Toename van vrouwelijke beleggers

Eén van de zichtbare trends in beleggingsland is de toestroom van een nieuw type belegger.

De aanwas van ‘nieuwe’ beleggers is vooral te danken aan een aantal maatschappelijke veranderingen. De overheid trekt zich verder terug als pensioenverstrekker (wat gebeurt er met de AOW?), de hypotheek wordt versoberd, studieschulden nemen toe en vaste contracten worden massaal ingewisseld voor flexcontracten. Deze veranderingen leiden tot een toenemend bewustzijn voor de noodzaak van vermogensopbouw voor later.

Dexxi Pensioen
U kunt aanvullend pensioeninkomen opbouwen door uw eventuele fiscale jaarruimte en/of reserveringsruimte te gebruiken.

Uw inleg is aftrekbaar van uw bruto inkomen. Wanneer u uw fiscale ruimte over uw salarisdeel tot €105.075,- benut, is uw inleg aftrekbaar in Box 1. Dan betaalt u uw inleg dus uit uw bruto inkomen en u betaalt geen rendementsheffing in Box 3 over het opgebouwde vermogen.

Bouwde u in de afgelopen jaren minder pensioen op dan van de overheid mag? En gebruikte u uw jaarruimte niet of niet helemaal? Dan mag u de overgebleven ruimte alsnog gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Dit mag tot 7 jaar terug, dit heet reserveringsruimte.

Zo profiteert u met Dexxi Pensioen maximaal van de fiscale voordelen!

Maximale vrijheid?
Open dan een ‘gewone’ Dexxi-rekening. U profiteert niet van de fiscale voordelen, maar het is en blijft vrij beschikbaar vermogen. De inleg die u doet is niet aftrekbaar in Box 1 en betaalt u dus uit uw netto inkomen. U bespaart geen vermogensrendementsheffing, maar uw opgebouwde vermogen is vrij besteedbaar wanneer u dat wenst.

Toename van vrouwelijke beleggers
Een andere trend is de toename van vrouwelijke beleggers. In tegenstelling tot mannelijke beleggers kiezen vrouwen vaker voor een iets defensievere aanpak. Bij Dexxi wordt veelvuldig het beleggingsprofiel Neutraal gekozen door vrouwelijke beleggers.

Opvallend is ook dat vrouwen minder kiezen voor bedrijfstakken die geassocieerd worden met status en luxe, en ook beleggingsinstrumenten als futures, opties en turbo’s zijn niet populair.

De nieuwe beleggers hebben een sterk vertrouwen in geautomatiseerde beleggingsplatforms, zoals Dexxi, waar het mogelijk is om elke maand een bedrag toe te voegen dat op basis van een zorgvuldig gekozen beleggingsprofiel wordt belegd in indexfondsen.