nu eens dat uw accountant u vertelt dat u dan 600 euro méér belasting had moeten betalen, dan kunt u voor zichzelf oordelen of u dit een groot bedrag vindt. En, hou daarbij rekening dat u ooit die belasting wél moet betalen (regeren is vooruitzien!).
  • Als u zegt: het valt eigenlijk wel mee dat bedrag, dán raden we u aan om eens te gaan nadenken over beleggen. Dus, dat u uw beschikbare euro’s niet aanwendt om te banksparen maar om te gaan beleggen. Het rendement kan over bijvoorbeeld een periode van 10 jaar wezenlijk groter zijn, omdat er dan een stukje vermogen is opgebouwd.
  • En, omdat u nú geen gebruik maakt van een fiscale regeling, hoeft u dán – dus in dit geval, over een jaar of 10 – géén IB-belasting te betalen over het opgebouwde pensioenvermogen. U zult dan concluderen dat u een slimme financiële keuze heeft gemaakt.

Dit is ondernemerschap!
Een ondernemer is elke dag bezig met het maken van keuzes voor de korte, middellange en lange termijn. Ook strategische vraagstukken zijn aan de orde van de dag. Dat is ondernemerschap.

Eigenlijk is het vraagstuk rondom de keuze te gaan beleggen of te kiezen voor banksparen met weinig kans op hoog rendement, ook een strategische keuze.

Maar gelukkig hoeft u vandaag niet meteen het antwoord te hebben. Maar wel vóór 31 december 2016 en dús zeggen wij: neem contact op met uw accountant, laat dit blog lezen en leg de gestelde vraag voor.

Het antwoord kan verrassend zijn!

Beleggingslijfrente
Heeft u al een geblokkeerde bankspaarrekening voor uw pensioen maar is de lage rente u een doorn in het hoog, dan kunt u overwegen om over te stappen naar onze Beleggingslijfrente. Hierbij brengt u uw toekomstig pensioen naar de beurs, een zeer aantrekkelijk alternatief voor de lage rentestand. De hoogte van de uitkering wordt daarbij niet bepaald door de inleg en de rente maar door de inleg en het behaalde beleggingsresultaat.