Passief beleggen

De spreiding over verschillende beleggingscategorieën is een cruciale stap in het beleggingsproces. Het is dan ook zaak om deze goed af te stemmen met uw beleggingsprofiel.

Selectie van individuele effecten en markttiming spelen een ondergeschikte rol. Dat is belangrijk om te beseffen, omdat beleggers zich vooral daar druk om lijken te maken.

Strategische asset allocatie
Beleggen begint bij het vaststellen van de verhouding tussen aandelen, obligaties, contanten en alternatieve beleggingscategorieën, zoals vastgoed en grondstoffen. Deze zogeheten strategische asset allocatie wordt bepaald op basis van het beleggingsprofiel, waarbinnen de financiële doelstellingen en risicobereidheid van de belegger in kaart zijn gebracht. De beslissingen op dit niveau zijn cruciaal, want zij bepalen voor meer dan 80% het rendement.

Tactische asset allocatie
Om het rendement te vergroten of het risico omlaag te brengen, kan op korte termijn – binnen een bepaalde band-breedte – afgeweken worden van de strategische verdeling. Dit noemen we tactische asset allocatie. Samen met de strategische asset allocatie is daarmee meer dan 90% van het uiteindelijke resultaat bepaald.

Maar de beleggingsmix zal ook bijgestuurd dienen te worden naarmate de beleggingshorizon dichterbij komt. Als bijvoorbeeld uw pensioenleeftijd nadert, zullen er minder risico’s genomen mogen worden om het opgebouwde vermogen niet in gevaar te brengen. Dat zal in de praktijk vaak neerkomen op het afbouwen van de aandelenposities ten gunste van (kortlopende) obligaties en liquiditeiten.

Passief beleggen
Bij Dexxi wordt op effectieve wijze de passieve beleggingsstrategie gebruikt. Passief beleggen, waarbij tegen zo laag mogelijke kosten een index nauwgezet wordt gevolgd, is dan ook sterk in opmars. Vooral Exchange Traded Funds (ETF’s of Trackers) maken een ongekende groei door. Was in 2000 wereldwijd nog slechts $74 miljard in deze producten belegd, nu is dat al meer dan $4.100 miljard.

Beleggers gebruiken ETF’s in toenemende mate. De kern van de portefeuille wordt dan passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te genereren. ETF’s op breed samengestelde indices lenen zich hier uitstekend voor. Beleggers realiseren dan in een keer een zeer grote spreiding.

Het voordeel van ETF’s in de asset allocatie is dat ze zeer transparant zijn, je weet exact waarin je belegt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van beleggingsfondsen omdat je hiervan de inhoud niet kent of met slechts flinke vertraging. Daarbij streven wij altijd naar goed verhandelbare beleggingen, dus beleggingsfondsen gebruiken wij daarom liever niet.