Studeren en beleggen? Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.

Onlangs was ik getuige van een stevige discussie op een verjaardagsfeestje. Enkele ouders hadden het over studiefinanciering. De ene ouder was ervan overtuigd dat hun kinderen zo min mogelijk zouden moeten bijlenen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een andere ouder daarentegen, een ondernemer, was juist de mening toegedaan om zoveel mogelijk te lenen. “Goedkoper geld is nooit meer te krijgen”, was zijn devies. Wel verklaarde hij daarbij dat het niet de bedoeling kon zijn dat dit ‘goedkope geld’ verbrast zou worden aan feestjes, maar dat het gespaard zou worden, of geïnvesteerd in iets nuttigs.

Op het verweer van de andere ouders dat dit wel erg gemakkelijk is, wanneer je je kinderen zelf kunt ondersteunen, was hij ook duidelijk. Ook al kun je als ouder niet helemaal bijspringen, dan kunnen ze – de studenten in kwestie – zelf natuurlijk ook bijwerken. Zijn basisstelling herhaalde hij meermaals door te stellen dat het aantrekkelijk is om ‘gratis’ geld te lenen.

Sterke verschillen
De discussie werd steeds breder getrokken en verschoof richting rendement op geld. Het hele gezelschap was het erover eens dat sparen wel erg onaantrekkelijk is met spaarrentes van ongeveer 0%.

Mijn rol, van waarnemer, beviel overigens prima. Het was mooi om te zien dat mensen erg verschillen als het om risico’s gaat. Zo zal een deel van het gezelschap trouw blijven aan de niet renderende spaarrekening, terwijl een ander deel eerder kiest voor beleggen. Het ‘beleggende’ deel is echter ook weer op te splitsen. Degenen die ogenschijnlijk beschikken over meer vermogen, zien beleggen als een logische keuze, terwijl de iets minder vermogende aarzelend zijn. Conclusies die waarschijnlijk niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar volgens mijn inzicht redelijk opgaan.

Kleine stapjes
Op enig moment bracht ik nieuw leven in de discussie met de vraag of ‘het gezelschap’ op de hoogte was van indexbeleggingen waarbij je ook met kleine bedragen kunt beleggen? En elke maand een klein bedrag naar keuze kunt bijstorten. “Ook ideaal voor studenten”, voegde ik met een knipoog toe. “Want wat heb je eraan als je goedkoop geld kunt lenen, als datzelfde geld verder niets oplevert?” Ik noemde Dexxi als voorbeeld en legde uit dat dat ons online beleggingsplatform is dat het toevertrouwde geld volgens een zelf in te stellen beleggingsprofiel automatisch belegt in gespreide indexfondsen. Je kunt met een klein bedrag starten en naar wens en behoefte elke maand een klein bedrag toevoegen aan je beleggingspotje. En, heb je er genoeg van? Dan haal je het bedrag aan het einde van een maandperiode van de rekening af.

“En levert dat dan nog een beetje rendement op?”, vroeg de ondernemer in het gezelschap. Toen ik vertelde dat het circa 4-5% opleverde in de afgelopen periode, was hij verbaasd. “Daar wil ik meer van weten”, zo besloot hij.

Jong geleerd is ……
Natuurlijk is het niet de bedoeling om studenten aan te moedigen zoveel mogelijk geld te lenen en dit geld op een meer renderende beleggingsrekening te storten. Toch is het erg verstandig om op jonge leeftijd vertrouwd te raken met verantwoord beleggen. Want hoe jonger je start, hoe meer profijt je ervan hebt op latere leeftijd.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.