Schenken aan (klein)kinderen

Sinds de invoering van de nieuwe erfwet in 2010 is het schenken aan kinderen aantrekkelijker geworden. Dit komt vooral door de verruimde mogelijkheden om uw kinderen te helpen bij betalen van hun studie of huis.

Schenken met belastingvrijstelling 2016
Als u wil schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor een ander doel, dan mag u hen éénmalig een bedrag van €25.449 geven zonder hierover belasting te betalen. Verder kunt u ongeacht hun leeftijd ruim €5.304 per jaar schenken aan kinderen zonder fiscale gevolgen. Grootouders mogen hun kleinkinderen elk jaar ruim €2.122 belastingvrij schenken. Deze schenkingen hoeven niet besteed te worden aan een specifiek doel.

Extra mogelijkheden 2016
Voor de studie is het bedrag dat u eenmalig mag schenken €53.016. Voor de eigen woning geldt nu nog dezelfde schenkingsvrijstelling, vanaf 1 januari 2017 wordt dit bedrag verhoogd naar €100.000.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheden dan moet het geld besteed worden aan:

  • Aankoop/verbouwing eigen woning
  • (rest)schuld ontstaan in periode 29 oktober 2012 t/m eind 2017
  • Kosten dure studie (dit dient bij een notaris te worden vastgelegd)

Belastingvoordeel
Als u schenkt, vermindert uw vermogen en betaalt u daarover minder belasting. Totdat het kind 18 is, wordt het bedrag opgeteld bij het vermogen van de ouders. Een volwassen kind kan die schenking tot een bepaald bedrag belastingvrij op zijn rekening laten bijschrijven. Als u dat elk jaar doet, kan het fiscale voordeel flink oplopen. Bovendien hoeft er over de bedragen die u nu schenkt straks geen erfbelasting betaald te worden.

Schenken
Wie wil schenken aan de (klein)kinderen kan overwegen daarvoor een beleggingsrekening te openen. U kunt dit doen door op naam van uw (klein)kind een rekening te openen*.

U gaat schenken en bouwt zo een Extra Spaarpot op. Dexxi is al mogelijk vanaf €1.000,-.

* U kunt de reguliere procedure volgen voor het aanvragen en openen van de beleggingsrekening. Naast de bescheiden voor de beleggingsrekening op naam van de minderjarige ontvangt u tevens een ‘document wettelijke vertegenwoordiger’. Alle documenten voor de beleggingsrekening worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(-s), in de meeste gevallen de ouders.