Lijfrente afsluiten zonder advies

U wilt sparen voor extra inkomen naast uw pensioen. Een lijfrente kan dan een goede keuze zijn. Momenteel oriënteert u zich op het afsluiten van een lijfrente voor uw (aanvullend) pensioen, zonder tussenkomst van een adviseur.

‘execution only’
Het afsluiten van een lijfrente zonder advies doet u alleen als u er zeker van bent zonder tussenkomst van een adviseur een keuze te kunnen maken voor een lijfrente die voor u het beste is. Dit noemen wij ook wel ‘execution only’.

Belangrijke informatie voorafgaand aan het afsluiten van lijfrente zonder advies:

• Dexxi beheert alleen uw lijfrenterekening bij BinckBank, Dexxi geeft dus geen advies over uw lijfrente. Dit betekent ook dat Dexxi niet aansprakelijk is als later mocht blijken dat de afgesloten lijfrente niet aansluit op uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden). Of als achteraf blijkt dat er betere alternatieven waren.

• Voordat u een (extra) storting doet, moet u eerst weten of uw (extra) storting wel binnen uw fiscale jaarruimte past.

• U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het lijfrenteproduct, u past deze aan als uw persoonlijke situatie wijzigt. Dexxi heeft hierin geen actieve rol.

• Natuurlijk informeren wij u wel over veranderingen in de wet die mogelijk voor u van belang zijn. U beoordeelt vervolgens zelf of deze informatie gevolgen voor u heeft.

Om een lijfrente zonder advies af te sluiten moet u onderstaande stellingen naar waarheid met ja kunnen
beantwoorden:

1. Ik ben volledig op de hoogte van de diverse lijfrenteproducten, de mogelijkheden, eigenschappen en voorwaarden.

2. Ik ben volledig op de hoogte van de fiscale wetgeving en regels die van toepassing zijn.

3. Ik ben volledig op de hoogte van de eventuele risico’s verbonden aan het lijfrenteproduct.

4. Ik ben ervan overtuigd dat mijn lijfrenteproduct past binnen mijn financiële positie en dat ik geen onverantwoorde risico’s loop.

5. Ik weet zeker dat ik geen behoefte heb aan advies.

Dexxi is wettelijk verplicht u deze stellingen voor te leggen. Als u vragen met ‘nee’ beantwoord heeft, raden wij u af om lijfrente zonder advies af te sluiten. Het is dan belangrijk dat u zich eerst goed laat adviseren.

AKKOORDVERKLARING
Ik heb bovenstaande gelezen, begrijp de inhoud en ga hiermee akkoord.

Ik verklaar dat ik goed op de hoogte ben van:
1. financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij mij passen.
2. de fiscale wetgeving over het financiële product van mijn keuze.
3. mijn financiële positie en de financiële positie van BinckBank.

Het is mij bekend dat ik een adviesgevoelig product afsluit dat onderhoud vereist. Mijn persoonlijke omstandigheden kunnen wijzigen, waardoor de dienstverlening aangepast moet worden. Ik verklaar dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het beheer van het af te sluiten product en dat Dexxi daar geen actieve rol in speelt. Ik ben er van op de hoogte dat Dexxi mij alleen informeert zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) dit voorschrijft. Verder gaat de nazorg van Dexxi niet. Ik beoordeel zelf of de wijzigingen gevolgen voor mij hebben.

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Door ondertekening geef ik opdracht voor het afsluiten van de lijfrente volgens de door mij gekozen uitgangspunten.