Direct Ingaande Lijfrente
(Unieke beleggingslijfrente)

Waarom een Beleggingslijfrente:

 • Uitzicht op rendement
 • Laten uitkeren maar toch doorbeleggen
 • Bij overlijden gaat 100% naar uw nabestaanden
Begin vandaag nog!

Al 2.500 klanten gingen u voor

88% van de klanten beveelt ons aan

72% stort periodiek bij

Uitzicht op rendement

Een beleggingslijfrente werkt op dezelfde wijze als een ‘gewone’ lijfrente. Met dat verschil dat uw inleg wordt belegd op de beurs.

Dexxi heeft samen met Bâloise een beleggingslijfrente ontwikkeld als alternatief voor de ‘gewone’ lijfrente. De hoogte van de uitkering wordt daarbij niet bepaald door de inleg en de oprente maar door de inleg en het behaalde beleggingsresultaat.

Direct ingaande lijfrente
U kiest zelf welke periode bij u past: uiteraard kunt u kiezen voor een uitkering per kwartaal, maar ook per half jaar of per jaar uitkeren behoort tot de mogelijkheden. U bepaalt (eventueel samen met uw adviseur) de looptijd. U kunt hiermee een uitkering uit uw opgebouwde kapitaal ontvangen en tegelijkertijd het kapitaal verder laten groeien.

Oud Regime
Valt uw oud regime polis vrij en u wilt uw lijfrente kapitaal verder laten groeien met behoud van het oud regime, ook dan is de beleggingslijfrente vaak een passende oplossing met een goede combinatie van rendement en veiligheid.

Uitzicht op rendement

De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de inleg en het behaalde beleggingsresultaat.

Verder groeien

Door uw lijfrentekapitaal bij Dexxi onder te brengen kan uw kapitaal verder groeien.

Lagere kosten

De kosten bij Dexxi zijn doorgaans flink lager dan andere Beleggingslijfrentes.

Een beleggingslijfrente afsluiten

 • 1

  Berekening aanvragen

  Door onze kennis en expertise kunnen wij veel vragen al beantwoorden. Wij maken graag, geheel vrijblijvend, een berekening met daarin de te verwachten uitkeringen, kosten, en mogelijk scenario’s wat dit voor uw lijfrente zou kunnen betekenen.

 • 2

  Polis afsluiten

  Als u een compleet overzicht wenst te hebben van uw persoonlijke situatie dan is dat werk voor een deskundige. Een polis via Bâloise kan alleen afgesloten worden via een bij Bâloise aangesloten financieel adviseur. Een adviseur zal voor zijn bemiddeling ook een vergoeding vragen. De hoogte van de vergoeding kunt u navragen bij uw eigen financieel adviseur of bij een door ons aangegeven adviseur.

Hoe werkt een uitkerende Beleggingslijfrente?

Uitkeringseenheden
Het opgebouwde kapitaal expireert en een eerste uitkering wordt vastgesteld. De uitkering wordt uitgedrukt in een aantal uitkeringseenheden. Deze uitkeringseenheden hebben een waarde (koers) die jaarlijks wordt vastgesteld. Het kenmerk van een beleggingslijfrente.

Bepaling uitkering
Jaarlijks wordt een nieuwe waarde (koers) per uitkeringseenheid vastgesteld op basis van de aanwezige poliswaarde, het veronderstelde rendement en de resterende looptijd. De jaarlijkse uitkering bedraagt het aantal uitkeringseenheden vermenigvuldigd met de nieuwe koers.

Is het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement in het voorgaande jaar hoger dan het veronderstelde rendement, dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde geldt ook. Op deze manier kan en zal uw uitkering periodiek verschillen. Het is dus niet mogelijk de exacte hoogte van uw periodieke uitkering te berekenen.

Uitkeringen zijn mogelijk per kwartaal, halfjaar en jaar met een minimum van Brutobedrag van €1.500 per uitkering.

Fiscale regels
Het lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd is fiscaal gefaciliteerd kapitaal voor een aanvulling op uw pensioen. Dit betekent dat u minder belasting heeft betaald. Daardoor zijn uitkeringen aan een aantal fiscale regels gebonden.

Over de lijfrente-uitkeringen bent u inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd. Er is dus sprake van uitstel van belastingbetaling (geweest). Over uw lijfrentekapitaal hoeft u geen vermogensrendementsheffing (Box 3) te betalen.

Nabestaanden
Bij overlijden ontvangen de erfgenamen 100% van de waarde van de polis op dat ogenblik. Hiervoor hoeft u geen dure extra verzekering af te sluiten! Dit in tegenstelling tot de meeste polissen zoals die door Nederlandse verzekeraars worden aangeboden.

Wat weet u van lijfrentebeleggen?

Doe de quiz

Dexxi Fondsen

Uw lijfrentekapitaal wordt belegd in twee interne fondsen van Bâloise, die door Dexxi worden beheerd volgens de haar kenmerkende passieve beleggingsstrategie met maandelijkse herweging.

De fondsen worden opgebouwd met ETF’s (indextrackers) en Dexxi draagt zorg voor de continuïteit. Indexbeleggen in de vorm van ETF’s kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. De belangrijkste voordelen zijn lage kosten, transparantie en spreiding.

Dexxi Zakelijke Waarden
Het streven naar een hoog rendement is voor u de belangrijkste overweging om te beleggen. Wat betreft uw inkomen bent u niet afhankelijk van dit deel van uw vermogen. U weet dat de waarde van uw beleggingen sterk kan fluctueren. U accepteert het risico dat daarbij hoort. De aanbevolen periode om uw geld te beleggen is minimaal 12 jaar.

Download KIID (Essentiële beleggersinformatie)

Dexxi Vastrentende Waarden
U streeft naar meer rendement dan een spaarrekening maar wilt grote risico’s zo veel mogelijk vermijden. Bij u past een beleggingsportefeuille met een zeer beperkt risico. U wenst niet in aandelen te beleggen. U vindt zekerheid uiteindelijk belangrijker dan rendement. De aanbevolen periode om uw geld te beleggen is minimaal 3 jaar.

Download KIID (Essentiële beleggersinformatie)

Instapkosten Bâloise

Premiebedrag eenmalig
€25.000 – €124.999 0,50%
€124.999 – €499.999 0,25%
€500.000 en meer 0,00%


Poliskosten Bâloise

Poliswaarde per jaar
€25.000 – €49.999 0,60%
€50.000 – €124.999 0,50%
€125.000 en meer 0,40%


Fondskosten

Poliswaarde per jaar
Beheerkosten 0,50% (excl BTW)
Servicekosten 0,06%
Administratiekosten 0,35%
Transactiekosten 0,10%
Financiële instrumenten 0,20%
Totaal fondskosten 1,32%

 

Download factsheet (Direct ingaande Beleggingslijfrente)

De Bâloise Groep

Inzake de Beleggingslijfrente werken wij samen met de Luxemburgse verzekeraar Bâloise International. De Bâloise Groep staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en know-how op het gebied van verzekeringen. Bâloise is een beursgenoteerde onderneming met circa 10.000 werknemers. De Bâloise Groep is aanwezig in verscheidene Europese landen, waaronder Nederland.

Bâloise International geeft u maximale financiële bescherming, omdat het vermogen van u gescheiden blijft van het vermogen van Bâloise, dit in tegenstelling tot de meeste Nederlandse verzekeraars.

72 jaar

Ger

Ger moest een paar jaar geleden een uitkerende lijfrente aankopen omdat hij al de maximale uitstelperiode van 5 jaar na zijn AOW-leeftijd had gebruikt. Wachten op hogere rente (en dus hoger uitkering) was niet langer meer mogelijk. De unieke Beleggingslijfrente bracht hem uitkomst.

Hij heeft de komende jaren een goed pensioen uit zijn Beleggingslijfrente. De hoogte van de uitkering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is afhankelijk het behaalde beleggingsresultaat.

Ger ontvangt per kwartaal een uitkering uit zijn opgebouwde kapitaal en laat tegelijkertijd het kapitaal verder groeien.

65 jaar

Rob

Rob kreeg bericht van de verzekeraar dat zijn lijfrente afloopt (expireert). Bij dat bericht zat ook meteen een offerte van de verzekeraar, zodat hij kon zien welk bedrag hij per maand zou krijgen gedurende welke periode, maar de uitkering viel best een beetje tegen.

Hij heeft toen meerdere offertes aangevraagd, maar Rob kwam er achter dat het aankopen van een lijfrente-uitkering nu eigenlijk heel duur is als gevolg van de lage rentestand.

Uiteindelijk heeft Rob besloten het lijfrentekapitaal nog de maximale 5 jaar na zijn AOW-leeftijd te laten doorgroeien.

63 jaar

Anneke

Anneke heeft een woekerpolis in de jaren negentig afgesloten. De verzekeraar hield er heel veel kosten op in, waardoor het rendement veel lager uitviel dan bij aanvang werd beweerd. Via een compensatieregeling werd een deel van de hoge kosten vergoed, maar haar besluit stond vast, zij wilde weg. Anneke verzocht de verzekeraar om de waarde van de polis samen met de compensatie over te maken naar Dexxi.

Anneke is erg blij met haar keuze voor transparantie en lage kosten en is meer dan overtuigd van de juiste beslissing rondom haar woekerpolis.

6 redenen om met uw lijfrente naar Dexxi over te stappen:

 • Flexibiliteit - Kosteloos kunt u uw beleggingsmix aanpassen
 • Beleggen met gemak - Het beleggen wordt 100% uit handen genomen.
 • Beleggingsbeleid - Een optimale balans houden tussen risico en rendement.
 • Bij overlijden - Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden 100% van het bedrag dat u heeft opgebouwd.
 • Maximale zekerheid - Uw vermogen blijft gescheiden van het vermogen van de verzekeraar.
 • Duidelijk inzicht - 24/7 inzicht in de progressie van uw investeringen.