Sparen ten koste van pensioenvoorziening

Zelfstandig ondernemers sparen om een financiële buffer op te bouwen voor lastiger tijden. Dat is tenminste de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van de ZZP barometer. Want maar liefst 81% van de ruim 800.000 ZZP’ers in Nederland spaart om een tijdje rond te kunnen komen wanneer de inkomsten staken. Van die spaarders zegt ruim 70% een maand of drie te kunnen rondkomen.

Opvallend is dat de hoog opgeleide ZZP’er juist minder spaart. De verklaring kan gevonden worden in een duurdere levensstijl, of de overtuiging dat ze sneller nieuwe inkomsten kunnen genereren. De ZZP spaarder kiest vooral voor banksparen. Het besef dat ‘sparen’ via maandelijkse stortingen in een indexfonds betere rendementen oplevert, is nog niet doorgedrongen zo lijkt het.

Pensioen? Dat zien we later wel…
Ondanks het besef om na te denken over financiële buffers en zekerheid voor wanneer het nodig is, blijkt het met de pensioenvoorziening niet zo goed gesteld te zijn. Meer dan de helft van de ZZP’ers treft namelijk geen voorzieningen voor hun pensioen. Dit betekent dat zij uiteindelijk, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk zijn van een AOW uitkering. Als belangrijkste motief wordt opgevoerd dat een aanvullend pensioen duur is en dat er niet voldoende financiële middelen zijn.

Beleggingslijfrente is aantrekkelijk alternatief
Van de ZZP’ers die wel een voorziening treffen voor hun pensioen, kiest 42% voor een lijfrenteregeling. Vooral voor deze groep mensen zou een overstap naar de nieuwe beleggingslijfrente, die Dexxi samen met het Zwitserse Baloise International heeft ontwikkeld, een aantrekkelijk alternatief zijn.

De beleggingslijfrente is opgebouwd uit indexbeleggingen waardoor op veilige wijze een aantrekkelijk rendement kan worden behaald. Immers is het niet de rekenrente die uw rendement bepaalt, maar het beleggingsresultaat van de gespreide indexbelegging.

Maandelijks sparen via indexbeleggen
Dat sparen via de bank niets oplevert, is inmiddels wel bekend. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om in plaats van sparen via een maandelijkse storting te gaan indexbeleggen. En net zo gemakkelijk als extra geld kan worden toegevoegd, kan het geld ook maandelijks onttrokken worden.

Toch lijkt het gebruik van dergelijke indexbeleggingen nog niet zo bekend bij vele ZZP’ers. En dat is jammer, want op deze wijze wordt niet gebruik gemaakt van de te behalen financiële voordelen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.