Schenken wint aan populariteit

Schenken wordt voor vermogende Nederlanders steeds interessanter. Uit onderzoek blijkt dat vermogende Nederlanders die in het verleden een deel van hun vermogen schonken, zeer positief staan tegenover nieuwe schenkingen in de toekomst. Maar liefst drie kwart overweegt opnieuw een schenking te doen aan kinderen of kleinkinderen.

Financiële ondersteuning
Bij schenkingen is financiële ondersteuning van familieleden de belangrijkste reden. Daarnaast worden fiscale voordelen steeds belangrijker. Door te schenken tijdens het leven wordt erfbelasting voorkomen. Schenken en lenen aan kinderen met als doel bij te dragen aan de aankoop van een woning, wordt steeds populairder. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd.

Het is voor jongeren steeds moeilijker om de aankoop van een woning te financieren. Voor vermogende ouders kan schenken of lenen daarbij financieel aantrekkelijk zijn. Dit soort maatregelen maakt schenken heel aantrekkelijk.

Hogere zorgbijdrage
Sinds 2013 is de eigen bijdrage voor zorg fors verhoogd, waarbij een hoger percentage van het vermogen wordt meegeteld in de berekening. Vermogende zorgbehoevenden betalen hierdoor een fors hogere eigen bijdrage. Het is dus interessant om een deel van hun vermogen te schenken voordat zij in een zorginstelling terecht komen.

Als uw vermogen hoger is dan het heffingsvrij vermogen van € 21.330,- per persoon, telt 8% van de grondslag sparen en beleggen mee voor de eigen bijdrage voor zorg. Bent u niet-pensioengerechtigd, dan krijgt u € 10.090,- per persoon extra korting op uw grondslag sparen en beleggen.

Dus de eigen zorgbijdrage telt voor 8% extra mee, bovenop de 4% Box-3 heffing die de Belastingdienst al oplegt.

Erfbelasting
Een erfdeel wordt meer belast dan een schenking, nabestaanden moeten daarom een groter deel afstaan aan de fiscus. Niet-schenkers doen er goed aan zich te realiseren dat ze een aanzienlijk fiscaal voordeel laten liggen.

Fiscaal aantrekkelijk te schenken
Alle schenkingen in een fiscaal jaar worden bij elkaar opgeteld, waarbij de eerste € 5.320 voor eigen kinderen is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor kleinkinderen geldt een vrijstelling van de schenkbelasting van maximaal € 2.129 per jaar.

Verder kunt u uw kind eenmalig een extra bedrag schenken. Eenmalig mag u, in plaats van de jaarlijkse vrijstelling, gebruik maken van een verhoogde vrijstelling. In 2017 is het bedrag voor deze eenmalige schenking aan uw kinderen, tussen 18 en 39 jaar, € 25.526 (vrij besteedbaar), € 53.176 (een studie) en € 100.000 voor een eigen woning. Voor de verhoogde vrijstelling geldt in principe dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken.

Verhoogde schenking voor eigen woning
Per 1 januari 2017 is de eenmalige belastingvrije schenking voor een woning structureel verhoogd naar € 100.000. Er kan gebruik worden gemaakt van een spreiding van de verhoogde vrijstelling over drie opeenvolgende jaren. De ontvanger, een familielid of een derde (of zijn/haar partner) moet daarbij altijd tussen 18 en 40 jaar zijn. Indien in de periode 2010 tot en met 2014 (aanvullend) gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling, kan deze niet nogmaals worden benut door dezelfde schenker.